Uppfinningar blir vardagens självklarheter

27 juni 2015

 

Håkan Lans har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar – sådant som idag har blivit en naturlig del av vår vardag.

Han skapade en tidig föregångare till datormusen redan på 1970-talet och strax därefter utvecklade han grundläggande funktioner för färggrafik i datorer.

 

bild: Lindgren Labs
Ubåten Doppingen
[Bild: Svenolov Lindgren, Askölaboratoriet, Trosa, 1965]

 

Håkan Lans har också konstruerat en egen ubåt, Doppingen.

Han var då gymnasisten som fick projektpengar av pappa och delar till ubåten av Tudor, Bosch och Finnbodavarvet, tog en kurs i hur man svetsar, och hade snart själv byggt sig en drygt tre meter lång undervattensfarkost som han i Stockholms skärgård dök ner med till under hundra meters djup. [Från Per Mortensen, 1997, Uppfinnarideer kan rädda Sverige.]

 

Läs mer och lyssna >>

Historien om innovatören Håkan Lans och hans kamp för sina uppfinningar. P3 Dokumentär, 2015-06-05.

Per Mortensen, Uppfinnarideer kan rädda Sverige; Dagens Nyheter, 1997-06-17.

 

Boktips >>

Ett svenskt geni — berättelsen om Håkan Lans och kriget han startade

David Lagercrantz, 2000; Stockholm: Bokförlaget DN. ISBN 91-7588-369-4. David Lagercrantz, 2001; Stockholm: MånPocket. [Ny utgåva] ISBN 91-7643-765-5. David Lagercrantz, 2006; Stockholm: Piratförlaget. [Ny utgåva] ISBN 91-642-0208-9.

 

SL

 


Överskott: Bourgströms herbarium från Gotska Sandön

26 juni 2015

 

Föremål som jag har förvarat men inte använt på länge. De kan kanske bli till nytta eller glädje för någon annan …?

 

bild: Lindgren Labs
Färgkulla Anthemis tinctoria, Gotska Sandön, 27 juli 1907

 

Herbariet är nu mer än 105 år gammalt och omfattar 73 exemplar av 70 arter som samlats in på Gotska Sandön under åren 1907—1910 av bröderna Torsten (1894–1970) och Bror (1895–1946) Bourgström, söner till fyrmästaren Karl Bourgström (1865—1926).

Läs här mer om Gotska Sandön.

Förteckning över i herbariet ingående 70 arter finns här med svenska namn i alfabetisk ordning och med latinska namn i alfabetisk ordning.

 

bild: Lindgren Labs bild: Lindgren Labs

bild: Lindgren Labs bild: Lindgren Labs

bild: Lindgren Labs bild: Lindgren Labs

bild: Lindgren Labs
Bourgströms herbarium, 1907—1910

 

Kontakt: Svenolov Lindgren; lindgren.labs@gmail.com

 

SL

 


Silverbuske (Elaeagnus commutata) i östra Värmland

24 juni 2015

 

I midsommartid sprider sig en säregen kryddoft över gården. Den kommer ifrån silverbusken.

Ursprungligen kommer arten från Nordamerika där den är enda vildväxande arten av släktet Elaeagnus. I Europa och Asien finns ytterligare ett femtiotal arter.

Silverbusken kan växa ända upp i Lappland, odlad eller förvildad. Första gången den påträffades förvildad i Sverige var 1934 vid Lundby grustag utanför Göteborg.

Grenarna är rödbruna. Bladverket är silverglänsande.

 

bild: Lindgren Labs

 

bild: Lindgren Labs

Blommorna är omkring 5 millimeter och starkt vaniljdoftande.

 

bild: Lindgren Labs

 

Läs mer >>

A Close-up View of the Silverberry Tree, Elaeagnus commutata. Brian Johnston, Canada. Microscopy UK, August 2008.

Silverbuske, Elaeagnus commutata. Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet, mars 1999.

Elaeagnus commutata; United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.

 

Boktips >>

Löwenmo, R., 1969. Trädgårdens buskar och träd i färg. Stockholm, Almqvist & Wiksell, Färgserien. ISBN 99-0106281-0 [Sidan 159, bild 63]

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S., 1992. Den nordiska floran.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN 91-46-14833-7 [Sidan 285]

Söderberg, E. & Kökeritz, K.-G, 1950. Våra vilda växter och hur man känner igen dem. Del 3:1-2; Träd, buskar och ris. Stockholm: Bonnier. [Sidan 132, plansch 19, figur 4.]

 

SL

 


Bergklint (Centaurea montana L.) i östra Värmland

21 juni 2015

 

bild: Lindgren Labs

 

bild: Lindgren Labs

 

Odlad; förvildad i södra och mellersta Sverige. Ängar och skogsbryn i närheten av bebyggelse. — Den virtuella floran. Naturhistoriska Riksmuseet.

 

bild: Lindgren Labs

 

SL

 


Fil. dr Bertil Cavallin, R.I.P.

