Stormöte om Hanöbukten; Kristianstad, 3 juni 2016

 

En förstudie i World Maritime University:s regi, finansierad av Ålfonden, har under våren kartlagt behoven bland kustinvånare vid Hanöbukten.

Samt tittat närmare på förslag till lösningar av de problem som råder i och kring bukten.

* * * * *

Syftet med detta möte är att informera om resultaten och förmedla ett samordnat lösningsförslag, samt att vara en plattform för en givande diskussion, där olika aktörer får möjlighet att gemensamt bidra till hur förslaget ska utformas i nästa steg.

Vad säger kustinvånarna? Hur ser de olika problemen och utmaningarna ut? Vad säger andra aktörer, som företag, organisationer, myndigheter, forskare och möjliga finansiärer? På vilket sätt vill de vara en del av en resultatinriktad samverkan?

 

Läs mer >>

För mer information, ladda ner bifogad inbjudan. ECOAST / Ålakademin.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.