Litteratur, svaga lärare och usla rektorer

20 maj 2015

 

Svensk skola verkar vara ett förlorat slag. Jag har gett upp.

Jag fick med dagens mail en artkel ur tidningen Skolvärlden med en lärares bekännelse.

OECD har visat att lärares förväntningar och krav på eleverna är för låga i svensk skola och att detta får eleverna att underprestera.

Skolan måste ställa helt andra och högre krav.

Svårast är det interna motståndet mot förväntningar på eleverna som kommer från kollegor och från chefer.

Svensk skola har uppseendeväckande många svaga och illa utbildade lärare och obildade och usla rektorer.

Tråkigt.

 

Läs själv >>

En lärares bekännelse. Skolvärlden, 2015-05-18.

och

Kunnighet eller myndighet. Lindgren Labs, 2015-05-02.

 

SL

 


Tjernobylläger i Broby också 2015

18 maj 2015

 

Nu är det beslutat. Tjernobyllägret ska i år genomföras i Göingeskolans lokaler.

Efter förra årets läger – det 20:e i ordningen – tvingade Tjernobyllägret flytta från Brobysjukhuset.

De nya lägerlokalerna medför högre kostnader och fortfarande saknas det 150 tusen kronor, så kampen för att få in pengar är ännu inte över. Nu går det ändå åt rätt håll och arrangörerna har beslutat att det ska bli ett läger.

Glöden och gnistan finns där. Vi har fått mycket stöd av människor som uppmuntrar oss. Vi jobbar vidare, säger lägrets ansvarige Rolf Tillman i Norra Skåne.

Den 28 juni kommer Tjernobylbarnen från Ukraina till Broby.

 

Läs mer >>

Klart att det blir Tjernobylläger i år. Norra Skåne, 2015-05-07.

Tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset. Lindgren Labs, 2014-07-30.

 

SL

 


16 maj får Sverige en trollsländeförening

09 maj 2015

 

Intresset för trollsländor ökar stort i Sverige och nu startar Trollsländeföreningen.

Vi hoppas att alla, vare sig de är experter, noviser eller bara vill beundra dessa vackra insekter kommer med i föreningen.

 

TSF_logga

 

Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker att trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Föreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Trollsländeföreningen skall bejaka glädjen i att skåda trollsländor, kunna ge tips om trollsländevårdande åtgärder i naturen eller i trädgården, bevaka trollsländornas utbredning och spridning i landet och sprida kunskap om trollsländor. Vi har självfallet jämställdhet inskrivet i våra stadgar.

Den 16 maj hålls ett konstituerande möte i Mörbylånga på Öland där en styrelse väljs.

Läs mer om föreningen på Trollsländeföreningens hemsida där du också hittar information om våra trollsländor och deras liv.

För ytterligare information kontakta:
– Magnus Billqvist, magnus.billqvist(at)gmail.com, 070/96 41 443, Lund
– Helena Lager, helena.lager(at)gmail.com, 070/941 55 02, Gårdby.

 

bild: Erik Hirschfeld
Höstmosaikslända, Aeshna mixta [bild: Erik Hirschfeld]

 

SL

 


Rödlistade arter i Sverige 2015

07 maj 2015

 

Den nya rödlistan för 2015 har nyligen presenterats av ArtDatabanken. Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter.

Avverkning och igenväxning är dominerande faktorer för minskande populationer.

Rödlistan är ett viktigt verktyg för att mäta tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige och visar hur väl vi lever upp till landets egna miljömål och dess internationella åtaganden.

Rödlistan utarbetas inom ArtDatabanken av dryga hundratalet experter i 14 kommittéer för olika grupper av organismer.

Kunskapen om arternas förekomst i landet är stadigt ökad, med ändå
finns inga generella förbättringar inom synhåll. Tydligaste förbättringen under de senaste 15 åren gäller för groddjur och stora däggdjur.

 

Läs mer om årets rödlista >>

ArtDatabanken; Ett kunskapsscentrum för Sveriges arter och naturtyper.

ArtDatabanken, Artfakta.

