Bristande IT-kompetens inom företag och myndigheter

 

Bristen på IT-kompetens hos ledningarna i svenska företag och myndigheter börjar bli allt allvarligare. Tidigare krävdes normalt en ledning där personer med kompetens inom juridik, ekonomi och teknik ingick, vanligen med god erfarenhet av de områden som företaget eller myndigheten verkade inom.

I dag är bilden en annan. IT-systemen har gjort sitt intåg överallt. Närmare 20 procent av företagens och myndigheternas investeringar är inriktade på IT. På många håll har de dessutom blivit verksamhetskritiska, en utveckling som knappast kommer att minska. Exempel är e-handel, bank- och försäkringsverksamhet liksom avgöranden inom allt fler myndigheter.

* * * * *

Fortfarande är IT-kompetensen i ledningarna för större svenska verksamheter och myndigheter försvinnande liten. Inom flera verksamheter fattas avgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydelsen av dessa beslut.

Den låga IT-kompetensen på ledningsnivå inom näringsliv och offentlig sektor har till viss del att göra med åldersstrukturen. Det som var receptet för framgång från sextio- till nittiotalet är kanske inte längre lika relevant.

I dag fattas beslut om hundratals miljarder i verksamhetskritiska investeringar utan någon nämnvärd kompetens inom området.

Många gånger lutar sig ledningen vid sådana beslut mot högprofilerade managementkonsulter utan erfarenhet av verksamhetsområdet.

 

Läs mer >>

”Chefer satsar miljarder på it – utan att ha koll”. NyTeknik, Tomas Qviberg, 2016-05-11.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.