Beijerstiftelsens lärarpris 2016

 

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i kemi och biologi till lektor Magnus Ehinger vid Polhemskolan i Lund.

 

bild: KVA
Lektor Magnus Ehinger

 

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. 

Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist.

* * * * *

Ingvar Lindqvist (1921–1991) var ledamot av Vetenskapsakademiens fjärde klass; kemi. Han disputerade i Uppsala 1950 på en avhandling om isopolymolybdaters uppbyggnad. Under sin tid som docent vid Uppsala universitet fortsatte han inom andra områden av komplexkemin, framför allt studerade han och hans stora grupp unga forskare additions-föreningar mellan donatorer och acceptorer av elektronpar.

År 1962 utnämndes Ingvar Lindqvist till professor i kemi vid dåvarande Lantbrukshögskolan i Uppsala och hade utomordentligt stor betydelse som nydanare inom både forskning och utbildning vid Ultuna. Som huvudsekreterare vid det naturvetenskapliga forskningsrådet tog han en lång rad initiativ, som blivit av stor betydelse för svensk forskning.

Också utanför Sverige blev Ingvar Lindqvist ett högt aktat namn, inte minst för att han gärna spred sina erfarenheter av vad internationell utvärdering av forskningskvalitet innebär.

Under tiden 1987–91 var han akademiens preses och en mycket initiativrik företrädare för akademien. Han tog flera initiativ till akademiaktiviteter med syfte att visa lärarnas viktiga roll i samhället.

 

Läs mer >>

Beijerstiftelsens lärarpris 2016. Kungliga Vetenskapsakademien.

Tidigare pristagare. Kungliga Vetenskapsakademien.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.