Fler ängar också i politiken

 

En politiker föreslår att vissa av kommunens gräsmattor ska göras om till ängsmark. Förändringen skulle både spara pengar och främja den biologiska mångfalden.

 

Ängsmark i stället för gräsmattor skulle innebära en ekonomisk vinst genom att kostnader för den nuvarande, omfattande gräsklippningen skulle begränsas.

Anläggning av ängsmarken blir en engångskostnad. Att en gång om sommaren slå ängarna med lie skulle sommarjobbande ungdomar och föreningar kunna sköta i samarbete med kommunen.

 

Läs mer >>

Norra Skåne, Anna Karlsson, 2015-07-21.

Ängen kan bli framtidens gräsmatta, Göteborgs-Posten (TT), 2015-07-06.

Klippa gräsmattan – självvald skötselmetod. Biodiverse, 2015, nr 1.

Gräsmattans ekologi. Filosofie doktor Ralf Carlsson, Mariehamn; 2010-06-12.

Gräsmattans ekologi – eller hur man omsätter ekologiska teorier i praktik i trädgården, pdf. 2010-06-12.

Sprutmålade gräsmattor i torkans Kalifornien. Sveriges Radio, P1-morgon, 2015-02-26.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.