Lika mycket värda … eller?

04 november 2015

 

Professor Tomas Lindahl belönas med Nobelpriset i kemi 2015

Sverige kommer att få sitt första naturvetenskapliga Nobelpris på 15 år och det första i kemi sedan 1948.

 

profileimage

 

Efter inledande forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm (Dissertation: On the structure and stability of nucleic acids in solution) gjorde Tomas Lindahl 1967 den banbrytande upptäckten att DNA ganska lätt bryts ner. Vid den tiden ansågs DNA-molekylen vara mycket stabil men detta motbevisades genom Tomas Lindahl´s laboratoriearbete.

Professor Lindahl byggde senare upp ett laboratorium i Göteborg. Därefter fick han med ett stort anslag erbjudande om att bygga upp en ny verksamhet vid Clare Hall Laboratories i London. Han lämnade sitt laboratorium 2009 men är alltjämt verksam som emeritus inom Francis Crick Institute.

I England fick professor Lindahl också möjlighet att rekrytera de bästa forskarna. I intervju med radions Gustaf Klarin beskriver han hur det gavs ett större utrymme för elitistiskt tänkande i England jämfört med i Göteborg:

— I Sverige skall alla behandlas likadant. Ja, det blir lite grann elittänkande; då finns det andra som säger varför skall pengarna gå till honom istället för oss …

* * *

Skolverket har nu föreslagit regeringen en ny modell där varje skolas behov ska styra statsbidragen.

Detta är ett nytt slags fördelningsnyckel som beräknar hur många elever på en skola som inte kommer att bli behöriga till gymnasiet.

Sådana faktorer som försämrar möjligheten att bli antagen till gymnasiet är att ha lågutbildade föräldrar, ha utländsk bakgrund, ha kommit till Sverige under de senaste åren eller att vara pojke och att vara född sent på året.

Ju fler elever i en skola som förväntas att inte bli behöriga till gymnasiet desto högre statsbidrag kommer skolan att få. Utbildningsministern gillar modellen och regeringen har krävt att kommunerna ska ge mer till skolor med stora behov.

* * *

Möjligheten att det ska bli flera Nobelpris till Sverige krymper — men prisutdelningarna visas ju ännu på TV.

 

Läs mer >>

Brittisk humor bra på labbet. Sveriges Radio P!, Vetandes värld, 2015-11-03.

Ny modell för statsbidrag ska ge mer till skolor med stora behov. Sveriges Radio, Nyheter, 2015-11-04.

 

SL

 


Svensk roulette om hälsan

02 november 2015

 

Läkemedelsverket stoppade den säkerhetsstudie som hade utlovats vid införandet av vaccinet Gardasil.

När läkemedelsverkets egen expert ville utreda misstänkta biverkningar av Gardasil kördes hon över av verket och flyttade.

Gardacil är ett vaccin mot humant papillom virus (HPV) och inte som det ibland påstås mot livmoderhalscancer.

* * *

Gardasil hade införts i det allmänna vaccinationsprogrammet 2012.

En utredare vid läkemedelsverket tyckte att den kunskap om säkerheten som behövdes ändå fanns efter en stor studie som hade publicerats 2013 vid Karolinska Institutet.

Den docent som hade ansvarat för studien vid Karolinska Institutet bedömde att de slutsatser som kan dras av resultaten är begränsade. De säger ingenting om andra diagnoser än de 53 som har undersökts och studien säger ingenting om sådana diagnoser som är svåra att ställa.

Läkemedelsverkets ansvariga säkerhetsexpert för Gardasil försökte redan vintern 2014 få fram en studie av det misstänkta sambandet mellan vaccinet och en annan sällsynt sjukdom (Postural Tachycardia Syndrome; POTS.

Detta väl motiverade förslag stoppades. Experten lämnade en skriftlig protest mot beslutet. Kort därefter lämnade hon också sin tjänst vid Läkemedelsverket.

* * *

Läkemedelsverkets rekommendationer kvarstår oförändrade

Efter en granskning av den kunskap som finns om vaccinet anser den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté att det inte finns något samband mellan vaccinet och de sjukdomstillstånd som drabbat unga flickor

– Givet det underlag som vi har, bland annat kliniska studier och all vetenskaplig litteratur som man gått igenom, så kan vi inte se att det finns ett orsakssamband mellan HPV-vaccineringen och sjukdomstillstånden POTS och CRPS, säger utredare vid det svenska Läkemedelsverket.

* * *

Det fanns tidigare en välkänd oro efter vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix, som hade visats kunna orsaka åtskilliga fall av sjukdomen
narkolepsi.

 

Läs och lyssna >>

Europeisk myndighet ger klartecken för livmoderhalsvaccin. Sveriges Radio, Nyheter, 2015-11-05.

Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil. Sveriges Radio, P1, Kaliber avslöjar, 2015-11-02.
Relaterat:
— Om en utlovad granskning som aldrig blev av: ”Om vi inte tar människors oro på allvar så förlorar de förtroendet för vaccinet”
Sveriges Radio, P1, 2015-11-02
— Misstanke om allvarliga biverkningar av Gardasil
Sveriges Radio, P1, 2015-09-16

Säkerhetsstudie om Gardasil blev inte av. Sveriges Radio, P1, Studio 1, 2015-11-02.

Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix. Läkemedelsverket, 2015-03-28.

HPV – humant papillom virus. 1177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting; 2015-11-02.

Uppmärksamma vid influensatider:

Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet. Pandemrixvaccination ledde till fler insjuknanden bland barn och ungdomar. Läkartidningen, 2014 nr 41, 2014-10-07.

 

SL

 


SL Minnen: Min morfar och IOGT

01 november 2015

 

Se kompletterad och uppdaterad version av detta inlägg här:

SL Minnen: IOGT i Broby och min morfar Olov. 2015-14-04.

 

Min morfar Olov Nordqvist dog redan innan jag föddes. Han var frikyrklig och medlem av nykterhetsrörelsen IOGT — International Organization of Good Templars..

_ _ _ _ _

 

Olov Nordqvist
Olov Bengtsson Nordqvist, 1872–1935

 

SL