Sveriges Lantbruksuniversitet: Rödlistan 2015 släpps i dag, 2015-04-28.

Havet.

Natursidan.

Naturskyddsföreningen.

Njord.

Svenska Botaniska Föreningen.

Svensk jakt.

Svenska Jägareförbundet.

Sveriges Ornitologiska Förening.

 

SL

 


SL Minnen: Vimpel för cykel i Åhus 1949

06 maj 2015

 

I min barndom fanns cykelvimplar; inte sådana som numera används till barncyklar, utan sådana som nu visas på museer. De var populära souvenirer..

bild: Åhus 800 år
Cykelvimpel, Åhus 1949

Vimpeln har jag kvar från jubileet för Åhus 800 år som firades 1949 med utställning, pompa och ståt.

Åhus köping bildades 1905 men gick 1971 upp i den då nybildade Kristianstads kommun.

Vid kommunreformen 1971 bildades Kristianstads kommun av Kristianstads stad, Åhus köping samt Everöds och Fjälkinge landskommuner. 1974 införlivades också Degeberga, Tollarp, Oppmanna och Vånga i Kristianstads kommun.

* * * * *

På 1950-talet, när det blev aktuellt med att slå samman Åhus köping med Kristianstad, föreslog Åhus-konstnären Andreas Björkman att den nya kommunen skulle heta Åhus, efter den medeltida staden.

Andreas Björkman komponerade affischer till jubileumsutställningen i Åhus och deltog på olika sätt i arrangemangen 1949 kring Åhus 800 år.

bild: Jubileumsdagen 2 juli 1949

 

Läs mer >>

1900-talets Åhus i koncentrat. [Kenth Olsson.]

Aosehus från mitten av 1100-talet, belägen där
som Helge å fordom rann ut i Hanöbukten. [Bengans historiasidor.]

Åhus borg, tidigare kallad Slottsruinen. [Wikipedia.]

Bilder ur 1100-talets danska historia: Staden Åhus kom vid mitten av 1100-talet i ärkebiskopens ägo … [Absalon – Danmarks ärkebiskop; textstycke 23. Sven Rosborn.]

Lyckan 27 i Åhus stad. Arkeologisk förundersökning, 2011. [Christer Carlsson.]

Tobaksodlingen i Åhus & Åhus Havanna.

Åhus Hamn. Fritz Nilsson startade företaget 1888 och Lindéns är numera ett helägt fristående dotterbolag till Åhus Hamn & Stuveri AB.

Så såg det ut i Åhus och Kristianstad runt 1950. [Kristianstads kommun.]

Jan Damgren litteratur-och googletips.

SL Minnen

 

Boktips >>

800 år i Åhus: utgiven i anledning av Åhus 800-årsjubileum 1949. Redaktionskommitté Christer Olofson (1909-1996) och Simon N:n Röstin (1898-1982). Kristianstad, 1949.

ahus_3


Åhus stadsområde
: bevarande av den äldre bebyggelsen och miljön. Hans Folkesson. Lund: Lunds tekniska högskola, 1979.

Borgen i Åhus: ett medeltida maktcentrum. Jimmy Juhlin Alftberg, Helena Lilja, Bertil Helgesson & Johan Wallin. Lund: Historiska Media, 2012.

 

SL

 


Energifråga …

05 maj 2015

 

Den gamle mannen ligger för döden. och frågar med svag röst:

– Är min fru här?
– Ja, älskling, jag är här.

– Är mina barn här?
– Ja, pappa lilla.

– Är mina barnbarn här?
– Ja, morfar, vi är alla här.

– Men om ni alla är här, varför är det då tänt i köket?

 

Släck!

 

SL

 


Teori och praktik

05 maj 2015

 

skiftnyckel

Teori är när man vet allting, men ingenting fungerar.

Praktik är när allt fungerar, men ingen vet varför.

På vissa ställen är teori och praktik förenade:

ingenting fungerar och ingen vet varför.

 

SL

 


Vättlefjällsvandringen 40 år (Göteborg)

04 maj 2015

 

Vättlefjällsvandringen är en årligt återkommande naturupplevelse första söndagen i maj. I år var det fyrtio år sedan första gången.

