Migranter i stället för svensk forskning

 

Högskolans kvalitetspengar omfördelas till migration.

Det blir inga kvalitetspengar till högre utbildning för 2016.

Regeringens ökade migrationskostnader påverkar utbildningsdepartementets budget som förlorar drygt 303 miljoner

* * * * *

I budgeten för 2016 fanns beslut om att 303 miljoner var avsatta för ”kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning”.

Högskolorna har nu fått besked om att det inte blir några extra medel.

 

Läs mer >>

Universitetsläraren; 2016-01-27.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.