Litteratur, svaga lärare och usla rektorer

20 maj 2015

 

Svensk skola verkar vara ett förlorat slag. Jag har gett upp.

Jag fick med dagens mail en artkel ur tidningen Skolvärlden med en lärares bekännelse.

OECD har visat att lärares förväntningar och krav på eleverna är för låga i svensk skola och att detta får eleverna att underprestera.

Skolan måste ställa helt andra och högre krav.

Svårast är det interna motståndet mot förväntningar på eleverna som kommer från kollegor och från chefer.

Svensk skola har uppseendeväckande många svaga och illa utbildade lärare och obildade och usla rektorer.

Tråkigt.

 

Läs själv >>

En lärares bekännelse. Skolvärlden, 2015-05-18.

och

Kunnighet eller myndighet. Lindgren Labs, 2015-05-02.

 

SL

 

Annonser

Tjernobylläger i Broby också 2015

18 maj 2015

 

Nu är det beslutat. Tjernobyllägret ska i år genomföras i Göingeskolans lokaler.

Efter förra årets läger – det 20:e i ordningen – tvingade Tjernobyllägret flytta från Brobysjukhuset.

De nya lägerlokalerna medför högre kostnader och fortfarande saknas det 150 tusen kronor, så kampen för att få in pengar är ännu inte över. Nu går det ändå åt rätt håll och arrangörerna har beslutat att det ska bli ett läger.

Glöden och gnistan finns där. Vi har fått mycket stöd av människor som uppmuntrar oss. Vi jobbar vidare, säger lägrets ansvarige Rolf Tillman i Norra Skåne.

Den 28 juni kommer Tjernobylbarnen från Ukraina till Broby.

 

Läs mer >>

Klart att det blir Tjernobylläger i år. Norra Skåne, 2015-05-07.

Tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset. Lindgren Labs, 2014-07-30.

 

SL

 


16 maj får Sverige en trollsländeförening

09 maj 2015

 

Intresset för trollsländor ökar stort i Sverige och nu startar Trollsländeföreningen.

Vi hoppas att alla, vare sig de är experter, noviser eller bara vill beundra dessa vackra insekter kommer med i föreningen.

 

TSF_logga

 

Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker att trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Föreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Trollsländeföreningen skall bejaka glädjen i att skåda trollsländor, kunna ge tips om trollsländevårdande åtgärder i naturen eller i trädgården, bevaka trollsländornas utbredning och spridning i landet och sprida kunskap om trollsländor. Vi har självfallet jämställdhet inskrivet i våra stadgar.

Den 16 maj hålls ett konstituerande möte i Mörbylånga på Öland där en styrelse väljs.

Läs mer om föreningen på Trollsländeföreningens hemsida där du också hittar information om våra trollsländor och deras liv.

För ytterligare information kontakta:
– Magnus Billqvist, magnus.billqvist(at)gmail.com, 070/96 41 443, Lund
– Helena Lager, helena.lager(at)gmail.com, 070/941 55 02, Gårdby.

 

bild: Erik Hirschfeld
Höstmosaikslända, Aeshna mixta [bild: Erik Hirschfeld]

 

SL

 


Rödlistade arter i Sverige 2015

07 maj 2015

 

Den nya rödlistan för 2015 har nyligen presenterats av ArtDatabanken. Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter.

Avverkning och igenväxning är dominerande faktorer för minskande populationer.

Rödlistan är ett viktigt verktyg för att mäta tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige och visar hur väl vi lever upp till landets egna miljömål och dess internationella åtaganden.

Rödlistan utarbetas inom ArtDatabanken av dryga hundratalet experter i 14 kommittéer för olika grupper av organismer.

Kunskapen om arternas förekomst i landet är stadigt ökad, med ändå
finns inga generella förbättringar inom synhåll. Tydligaste förbättringen under de senaste 15 åren gäller för groddjur och stora däggdjur.

 

Läs mer om årets rödlista >>

ArtDatabanken; Ett kunskapsscentrum för Sveriges arter och naturtyper.

