Åhus, min barndoms by nu 65 år senare

 

Om havet stiger en hel meter, kanske som följd av ett förändrat klimat, vad skulle det få för konsekvenser för de många, ofta exklusiva, havsnära bostadsområdena runt Sveriges kust?

Nu har turen kommit till min barndoms by Åhus — en liten ort precis vid havet i Skåne, där framtidens risker med att bo nära havet ännu inte har börjat märkas på bostadsmarknaden.

 

Lyssna >>


Många behöver inte ens kasta någon sten, utan har havet precis vid tomtgränsen; 8:47 minuter
. Klimatförändringarna hotar de strandnära tomterna. Sveriges Radio, P1, Studio Ett, 2015-12-08.

 

Läs mer >>

Ivar Hessland borrade sand och sandsten i Åhus. Svenolov Lindgren; 2009-12-09.

Så ser det ut under marken i Åhus. Svenolov Lindgren; 2009-08-17.

Havsvattenstånd vid svenska kusten. SMHI, Faktablad nr 41; Juli 2009.

SL Minnen: Vimpel för cykel i Åhus 1949. Svenolov Lindgren; 2015-05-06.

 

SL

 

3 Responses to Åhus, min barndoms by nu 65 år senare

 1. Josef Boberg skriver:

  Att mänsklighetens utsläpp av koldioxid i någon nämnvärd grad skulle kunna förändra klimatet till varmare är en ren bluff — som jag ser det.

  I sak om vad jag grundar det på är koldioxidfrågan.

  I och för sig så kan jag ha fel i detta — men det kan jag inte föreställa mig att jag skulle ha. Vad tror Du ?

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Josef, tack för att du uppmärksammade min notis om stranden i min barndoms by i nordöstra Skåne. Den är intressant ur flera olika synpunkter.

   Grundläggande är nivåvariationen mellan jordytan, ”marken”, och vattenytan, ”havet”. Denna kan ske, och har skett, på olika sätt vid olika platser och olika tider under den geologiska tidsrymden. Just i södra Skåne sjunker berggrunden medan den stiger i norra Sverige. Detta medför att stränderna i södra Skåne kommer att krympa.

   Läs mer om detta bland annat i avsnittet Strandförskjutning.

   Reportageserien i Studio Ett tar sin förenklade, och i min uppfattning tvivelaktiga, utgångspunkt i klimatförändringarna och försöker visa vilka effekter ett förändrat klimat kan få.

   Den ursprungliga frågan: ”Om havet stiger en hel meter som en följd av ett förändrat klimat, vad skulle det få för konsekvenser” har jag anpassat till ”Om havet stiger en hel meter, kanske som följd av ett förändrat klimat, vad skulle det få …”.

   Därmed har jag inte ifrågasatt om det skulle finnas klimatförändringar, men för tillfallet ignorerat dem till förmån för det här och nu centrala problemet. Än mindre har jag diskuterat de olika hypotetiska orsaker som kan finnas till förändrade klimat.

   Koldioxiden som du omnämner, Josef, hör säkert hemma i ett helt annat avsnitt.

   Hälsningar och tillönskan om ett gott nytt år. SL.

  • Josef Boberg skriver:

   Svenolov – tack så mycket för Ditt svar.

   God fortsättning och Gott Nytt År !