Nyhet: Stockholm University Press

 

Stockholms universitet har samlat förlagsverksamheten vid biblioteket och håller efter ett rektorsbeslut från december 2012 på att bygga upp Stockholm University Press.

Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand.

Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet med främsta mål att öka spridning, tillgänglighet och användning av forskningsresultat från Stockholms universitet och dess samarbetspartners. Utgivningen stöds för monografier, antologier (edited collections) och tidskriftsartiklar. Allt som publiceras ska genomgå extern peer review enligt etablerad internationell standard.

 

Läs mer >>

Stockholm University Press. Stockholms universitetsbibliotek, 2015-02-04.

Welcome to Stockholm University Press. SUP is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books. We aim to make journals and books affordable, and to give them the widest possible dissemination so that researchers around the world can find and access the information they need without barriers.

The Stockholm University Press Blog.

Why you can’t always believe what you read in scientific journals. Vox, 2015-03-14.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.