Kunnighet eller myndighet om begåvning

 

Skolverket har av den förra regeringen fått uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för barn med särskild begåvning. Forskning har visat att just elever med särskilt hög begåvning ofta vantrivs i skolan och därför får problem.

Professor Roland Persson är Sveriges främste expert inom området särbegåvning och internationellt erkänd för sin forskning. Han fick i uppdrag av Skolverket att skriva texter till stödmaterialet.

* * *

Professor Persson anser att det handlar om vetenskaplig, okontroversiell fakta att slå fast att en del barn är intellektuellt begåvade, men att andra inte är det. Denna distinktion är viktig att göra; utan den så blir projektet helt värdelöst. Den skilda synen på hur begreppet begåvning skall användas har nu orsakat att texterna av Sveriges erkänt främste expert inte får komma med.

* * *

Johan Börjesson är undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för stödmaterialet för begåvade elever. Undervisningsrådet förklarar att han vill hålla sig till begreppet särskild begåvning, eftersom professor Perssons användning av ordet begåvning kan antyda att alla barn inte är begåvade. En sådan formulering kan undervisningsrådet inte ansvara för.

Av beskrivning framgår att undervisningsrådet självt inte har någon högre akademisk skolning utan kommit till Skolverket från en tidigare tjänst som vanlig lärare. Inom skolan har undervisningsrådet tydligen aldrig träffat på några mindre begåvade barn.

 

Läs mer >>

Fler än 500 000 resultat på internet om
professorn i pedagogisk psykologi Roland S Persson vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Professor emeritus Kjell-Åke Forsgren, Umeå universitet: Skolverket ger falsk bild av forskningen. Lägg de ideologiska skygglapparna åt sidan.

För många barn är skolgången ett enda långt lidande. De skickas till utredning för diagnoser som adhd och dyslexi, medan knappt ingen vågar tala om det verkliga problemet – svag begåvning.

Svårigheter med tänkandet är den enklaste förklaringen till skolmisslyckanden; förr talades det om elever som inte ”hade läshuvud”. Barn med svag begåvning har svårt att organisera och planera, har problem med tiden och att prioritera mellan olika saker. Koncentrationssvårigheterna kan hänga samman med svårigheten att koncentrera sig på något som förefaller obegripligt. [Svenska Dagbladet; 2012-10-15.]

 

SL

 

One Response to Kunnighet eller myndighet om begåvning

  1. […] Kunnighet eller myndighet. Lindgren Labs, 2015-05-02. […]