Nya försök, men inga resultat i Hanöbukten

 

Ett storslaget svenskt naturvetenskapligt forskningsprojekt har i juli startats för att lösa gåtan bakom fiskdöden i Hanöbukten. Nu i oktober har verktygen också kommit i sjön.

De första fiskarna såg fina ut, men många prover kvarstår, påstår en av forskarna.

En mängd rapporter om sårig fisk har under flera års tid från 2010 skickats in från yrkesfiskare i Skåne, men tidigare utredningar har inte lyckats ge svar på mysteriet om vad som ligger bakom fiskdöden.

* * *

Jag är ingen legitimerad ichtyolog (fiskforskare) men jag tillåter mig ändå att stilla undra varför det skulle vara lättare att lösa ”mysteriet med fiskdöden” för akademiskt skolade forskare som nu samlar in fiskar ”som ser fina ut”, än för dem som sedan fem år tilllbaka fått skadade fiskar från yrkesfiskare.

För mig är ju ändå skadad fisk alltid skadad fisk, oavsett vem som har fångat den.

* * *

Under sommaren har det kommit rapporter om sjuka och döda laxar i de norrländska älvarna. Fiskarna hade böldliknande sår, missbildade fenor och luktade illa.

Efter endast ett par månader kunde det visas att dessa laxar hade hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN).

Ingen vet orsaken till varför lax drabbas av UDN. Det har visats att sjukdomen är smittsam, men tills nu har varken bakterier, virus eller parasiter kunnat identifieras. Sjukdomsutbrott har uppträtt oregelbundet med några få eller ett flertal års mellanrum. Själva sjukdomen UDN orsakar inte fiskarnas död, utan det är den svamppåväxt som fiskarna får efter att drabbats av UDN.

* * *

Det kan vara skillnader mellan lax i Norrland och torsk i Hanöbukten, men ändå är det också skillnad mellan ett par månader för att diagnosticera sjukdomen (som i Norrland) och fem år (som i Hanöbukten) för att endast inse att det nog kan finnas något problem.

Kanske är det ändå inte insamlingen av fiskarna som är själva svårigheten, utan ”utredningarna” och undersökningarna?

* * *

Länsstyrelsens forskningsdirektörer hade funnit ett problem som de nu har tvingats att lämna i arv till det vetenskapliga etablissemanget utan att någon förstod vad det handlade om. Dock: problemet var redan identifierat och beskrivet av yrkeskunniga fiskare redan mer än fem år tidigare.

En marinbiolog hoppas nu att ”gåtan” ska kunna lösas:
När vi får in rapporter om att många ser att något har hänt, och att det inte ser bra ut, så är det en viktig sak att satsa på, påstår denna forskare.

Forskningsprojektets nuvarande resultat 2015 är att de första fiskarna såg fina ut. Slutresultatet får väntas först om tre år — 2018.

Redan för fyra år sedan (i augusti 2011) påtalade fiskarna vid Handöbukten ”en skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande. Dessa personer verkar måna om sitt eget välbefinnande utan eget ansvar, medan Hanöbukten blir en död bukt”.

 

Läs mer >>

Gåtan bakom fiskdöden ska lösas. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-10-26.

Mystiskt sjuka fiskar i Hanöbukten. P4 Blekinge, Förmiddag i P4 Blekinge, 2011-05-12

 

SL

 

Kommentarer är stängda.