Vägval för svensk forskning

 

Nu i höst kom en budgetproposition som helt ändrar förutsättningarna från den förra regeringens alltjämt gällande forskningsproposition.

Här införs nu en helt ny fördelningsmodell. Omfördelningar i medelstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå görs nu från forskningsuniversiteten till de fyra nya universiteten och till högskolorna.

I den mån samma politik också kommer att prägla kommande forskningsproposition är det i praktiken en tydlig kursändring för svensk forskning,

Förutsättningen för aktuell forskningspolitik är att medlen nu tycks mer begränsade än på länge. Regeringen talar om kvalitet och excellens, och vill satsa på att Sverige ska nå forskningens världselit.

Samtidigt vill man helt tydligt satsa på regionalpolitiken, och sprida forskningsresurserna över landet. Dessa mål är dessvärre inte kompatibla givet begränsade resurser, och det måste sägas.

Det är vid forskningsuniversiteten som de riktigt starka miljöer kan byggas som förmår attrahera de allra främsta forskarna från den internationella forskningsarenan. Det är också dessa universitet som har ansvaret för att bygga upp och förvaltat forskningens infrastrukturer, till förmån för forskningen i hela landet.

Regionalpolitik leder dessvärre inte till forskningens världselit.

Astrid Söderbergh Widding, rektor

 

Läs mer >>

Universitetsnytt, Stockholms universitets personaltidning, nr 5, sidan 2, 2015.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.