Två spår i framtiden genom Hallandsåsen

 

invigning

 

Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsåsen ökar kapaciteten från fyra tåg i timmen över Hallandsåsen till tjugofyra och fördubblar den möjliga vikten gods.

Bygget påbörjades 1992 och senare på nytt 2003. Efter 23 år kan trafiken nu starta 13 december 2015. Totala kostnaden är minst 10,8 miljarder kronor (kostnadsläge i januari 2008).

* * * * *

Bygget som påbörjades 1992 skulle egentligen ha varit färdigt redan 1997. Så blev det inte, men snart är i alla fall tunneln genom Hallandsåsen klar.

Berget var svårbemästrat och tunnelbyggarna var överoptimistiska i början. Entreprenören Kraftbyggarna hade en borr som var byggd förr att arbeta i hårt berg, men Hallandsåsen var som en porös lervälling och efter 13 meter fick borren backas ut.

Kraftbyggarna försökte i stället ta sig igenom åsen genom att gräva, borra och spränga, men 1995 så tvingades bolaget ge upp och lämna tunnelbygget. Istället fick Skanska i uppdrag att bygga tunneln färdig.

Det gick långsamt och med stora problem när det läckte in mycket vatten i tunneln. Skanska använde det kemiska tätningsmedlet Rhoca-Gil. Tunnlarna blev täta, men det fick andra konsekvenser. Giftig akrylamid läckte ut och förgiftade såväl tunnelarbetarna som djur och natur utanför tunnlarna.

De långsiktiga följderna av giftskandalen blev begränsade, åtminstone skenbart, men tunnelbygget stoppades på obestämd tid och kom inte igång igen förrän 2005. Denna gång med en fransk tunnelborrmaskin. Efter vissa inkörningsproblem så blev båda tunnelrören färdigborrade genom Hallandsåsen.

* * * * *

Professor Roland Pusch vid Luleå tekniska universitet har länge varnat för att järnvägstunneln genom Hallandsåsen blir instabil. Mätningar har också visat att tunneln i Möllebackzonen under hösten 2013 har rört sig först uppåt och sedan nedåt i några millimeter.

Trafikverkets projektledare för tunnelbygget tycker att detta är lite och inget alarmerande. Professor Pusch anser däremot att rörelserna kommer att mångfaldigas av den tunga tågtrafiken så att det som i dag är millimeter kommer att bli centimeter. Detta kommer att leda till deformationer, vatten kommer in så att spårbädden blir vattenfylld och tågen riskerar att spåra ur.

* * * * *

Vid Hallandsåsen drabbades 22 tunnelarbetare av nervskador.

Avsikten var ursprungligt att stämma arbetsgivaren Skanska och tillverkaren Rhone-Poulenc för att få skadestånd.

Efter förhandlingar mellan fackförbunden och Skanska fick de skadade arbetarna vardera mellan tjugo och femtio tusen kronor i kompensation. Uppgörelsen mellan facken och Skanska var dessvärre så formulerad att tunnelarbetarna inte senare kunde få uppgörelsen omprövad.

* * * * *

Undersökningen av tunnelarbetare på Hallandsåsen ledde direkt vidare till larm om akrylamid. Livsmedelsverket gick 2002 ut med ett stort larm om akrylamid i stekt och friterad mat som chips och pommes frites. Larmet fick stort internationellt genomslag där bland annat Världshälso-organisationen, WHO, kallade till stormöte efter den svenska forskningen.

Höga doser av akrylamid kan orsaka skador på perifera nervsystemet. I extrema fall kan det orsaka förlamningar, som i fallet med korna på Hallandsås.

Av den franska tillverkaren Rhone-Poulenc fick de veta att tätningsmedlet Rhoca Gil inte var farligare än att strö salt på maten eller att ta en whiskey. De hade ju på sig vanliga regnkläder, arbetshandskar och skyddsglasögon.

I dag vet alla att det inte var så ofarligt.

* * * * *

Rättsliga efterspel: Chefer dömdes för Rhoca Gil-skandalen

2001
Sverigechefen för tillverkaren Rhone-Poulenc döms för brott mot lagen om kemiska produkter, 90 dagsböter (58.500 kronor).

2002
Avdelningschef vid Skanska döms för vållande till miljöstörning, villkorlig dom och 120 dagsböter (54.000 kronor).

Produktionschef vid Skanska döms för arbetsmiljöbrott, 100 dagsböter (30.000 kronor).

Skanska Sverige AB döms till företagsbot på 3 miljoner kronor.

2006
Banverket döms till företagsbot på 1,5 miljoner kronor för att tunnelbygget släppte ut för mycket vatten.

2007
Svenska staten stämmer tillverkaren Rhodia (tidigare Rhone-Poulenc) på 92 miljoner kronor som Banverket lagt ut till följd av giftutstläppet, bland annat sanering och skadestånd till boende. Domstolen sa nej. Staten fick inga pengar, men dömdes till att betala det franska bolagets rättegångskostnader på 7,8 miljoner kronor.

* * * * *

 

Läs mer >>

Hallandsåstunneln – välkommen till invigningen. Trafikverket; 2015-12-08.


Välkommen till invigningen av Hallandsåstunneln den 8 december
. Trafikverket.

Tunneln genom Hallandsåsen rör på sig. Ny Teknik; 2014-11-05.

Begärde en kvarts miljon för Rhoca Gil-besvär. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-05.

Tunnelbygget ledde till matlarm. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-05.

Tunnelarbetare från Hallandsåsen har fortfarande besvär. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-06.

Nyhetsdokumentär om tunnelbygget genom Hallandsåsen som tagit mer än 23 år, kostat miljarder och kantats av skandaler. Möt människorna som levt med projektet i mer än två decennier. — Sänds klockan 19.00 den 7 december i SVT2; kommer att finnas på SVT Play till 1 december 2016.


Hallandsås eller Hallandsåsen
, båda formerna är korrekta. Wikipedia, 2014-03-03.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.