Naturvårdsverket ska också prioritera artskydd (?)

 

Om alla myndigheter och organisationer som arbetar med artskydd gör det tillsammans utifrån en gemensam ambitionsnivå så finns stora möjligheter att effektivare motverka brott som hotar den biologiska mångfalden, både i Sverige och internationellt.

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska riksmuseet och flera andra bidrar alla på olika sätt till att bekämpa artskyddsbrott.

Vi måste se varje myndighet som en länk i en kedja. Det är den svagaste länken som avgör kedjans styrka, oavsett hur starka övriga länkar är, säger en representant för Naturvårdsverket.

Det bör uppmärksammas att ansvariga vid Naturvårdsverket tidigare har uppgivit att begära skadestånd vid artskyddsbrott inte har varit något prioriterat område.

I rapporten till Miljö- och energidepartementet 2015-12-16 föreslås åtgärder för att förebygga artskyddsbrott och stärka myndigheters arbete mot artskyddsbrot:

— Höjd kunskapsnivå hos myndigheter som arbetar med artskyddsbrott,
— Bättre verktyg för att upptäcka och lagföra artskyddsbrott.

 

Läs mer >>

Svenska myndigheter ska upptäcka och agera mot artskyddsbrott. Jordbruksverket, 2015-12-16.

Jordbruksverket vill stärka artskyddet. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-12-16.

Inte prioriterad naturvård. Svenolov Lindgren, 2015-09-14.

Svensk natur kan komma att prismärkas. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-09-14.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.