20 juni 2015

 

Vännen och kollegan Bertil Cavallin (1934–2015) har lämnat detta jordeliv.

Till sina elever, men också till mig som naturvetare, ville han förmedla klassisk och språkvetenskaplig bildning, innan han som pensionär flyttade åter hem till Helsingborg.

Bertil Cavallin har skrivit läroböcker i de klassiska språken grekiska och latin, översatt ett antal klassiska arbeten och belönats med priser för sina översättningar.

Bertil ansåg sig inte vara någon stor naturvän, men stadens parker talade om för honom ungefär var i tiden naturen befann sig och efter tio år i Västerbotten visste han också hur riktigt sköna höstfärger ser ut.

Naturen kunde han också söka i konstgjorda vattenfall, men främst sökte hans kameraöga sådana gamla husfasader som kunde påträffas där inte ens en gammal Helsingborgare väntade att finna dem.

 

bild: Bertil Cavallin
Konstgjort vattenfall, Helsingborg. Bild: Bertil Cavallin.

 

Breven från Berti Cavallin var maskinskrivna; han påstod att detta berodde på handstilen. Han berättade om den gamle professorn i grekiska Albert Wifstrand (1901-1964) som inte skrev, inte kunde eller inte ville skriva maskin. Hans tentamensskrivningar var handskrivna på baksidan av något papper som han inte ville spara, men heller inte ville kasta i onödan. Varje dag skrev han för hand en kvart eller så, bara för att öva handen.

På en underförstådd fråga om vad han gör som pensionär var svaret ”jag gör ingenting”, om man med det menar att jag forskar inte, översätter inte och håller inte ”på med något”. En annan sak var att Bertil läste (mycket), promenerade, sprang ibland (fast inte alltför ofta), badade i Öresund och hade det allmänt bra.

Som prenumerant av Postverkets filateli var Bertil Cavallin ägare till alltför många åldriga frimärken, av vilka jag fått mottaga en del, i stämplat skick.

Brev från Bertil Cavallin

Ett av de senaste breven från Bertil slutar: ”… även om jag tycker att jag har gjort – kanske inte ”mitt” – men en del, så är jag fullt redo att besvara brev.

Nu har Bertil Cavallin ”gjort sitt” – för alltid. Tack Bertil.

 

SL

 


Midsommar 2015

19 juni 2015

 

Glad midsommar till er alla

 

bild: Lindgren Labs

 

SL

 


Polisen ljuger och kan inte ens räkna

19 juni 2015

 

Det här stämmer inte alls. Så kan man inte göra.

Nej det kan man inte göra, de räknar fel. De har, som jag ser det, jämfört äpple med päron, konstaterar professorn i statistik vid Stockholms universitet.

* * * * *

Det är ju så att det är jag som ansvarar för projektet, konstaterar polisen.

Siffrorna har vi uppenbarligen räknat fel. Det är jag den förste att beklaga och det ska definitivt inte upprepas, gissar en optimistisk polis.

* * * * *

Usch så uselt, nästan så att jag kräks.

 

Läs mer >>

Polisen räknar fel. Sveriges Radio Nyheter, 2015-06-19.

Ekot special: Felaktiga siffror om inbrott. Sveriges Radio Nyheter, 2015-06-19.

Polisforskare om stöldskydds­projekt: ”Helt vanvettigt”. Sveriges Radio Nyheter, 2015-06-19.

 

SL

 


Dunning–Kruger-effekten eller tjuven med citronsaft

09 juni 2015

 

Den som har hög kompetens underskattar denna i förhållande till andra och utgår ifrån att det som är lätt för honom själv också är lätt för andra.

Den som är inkompetent överskattar sin egen kompetens därför att han också är oförmögen att förstå detta förhållande.


David Dunning – Justin Kruger

Det var först när professorerna David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University i New York genomförde en serie experiment 1999 för att testa denna hypotes som Dunning–Kruger-effekten blev vetenskapligt belagd:

Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.

 

Läs mer (på engelska) >>

Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence. David Dunning, Kerri Johnson, Joyce Ehrlinger & Justin Kruger; Current Directions in Psychological Science, June 2003 vol. 12 no. 3 83-87.

Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Justin Kruger & David Dunning; Journal of Personality and Social Psychology, Vol 77(6), Dec 1999, 1121-1134.

Cornell University, New York..

A man robbed a bank wearing only lemon juice on his face. He thought it would make him invisible!; OMG FACTS.

The burglar with the lemon juice disguise; Mind Hacks Blog, 2010-02-11.

Dunning–Kruger Effect; Wikipedia.

 

SL

 


Handbok om trä och träbyggande

08 juni 2015

 

Träguiden är en digital handbok om trä och träbyggande med årligen drygt en halv miljon besökare.

Nyligen lanserades en uppgraderad och mobilanpassad version med effektiviserad sökfunktion och förbättrad möjlighet att spara och dela information.

 

Läs mer >>

Träguiden, Svenskt Trä.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

 

SL