Dunning–Kruger-effekten eller tjuven med citronsaft

 

Den som har hög kompetens underskattar denna i förhållande till andra och utgår ifrån att det som är lätt för honom själv också är lätt för andra.

Den som är inkompetent överskattar sin egen kompetens därför att han också är oförmögen att förstå detta förhållande.


David Dunning – Justin Kruger

Det var först när professorerna David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University i New York genomförde en serie experiment 1999 för att testa denna hypotes som Dunning–Kruger-effekten blev vetenskapligt belagd:

Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.

 

Läs mer (på engelska) >>

Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence. David Dunning, Kerri Johnson, Joyce Ehrlinger & Justin Kruger; Current Directions in Psychological Science, June 2003 vol. 12 no. 3 83-87.

Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Justin Kruger & David Dunning; Journal of Personality and Social Psychology, Vol 77(6), Dec 1999, 1121-1134.

Cornell University, New York..

A man robbed a bank wearing only lemon juice on his face. He thought it would make him invisible!; OMG FACTS.

The burglar with the lemon juice disguise; Mind Hacks Blog, 2010-02-11.

Dunning–Kruger Effect; Wikipedia.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.