Fältstation Öland, 5-8 maj 2016, Grönhögen

27 mars 2016

 

Logo_Fältbiologerna

bild: Fältbiologerna

 

Fältstation Öland, 5-8 maj 2016, Grönhögen

 

Ungdomar från hela landet som är intresserade av naturen träffas och lär sig tillsammans vid Fältbiologernas stora vårläger som har återkommit under många år.

Under den finaste helgen på hela våren ordnas massor av roliga aktiviteter.

Kanske blir det första gången du provar fågelskådning? Eller tillfälle för årets första bad?

Antingen blir det solsken, hällregn eller växlande molnighet; häng med så får du se! 

* * * * *

Läs mer i Fältbiologernas kalendarium. Anmäl dig via formuläret och skicka iväg det på studs!

 

SL

 


Från Värmlands obygder mot Europas våld och terror

25 mars 2016

 

Region Värmland har nyligen invigt ett nytt kontor i centrala Bryssel.

Ett kontor som 2015 kostade 3,3 miljoner kronor om året att driva.

Invigningen genomfördes med stor pompa och ståt. På plats finns inte bara en handfull representanter från Region Värmland, utan också ett 30-tal personer bland höjdarna från de flesta kommunerna i länet, flera regionala politiker och beslutsfattare.

Två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel:
— Möjligheter till snabb och tidig information om förändringar.
— Förutsättningar för att kunna påverka beslut
.

* * * * *

Oavsett vad man tycker om EU och EU:s politik så är det här det händer, påstår Tomas Riste, regionråd i Region Värmland.

Efter avslöjanden vid slutet av 2011 om vidlyftiga spritnotor och en tidigare VD som lät skattebetalarna stå för herrklubbsmedlemskap, andra privata kostnader och ekonomiska konstigheter så drabbades lobbyorganisationen West Sweden av flera avhopp, och 2013 upphörde verksamheten.

Regionrådet Tomas Riste vill påstå att West Sweden egentligen var en ganska bra verksamhet, men när fler och fler valde att lämna den så fanns inget utrymme för Region Värmland att vara kvar.

Det nya kontoret skall bland annat fylla den funktion som West Sweden tidigare gjorde. Det handlar om att informera våra värmländska kommuner och vårt landsting om vilka frågor som lyfts, påstår regionrådet Tomas Riste. Det handlar också om väldigt mycket påverkansar­bete på olika nivåer, påstår regionrådet vidare.

Till de rena personalkostnaderna för kontoret kommer hyror och en del övriga (?) kostnader, för 2015 totalt 3 310 000 kronor. Från tidigare en ökning med omkring en och en halv miljon kronor.

 

Läs mer >>

Region Värmland tar plats i Bryssel. Värmlands Folkblad; 2015-02-03.

Region Värmland tillbaka till Bryssel. Värmlands Folkblad; 2014-08-08.


Region Värmland European Office
. Region Värmland, 2016-03-02.

Svenska regionkontor i Bryssel. Sveriges Kommuner och landsting, 2016-01-11.

 

SL

 


Oroväckande ökning i Sverige av multiresistenta bakterier MRSA

21 mars 2016

 

Antalet fall av multiresistenta bakterier MRSA ökade kraftigt i Sverige under hösten 2015.

En djupare analys vid Folkhälsomyndigheten har visat att en stor del av ökningen beror på att människor som kommit till Sverige från andra länder har visat sig bära på MRSA när de har sökt vård och blivit provtagna i Sverige.

Anledningen till att MRSA är vanligare bland människor på flykt är helt enkelt att den multiresistenta bakterien är vanligare i länder utanför Norden.

Under 2015 upptäcktes 3 900 fall av MRSA. Jämfört med föregående år, 2014, utgör ökningen drygt 30 procent.

MRSA innebär meticillinresistenta gula stafylokocker och är bakterier som är motståndskraftiga mot de flesta antibiotikasorterna.

* * * * *

Trots den kraftiga ökningen hoppas ändå Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning i vården och i samhället skall vara liten, men medger ändå att utvecklingen på sikt är oroväckande.

Förekomst av resistens i stor utsträckning kommer att innebära svårigheter att behandla vissa patienter. Det kommer ta längre tid att behandla dem och antibiotika är en förutsättning. Antibiotikaresistensen blir framöver ett allvarligt problem.

Inom sjukvården ledde ökningen redan 2015 till en ökad belastning.

 

Läs mer >>

Kraftig ökning av multiresistenta bakterier av typen MRSA. Sveriges Radio, Ekot, 2016-03-21.

Snabb ökning av resistenta bakterier av typen MRSA. Folkhälsomyndigheten, 2016-03-21.

MRSA ökar kraftigt av flyktingkrisen. TT; Expressen, 2016-03-21.

Kraftig ökning av multiresistent MRSA-bakterie i spåren av massinvandringen. Avpixlat, 2016-01-04.

Flyktingström orsakar stor ökning av MRSA. Sydsvenskan, 2016-01-02.

Stor ökning av MRSA i länet. Värmlands Folkblad, 2015-12-22.

 

Läs också om >>

Kraftig ökning av tuberkulos i Sverige. Svenolov Lindgren, 2016-03-05.

 

SL

 


Efter 100 miljoner skattekronor: sämre, senare och dyrare

08 mars 2016

 

Arbetsförmedlingen har satsat 100 miljoner för att utveckla en ny webbplats. Tidsplanen har spruckit, satsningen förlängs och fördyras med ytterligare 20 miljoner. Och målet om en ny webbplats är struket.

