Klippt gräsmatta i villaträdgården?

 

Varför är det något skamligt med en oklippt gräsmatta i villaträdgården?

De flesta svenskar har starka åsikter om hur gräsmattor ska skötas och kunskaperna om alternativa skötselmetoder är begränsade.

Även om många uppskattar blommande ängsvegetation ses den ofta som ett ”onaturligt” inslag i en villaträdgård. Den höga vegetationen kan skapa oordning och känsla av övergivenhet och förfall.

Aktuell forskning visar att kunskaperna om alternativa skötselmetoder är begränsade, inte bara hos allmänheten utan också inom den veten­skapliga litteraturen. Detta gäller även kun­skapen om hur gräsmattor påverkar förgröningen av stadsmiljön. Många blandar ihop begreppen och ser gräsmattor som ensidigt positiva till förgröning eftersom de är – just gröna.

I själva verket kan klippta gräsmattor ha negativ inverkan på vår omgivning, särskilt när vi jämför dem med de olika alternativa skötseltyper som finns.

Gräsklippare kräver mycket energi och släpper ut stora mängder avgaser. Vanliga gräsmattor som klipps ofta har i allmänhet få växtar­ter och kan betraktas som ”gröna öknar”, alltså områden med begränsade resurser för många djur och insekter. Detta inverkar negativt på den biologiska mångfalden.

Kostnaderna för skötseln blir höga, utsläppen stora och den konventionella bruksgräsmattan ger dåliga livsförutsättningar för många djur och insekter,

 

Läs mer >>

Klippa gräsmattan – självvald skötselmetod. Biodiverse, 2015, nr 1.

Gräsmattans ekologi. Filosofie doktor Ralf Carlsson, Mariehamn; 2010-06-12.

Gräsmattans ekologi – eller hur man omsätter ekologiska teorier i praktik i trädgården, pdf. 2010-06-12.

Sprutmålade gräsmattor i torkans Kalifornien. Sveriges Radio, P1-morgon, 2015-02-26.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.