Nytt från Hanöbukten

 

bild: Nelly Lindgren
Hanöbukten
Nelly Lindgren, 1982 (olja, 15×10 cm)

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, sedan EU-kommissionen sagt ”ja” till 20-miljonersprojektet Baltic Scope.

 

Welcome to the Baltic Scope.

EU Says ‘Yes’ to €2M SwAM Project for Increased Collaboration in the Baltic. HaV; 2015-03-19.

VASAB – Vision And Strategies Around The Baltic Sea

HaV samordnar projekt kring Östersjön. Fackförbundet ST, Publikt, 2015-03-20.

 

Läkemedelsutsläpp och hönsskit

Teknik som hindrar skadliga läkemedelsutsläpp i sjöar och hav. Forskning-punkt-se, Pressmeddelande från Högskolan Kristianstad, 2015-10-06.

Hönsskit ska ge rent vatten. Kristianstadsbladet, Bromölla, 2015-03-02

Vatten kan renas med hönsskit och tång. SVT; Sydnytt, 2015-02-26

Hönsbajs som renar avloppsvatten. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-26

Letar läkemedel i havet. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-24.

1,1 Mkr till forskning om vattenrening i Hanöbukten … för att hitta reningsmetoder för läkemedelsrester med förhoppning att bidra till en lösning av fiskdöden i Hanöbukten.” HKR, Pressmeddelande, 2015-02-05.

Festen är slut i Hanöbukten! Ytterligare 1,1 miljoner till utveckling av fullskalig rening av kemiska cocktails. – MyNEWSdesk, 2015-02-05.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.