Forskning om stroke får 16 miljoner i Lund

 

 

Sjuttio forskare vid Lunds universitet arbetar med att förbättra hjärnans funktion efter stroke.

Kunskap om bakomliggande mekanismer vid stroke och utveckling av behandlingar och rehabilitering kommer att ge bättre möjligheter för patienter och anhöriga.

* * * * *

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta står bakom donationen av 16 miljoner kronor fördelade över sex år. Förutom forskningsmedel ingår nya forskarpriser.

Ett årligt pris om etthundra tusen kronor ska gå till en nydisputerad doktor.

Fem årliga priser om tio tusen kronor ska gå till författare av framstående masteruppsatser i ämnet.

Ett årligt populärvetenskapligt seminarium om stroke ska inrättas.

 

Läs mer >>

Stor donation till strokeforskning vid Lunds universitet. Medicinska fakulteten, Lunds universitet; 2016-02-01.

Strokeforskningen i Lund får 16 miljoner. Sydsvenskan; 2016-02-01.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Skånes universitetssjukhus, Lund Stroke Recovery Study; 2013-06-05.

En stroke upplevd inifrån. Svenolov Lindgren, 2011-02-17.

Stroke skrämmer — kunskap kan hjälpa.. Svenolov Lindgren, 2011-11-27.

Lär känna symptomen —
minuter avgör vid stroke
. Svenolov Lindgren, 2010-05-05.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.