Efter 100 miljoner skattekronor: sämre, senare och dyrare

 

Arbetsförmedlingen har satsat 100 miljoner för att utveckla en ny webbplats. Tidsplanen har spruckit, satsningen förlängs och fördyras med ytterligare 20 miljoner. Och målet om en ny webbplats är struket.

 

Mätningar visade samma sak: Arbetsförmedlingens förtroendesiffror var i botten och myndigheten var Sveriges minst omtyckta.

Tanken var att den nya webbplatsen skulle utvecklas och ersätta den gamla som skulle kunna släckas ned i slutet av 2015. Så blev det inte. Projektet hade misslyckats. 

– Vi hade en alldeles för optimistisk ursprunglig plan, säger en ansvarig chef vid Arbetsförmedlingen

Redan första halvåret 2015 stod det klart att inte nå målet med en ny webbplats eftersom man hade underskattat de tekniska utmaningarna. Andra halvåret 2015 användes för att komma fram till hur projektet skulle ändras till en reviderad projektplan. 

– Sedan är det bara att beklaga att det tagit så lång tid, säger Arbetsförmedlingen.

 

Läs mer >>

Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida. Aftonbladet, 2016-03-06.

100 miljoner skattekronor på Arbetsförmedlingens hemsida som bidde en fingertitt. Avpixlat, 2016-03-07.

Arbetsförmedlingen betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av. SVT, Nyheter, 2016-03-06.

Nya ? Arbetsförmedlingen.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.