Sverige ska bli världsledande, detta året också … kanske?

 

Samhället står inför nya utmaningar. Nya sjukdomar får fäste. Flera länder har de senaste tio åren gått om Sverige när det gäller biovetenskaplig industri och därför har också flera arbetsmöjligheter försvunnit från Sverige. Detta vill nu den nuvarande regeringen förändra.

Sverige ska bli unikt när det gäller nästa generations läkemedel.

Regeringen kommer tillsamman med industrin att satsa en halv miljard kronor på forskning, eller ”en miljard kronor under åtta år” ?. Satsningen påstås vara enormt viktig för att få investeringar till Sverige.

Sverige hör i dag till de ledande inom proteinforskning, men det kommer att dröja innan det är tal om nya läkemedel; för läkemedelspreparat så är tidshorisonten 20 till 25 år.

Den tidigare regeringen i Sverige ville 2012 stärka forskningen med
fyra miljarder om året.

 

bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mikael Damberg & Ibrahim Baylan

Mikael Damberg är närings- och innovationsminister med filosofie kandidatexamen, Ibrahim Baylan är energiminister och filosofie studerande utan examen,

 

År 2014 skulle framtiden för Sverige finnas i energieffektivisering och
smart energi och där skulle vi då också bli världsledande. Nu är det 2015.

 

Läs mer >>


Sverige ska bli världsledande, 2015
. Sveriges Radio, 2015-12-11.

Sverige ska bli bäst i världen – 2014. Svenolov Lindgren, 2014-12-09.

Så ska svensk Life Science förbli världsledande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

The Human Protein Atlas; på engelska.

Forskningsmiljarder till medicin och innovation. Sveriges Radio P1, Vetandets värld, 2012-09-12.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.