Stickmyggor i Sverige

 

Det finns 49 arter av stickmyggor i Sverige, men fram tills nu har de bara haft latinska namn. Entomologen Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu också gett tio av dem svenska namn.

 

Bild: Forskning 201606

 

Myggorna kan delas in i olika grupper beroende på sin normala hemvist och ekologi. De myggor vars larver utvecklas i smältvattenpölar på vårkanten kallas därför för tömyggor och de som utvecklas i regnvattenfyllda pölar i skogen kallas skogsmyggor.

En grupp stora myggor som uppträder tidigt på våren kallas vårmyggor. De övervintrar som fullvuxna och kommer därför fram tidigare än de myggor vars larver först måste utvecklas.

* * * * *

Sommarskogsmygga – Aedes cantans
Rödbrun höstmygga – Aedes cinereus
Skogstömygga – Aedes communis
Vinkelklomygga – Aedes excrucians
Grå tömygga – Aedes intrudens
Tidig tömygga – Aedes punctor
Vitsidig tömygga – Aedes rusticus
Vårsvämmygga – Aedes sticticus
Sommarsvämmygga – Aedes vexans
Sumpmygga – Coquillettidia richiardii

 

Läs mer >>

Stickmyggorna har fått svenska namn. Forskning, Anders Lindström, 2016-06-01.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.