Lika mycket värda … eller?

 

Professor Tomas Lindahl belönas med Nobelpriset i kemi 2015

Sverige kommer att få sitt första naturvetenskapliga Nobelpris på 15 år och det första i kemi sedan 1948.

 

profileimage

 

Efter inledande forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm (Dissertation: On the structure and stability of nucleic acids in solution) gjorde Tomas Lindahl 1967 den banbrytande upptäckten att DNA ganska lätt bryts ner. Vid den tiden ansågs DNA-molekylen vara mycket stabil men detta motbevisades genom Tomas Lindahl´s laboratoriearbete.

Professor Lindahl byggde senare upp ett laboratorium i Göteborg. Därefter fick han med ett stort anslag erbjudande om att bygga upp en ny verksamhet vid Clare Hall Laboratories i London. Han lämnade sitt laboratorium 2009 men är alltjämt verksam som emeritus inom Francis Crick Institute.

I England fick professor Lindahl också möjlighet att rekrytera de bästa forskarna. I intervju med radions Gustaf Klarin beskriver han hur det gavs ett större utrymme för elitistiskt tänkande i England jämfört med i Göteborg:

— I Sverige skall alla behandlas likadant. Ja, det blir lite grann elittänkande; då finns det andra som säger varför skall pengarna gå till honom istället för oss …

* * *

Skolverket har nu föreslagit regeringen en ny modell där varje skolas behov ska styra statsbidragen.

Detta är ett nytt slags fördelningsnyckel som beräknar hur många elever på en skola som inte kommer att bli behöriga till gymnasiet.

Sådana faktorer som försämrar möjligheten att bli antagen till gymnasiet är att ha lågutbildade föräldrar, ha utländsk bakgrund, ha kommit till Sverige under de senaste åren eller att vara pojke och att vara född sent på året.

Ju fler elever i en skola som förväntas att inte bli behöriga till gymnasiet desto högre statsbidrag kommer skolan att få. Utbildningsministern gillar modellen och regeringen har krävt att kommunerna ska ge mer till skolor med stora behov.

* * *

Möjligheten att det ska bli flera Nobelpris till Sverige krymper — men prisutdelningarna visas ju ännu på TV.

 

Läs mer >>

Brittisk humor bra på labbet. Sveriges Radio P!, Vetandes värld, 2015-11-03.

Ny modell för statsbidrag ska ge mer till skolor med stora behov. Sveriges Radio, Nyheter, 2015-11-04.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.