 

Mätningar visade samma sak: Arbetsförmedlingens förtroendesiffror var i botten och myndigheten var Sveriges minst omtyckta.

Tanken var att den nya webbplatsen skulle utvecklas och ersätta den gamla som skulle kunna släckas ned i slutet av 2015. Så blev det inte. Projektet hade misslyckats. 

– Vi hade en alldeles för optimistisk ursprunglig plan, säger en ansvarig chef vid Arbetsförmedlingen

Redan första halvåret 2015 stod det klart att inte nå målet med en ny webbplats eftersom man hade underskattat de tekniska utmaningarna. Andra halvåret 2015 användes för att komma fram till hur projektet skulle ändras till en reviderad projektplan. 

– Sedan är det bara att beklaga att det tagit så lång tid, säger Arbetsförmedlingen.

 

Läs mer >>

Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida. Aftonbladet, 2016-03-06.

100 miljoner skattekronor på Arbetsförmedlingens hemsida som bidde en fingertitt. Avpixlat, 2016-03-07.

Arbetsförmedlingen betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av. SVT, Nyheter, 2016-03-06.

Nya ? Arbetsförmedlingen.

 

SL

 


Vårtecken i vattnen vid Askölaboratoriet

06 mars 2016

 

På väg ut till Askölaboratoriet en morgon låg det ganska mycket is i viken efter de kalla och klara nätterna i veckan.

 

bild: Askölaboratoriet
R/V Aurelia utanför Askö

 

Målet för resan var att ta upp och flytta trådbackar med fastsatta tångplantor, så att de hamnade utanför området i hamnen på Askö.

Askölaboratoriets nya fartyg R/V Electra kommer att levereras från varvet i juni. Då måste hamnen vid Askö vara muddrad och bryggorna utbyggda.

Familjen Erling-Perssons Stiftelse beslutade i februari 2013 att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg.

Gömt inne ibland tången påträffades små tångsnällor, blåmusslor och en slamdamsnäcka.

 

Läs mer >>

Bloggen om tång. Målet är att alla oavsett förkunskaper ska kunna förstå och tycka att bloggen om tång är intressant. Lena Kautsky, 2016-03-06.
Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

 

SL

 


Kraftig ökning av tuberkulos i Sverige

05 mars 2016

 

Den fruktade lungsjukdomen tuberkulos ökar kraftigt i Sverige. Främsta orsaken är den stora flyktingströmmen. Ovanligt många svenska åldringar har också insjuknat på nytt.

 

sanatoriet
Sanatorium i Broby (1913–1955) för vård av sjuka med TBC

 

Under 2015 anmäldes totalt 835 nya fall av tuberkulos (TBC) i Sverige,
en ökning med 22 procent jämfört med året 2014. Det har kommit väldigt många nyanlända till Sverige och av dem som nu har tuberkulos i Sverige är 90 procent födda i något annat land.

 

Läs mer >>

Tuberkulos ökar kraftigt i Sverige; Göteborgs-Posten, 2016-02-28.

Sanatorier; Länsstyrelsen Skåne.

Sanatoriet i Broby; Två svenskar på resa.

Broby sanatorium; Wikipedia.

 

SL

 


Ingvar Lindqvistdagen 30 mars 2016

04 mars 2016

 

Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till Ingvar Lindqvistdagen, en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning

Datum: 2016-03-30

Plats: Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademien; Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Bland annat presenterar årets mottagare av Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne sin undervisning i matematik, fysik, kemi, biologi och NO. 

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten, men föranmälan krävs. Observera att anmälan är bindande.

 

Läs mer >>

Inbjudan; Ingvar Lindqvistdagen, 30 mars 2016.

Program; Ingvar Lindqvistdagen, 30 mars 2016.

Beijerstiftelsens lärarpris 2016.

 

SL

 


Beijerstiftelsens lärarpris 2016

02 mars 2016

 

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i kemi och biologi till lektor Magnus Ehinger vid Polhemskolan i Lund.

 

bild: KVA
Lektor Magnus Ehinger

 

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. 

Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist.

* * * * *

Ingvar Lindqvist (1921–1991) var ledamot av Vetenskapsakademiens fjärde klass; kemi. Han disputerade i Uppsala 1950 på en avhandling om isopolymolybdaters uppbyggnad. Under sin tid som docent vid Uppsala universitet fortsatte han inom andra områden av komplexkemin, framför allt studerade han och hans stora grupp unga forskare additions-föreningar mellan donatorer och acceptorer av elektronpar.

År 1962 utnämndes Ingvar Lindqvist till professor i kemi vid dåvarande Lantbrukshögskolan i Uppsala och hade utomordentligt stor betydelse som nydanare inom både forskning och utbildning vid Ultuna. Som huvudsekreterare vid det naturvetenskapliga forskningsrådet tog han en lång rad initiativ, som blivit av stor betydelse för svensk forskning.

Också utanför Sverige blev Ingvar Lindqvist ett högt aktat namn, inte minst för att han gärna spred sina erfarenheter av vad internationell utvärdering av forskningskvalitet innebär.

Under tiden 1987–91 var han akademiens preses och en mycket initiativrik företrädare för akademien. Han tog flera initiativ till akademiaktiviteter med syfte att visa lärarnas viktiga roll i samhället.

 

Läs mer >>

Beijerstiftelsens lärarpris 2016. Kungliga Vetenskapsakademien.

Tidigare pristagare. Kungliga Vetenskapsakademien.

 

SL