Oroväckande ökning i Sverige av multiresistenta bakterier MRSA

 

Antalet fall av multiresistenta bakterier MRSA ökade kraftigt i Sverige under hösten 2015.

En djupare analys vid Folkhälsomyndigheten har visat att en stor del av ökningen beror på att människor som kommit till Sverige från andra länder har visat sig bära på MRSA när de har sökt vård och blivit provtagna i Sverige.

Anledningen till att MRSA är vanligare bland människor på flykt är helt enkelt att den multiresistenta bakterien är vanligare i länder utanför Norden.

Under 2015 upptäcktes 3 900 fall av MRSA. Jämfört med föregående år, 2014, utgör ökningen drygt 30 procent.

MRSA innebär meticillinresistenta gula stafylokocker och är bakterier som är motståndskraftiga mot de flesta antibiotikasorterna.

* * * * *

Trots den kraftiga ökningen hoppas ändå Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning i vården och i samhället skall vara liten, men medger ändå att utvecklingen på sikt är oroväckande.

Förekomst av resistens i stor utsträckning kommer att innebära svårigheter att behandla vissa patienter. Det kommer ta längre tid att behandla dem och antibiotika är en förutsättning. Antibiotikaresistensen blir framöver ett allvarligt problem.

Inom sjukvården ledde ökningen redan 2015 till en ökad belastning.

 

Läs mer >>

Kraftig ökning av multiresistenta bakterier av typen MRSA. Sveriges Radio, Ekot, 2016-03-21.

Snabb ökning av resistenta bakterier av typen MRSA. Folkhälsomyndigheten, 2016-03-21.

MRSA ökar kraftigt av flyktingkrisen. TT; Expressen, 2016-03-21.

Kraftig ökning av multiresistent MRSA-bakterie i spåren av massinvandringen. Avpixlat, 2016-01-04.

Flyktingström orsakar stor ökning av MRSA. Sydsvenskan, 2016-01-02.

Stor ökning av MRSA i länet. Värmlands Folkblad, 2015-12-22.

 

Läs också om >>

Kraftig ökning av tuberkulos i Sverige. Svenolov Lindgren, 2016-03-05.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.