ArtDatabanken, Artfakta.

Sveriges Lantbruksuniversitet: Rödlistan 2015 släpps i dag, 2015-04-28.

Havet.

Natursidan.

Naturskyddsföreningen.

Njord.

Svenska Botaniska Föreningen.

Svensk jakt.

Svenska Jägareförbundet.

Sveriges Ornitologiska Förening.

 

SL

 


SL Minnen: Vimpel för cykel i Åhus 1949

06 maj 2015

 

I min barndom fanns cykelvimplar; inte sådana som numera används till barncyklar, utan sådana som nu visas på museer. De var populära souvenirer..

bild: Åhus 800 år
Cykelvimpel, Åhus 1949

Vimpeln har jag kvar från jubileet för Åhus 800 år som firades 1949 med utställning, pompa och ståt.

Åhus köping bildades 1905 men gick 1971 upp i den då nybildade Kristianstads kommun.

Vid kommunreformen 1971 bildades Kristianstads kommun av Kristianstads stad, Åhus köping samt Everöds och Fjälkinge landskommuner. 1974 införlivades också Degeberga, Tollarp, Oppmanna och Vånga i Kristianstads kommun.

* * * * *

På 1950-talet, när det blev aktuellt med att slå samman Åhus köping med Kristianstad, föreslog Åhus-konstnären Andreas Björkman att den nya kommunen skulle heta Åhus, efter den medeltida staden.

Andreas Björkman komponerade affischer till jubileumsutställningen i Åhus och deltog på olika sätt i arrangemangen 1949 kring Åhus 800 år.

bild: Jubileumsdagen 2 juli 1949

 

Läs mer >>

1900-talets Åhus i koncentrat. [Kenth Olsson.]

Aosehus från mitten av 1100-talet, belägen där
som Helge å fordom rann ut i Hanöbukten. [Bengans historiasidor.]

Åhus borg, tidigare kallad Slottsruinen. [Wikipedia.]

Bilder ur 1100-talets danska historia: Staden Åhus kom vid mitten av 1100-talet i ärkebiskopens ägo … [Absalon – Danmarks ärkebiskop; textstycke 23. Sven Rosborn.]

Lyckan 27 i Åhus stad. Arkeologisk förundersökning, 2011. [Christer Carlsson.]

Tobaksodlingen i Åhus & Åhus Havanna.

Åhus Hamn. Fritz Nilsson startade företaget 1888 och Lindéns är numera ett helägt fristående dotterbolag till Åhus Hamn & Stuveri AB.

Så såg det ut i Åhus och Kristianstad runt 1950. [Kristianstads kommun.]

Jan Damgren litteratur-och googletips.

SL Minnen

 

Boktips >>

800 år i Åhus: utgiven i anledning av Åhus 800-årsjubileum 1949. Redaktionskommitté Christer Olofson (1909-1996) och Simon N:n Röstin (1898-1982). Kristianstad, 1949.

ahus_3


Åhus stadsområde
: bevarande av den äldre bebyggelsen och miljön. Hans Folkesson. Lund: Lunds tekniska högskola, 1979.

Borgen i Åhus: ett medeltida maktcentrum. Jimmy Juhlin Alftberg, Helena Lilja, Bertil Helgesson & Johan Wallin. Lund: Historiska Media, 2012.

 

SL

 


Energifråga …

05 maj 2015

 

Den gamle mannen ligger för döden. och frågar med svag röst:

– Är min fru här?
– Ja, älskling, jag är här.

– Är mina barn här?
– Ja, pappa lilla.

– Är mina barnbarn här?
– Ja, morfar, vi är alla här.

– Men om ni alla är här, varför är det då tänt i köket?

 

Släck!

 

SL

 


Teori och praktik

05 maj 2015

 

skiftnyckel

Teori är när man vet allting, men ingenting fungerar.

Praktik är när allt fungerar, men ingen vet varför.

På vissa ställen är teori och praktik förenade:

ingenting fungerar och ingen vet varför.

 

SL