Startpunkten och målet vid utbildningsbyråkrati

 

Startpunkten i de nya studievägarna kommer precis som idag [att] skilja sig åt, men i samtliga studievägar ska slutkursen vara målet.

Enligt regeringen ska nya målgruppsanpassade studievägar införas i kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Genom denna förändring behöver eleverna inte byta studieväg utan kan följa sin studieväg fram till slutmålet. Även i framtiden ska det dock varas möjligt att avsluta svenska för invandrare efter varje kurs, om eleven har uppnått sitt utbildningsmål.

2015-12-08

 

SL

 

Kommentarer är stängda.