Litteratur, svaga lärare och usla rektorer

 

Svensk skola verkar vara ett förlorat slag. Jag har gett upp.

Jag fick med dagens mail en artkel ur tidningen Skolvärlden med en lärares bekännelse.

OECD har visat att lärares förväntningar och krav på eleverna är för låga i svensk skola och att detta får eleverna att underprestera.

Skolan måste ställa helt andra och högre krav.

Svårast är det interna motståndet mot förväntningar på eleverna som kommer från kollegor och från chefer.

Svensk skola har uppseendeväckande många svaga och illa utbildade lärare och obildade och usla rektorer.

Tråkigt.

 

Läs själv >>

En lärares bekännelse. Skolvärlden, 2015-05-18.

och

Kunnighet eller myndighet. Lindgren Labs, 2015-05-02.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.