I Vättlefjälls nästan orörda natur i utkanterna av Göteborg går vandringen bland kvittrande fåglar och porlande bäckar. Nästa vandring blir om 362 dagar.

 

bild: Julia Forsberg

 

bild: Kaj Lindgren

bild: Kaj Lindgren
Julia Forsberg

bild: Julia Forsberg
Kaj Lindgren

bild: Kaj Lindgren

 

Läs mer >>

Vättlefjällsvandringen [officiell hemsida].

Vättlefjälls naturreservat. Pelle Dalberg.

Vättlefjäll – natur & kulturhistoria. Ove Andersson, 2015-04-14.

Vättlefjällsvandringen 2009. Ulla bloggar, 2009-05-04.

Vättlefjällsvandringen 2013. Det bästa av Sarah, 2013-05-05.

Naturen är inpå knuten. Göteborgs-Posten, 2011-10-18.

 

bild: Julia Forsberg
bild: Julia Forsberg

 

SL

 


Stora mängder skräp flyter iland på Gotska Sandön

04 maj 2015

 

Personalen på Gotska Sandön har nyligen samlat in 50 kubikmeter ilandflutet skräp på nationalparkens stränder.

 

bild: Lindgren Labs
Gotska Sandön (Bild: Svenolov Lindgren)

 

Det framgår inte av rapporten under vilken tid som insamlingen har utförts.

Så här mycket samlades in:

20 kubikmeter trossar
10 kubikmeter plastavfall
10 kubikmeter avfall och 10 kubikmeter skrot

1 sopsulo glas
1 låda miljöfarliga sprayflaskor
100 liter spillolja
10 liter kemikalier

tre kylskåp
tre tv-apparater
en radio

 

SL

 


Kunnighet eller myndighet om begåvning

02 maj 2015

 

Skolverket har av den förra regeringen fått uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för barn med särskild begåvning. Forskning har visat att just elever med särskilt hög begåvning ofta vantrivs i skolan och därför får problem.

Professor Roland Persson är Sveriges främste expert inom området särbegåvning och internationellt erkänd för sin forskning. Han fick i uppdrag av Skolverket att skriva texter till stödmaterialet.

* * *

Professor Persson anser att det handlar om vetenskaplig, okontroversiell fakta att slå fast att en del barn är intellektuellt begåvade, men att andra inte är det. Denna distinktion är viktig att göra; utan den så blir projektet helt värdelöst. Den skilda synen på hur begreppet begåvning skall användas har nu orsakat att texterna av Sveriges erkänt främste expert inte får komma med.

* * *

Johan Börjesson är undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för stödmaterialet för begåvade elever. Undervisningsrådet förklarar att han vill hålla sig till begreppet särskild begåvning, eftersom professor Perssons användning av ordet begåvning kan antyda att alla barn inte är begåvade. En sådan formulering kan undervisningsrådet inte ansvara för.

Av beskrivning framgår att undervisningsrådet självt inte har någon högre akademisk skolning utan kommit till Skolverket från en tidigare tjänst som vanlig lärare. Inom skolan har undervisningsrådet tydligen aldrig träffat på några mindre begåvade barn.

 

Läs mer >>

Fler än 500 000 resultat på internet om
professorn i pedagogisk psykologi Roland S Persson vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Professor emeritus Kjell-Åke Forsgren, Umeå universitet: Skolverket ger falsk bild av forskningen. Lägg de ideologiska skygglapparna åt sidan.

För många barn är skolgången ett enda långt lidande. De skickas till utredning för diagnoser som adhd och dyslexi, medan knappt ingen vågar tala om det verkliga problemet – svag begåvning.

Svårigheter med tänkandet är den enklaste förklaringen till skolmisslyckanden; förr talades det om elever som inte ”hade läshuvud”. Barn med svag begåvning har svårt att organisera och planera, har problem med tiden och att prioritera mellan olika saker. Koncentrationssvårigheterna kan hänga samman med svårigheten att koncentrera sig på något som förefaller obegripligt. [Svenska Dagbladet; 2012-10-15.]

 

SL