Karlstads universitet tvingas avveckla speciallärarprogram

 

Vid granskning av speciallärarprogrammet med specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling vid Karlstads universitet har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, funnit brister i kvaliteten.

De omfattande åtgärder för att förbättra utbildningen som genomförts har inte varit tillräckliga.

Den forskning som bedrivs saknar bredd. Den är framförallt inriktad mot yttre villkor för elevers språk-, skriv- och läsutveckling medan sådana forskningsprojekt som är tydligt riktade mot grundläggande läs- och skrivutveckling saknas.

Det vetenskapliga djupet i kurslitteraturen är inte tillräckligt och befintliga lärarresurser med fördjupad kompetens inom specialiseringen är inte tillräckligt omfattande.

Karlstads universitet har därför beslutat att avveckla speciallärarprogrammets inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling.

 

Läs mer >>

Speciallärarprogrammets inriktning språk-, skriv- och läsutveckling avvecklas. Karlstads universitet, 2016-04-06.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.