Sandön-bibliografi

Bibliografi över Gotska Sandön t o m 2007

I mitt kompendium Een treekantigh öö (Lindgren 1969) publicerade jag den första bibliografin över Gotska Sandön. Den var då tämligen fullständig fram till slutet av 1960-talet och här är den nu uppdaterad och kompletterad fram till och med 2007.

Nya böcker om Gotska Sandön kan sökas i Kungliga bibliotekets katalog LIBRIS.

Studier om Gotska Sandön har varit —och är— huvudsakligen ett svenskt intresse. Följaktligen är de flesta publikationerna på svenska.

— A

Agardh, C. A., 1853. Försök till en statsekonomisk statistik över Sverige. Karlstad.

Agrell, H., 1981. Gotska Sandöns kvartärgeologi. Uppsala: SGU. ISBN 91-7158-228-2

Agrell, H., 1987. Beskrivning till jordartskartan Gotska Sandön. Uppsala: SGU, Ser. Ae 69. ISBN 91-7158-433-1

Ahlfvengren, F.E., 1888. Växtgeografiska bidrag till Gotlands flora. Botaniska notiser, (1888): 113.

Almström, O., 1990. Ett paradis på jorden. Smålands gille i Göteborg, årsbok 1990: 5—13. [Omtr. Antologia Engstroemiana, Göteborg: Rundqvist, 1991.]

Anderberg, A., 1960. Ytterst i havet. Stockholm: Diakonistyrelen

Andersson, J.G., 1895. Mellan haf och dyner. Svenska turistföreningens årsskrift, p.180—195. Stockholm.

Andersson, O., 1950. The Scanian sand vegetation—a survey. Botaniska notiser, Lund.

Arwidsson, Th., 1938. Studier över floran och vegetationen på Gotska Sandön med särskild hänsyn till nationalparken. Stockholm: Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens avhandlingar i naturskyddsärenden, nr 1.

— B

Bartsch, H., 1998. Blomflugor (Diptera, Syrphidae) och andra insekter på Gotska Sandön (delrapport från inventering 1994–1995). Länstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, rapport 1998 (7): 1—15 [with English summary]. ISSN 1403-8439

Bergman, C.J., 1921. Gotländska skildringar och minnen. Visby.

Bergquist, A. & Lindgren, S., 1969. Gotska Sandöns spindlar. Entomologisk tidskrift, nr 3-4. Stockholm.

Bergöö, M., 1965. Om Gotska Sandöns lavar. Fältbiologen, nr 1. Stockholm.

Bernhauer, M., 1923. Coleopterologische Beiträge I. Über Atheta depressicollis und deren Vervandte. Entomologisk tidskrift, p. 141. Stockholm.

Björnström, H., 1966. Gotska Sandön. Fältbiologen, nr 4. Stockholm.

Brogren, G., 2007. Branden på Gotska Sandön pingsten 1739. Gutabygd 2007, s. 86–129.

Butovitsch, V., 1962. Forstentomologische Notizen über die Käferfauna der Kiefer auf Gotska Sandön. Z. ang. Ent., 51 (1): 130.

— C

Cedergren, K., 1947. Lathyrus maritimus (L) Bigelow i Skandinavien. Svensk botanisk tidskrift, 41: 151. Stockholm.

von Cederwald, G., 1867. Strödda bidrag till Skandinaviens flora. Botaniska notiser, (1867): 162—176.

Curry-Lindahl, K ., 1955. Djuren och människan i svensk natur. Stockholm.

— D

Dahlbeck, N., 1950. Hela Gotska Sandön är nu skyddad. Sveriges natur, nr 5, p. 139—142. Stockholm.

— E

Eggertz, E., 1894. En tripp Gotska Sandön och Gotland rundt. Visby.

Eisen, G. & Stuxberg, A., 1868. Bidrag till kännedomen om Gotska Sandön. Översikt K Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, nr 5, p. 353.

Ekhoff, E., 1893. Föredrag om Gotska Sandön. Ymer, p. 220.

Ekman, S., 1922. Djurvärldens utbredningshistoria på Skandinaviska halvön. Stockholm.

Engström, A., . Gotska Sandön måste bli nationalpark! Sveriges natur, p. 1—23. Stockholm.

Engström, A., 1926. Gotska Sandön. Kungshamn: R. Njord 1992 [Faks. av 1. uppl., Stockholm: Bonnier, 1926]
Tidigare upplagor: 1926, 1941 [Nationalupplaga], 1941, 1942, 1945, 1952, 1954.

— F

Falkenström, G., 1921. Vattenskalbaggar från Gotska Sandön och Fårön. Entomologisk tidskrift, p. 211. Stockholm.

Fagraeus, T., 1886. Sandslipade stenar från Gotska Sandön. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, Bd. 3. Stockholm.

Finska handelsfartygets M/S Karelia haveri utanför Gotska Sandön 1986-03-23. Stockholm: Statens haverikommission, 1986.

Flodén, T., 0000. Gotska sjön—geologi och akustik. Stockholms universitet, Geologiska institutionen.

Fries, C., 1964. Septembersegling till sandön. In: De stora öarna i Östersjön, p. 229. Stockholm. [Ny upplaga 1978, ISBN 91-46-13263-5 (inb.)]

Friluftsfrämjandet, 1961—1968.
— Årliga rapporter över meteorologiska, botaniska, ornitologiska samt entomologiska undersökningar gjorda på Skid- och friluftsfrämjandets läger för stipendierade elever från landets läroverk på Gotska Sandön: 1—10 juli 1960, 22—31 juli 1961, 2—11 juli 1962, 1—11 juli 1663, 29 juni—8 juli 1964, 28 juni—7 juli 1965.
— Gotska Sandön. Årliga rapporter över naturvetenskapliga studier: 28 juni—6 juli 1966. 25 juni—6 juli 1967, 24 juni—5 juli 1968.
— Se vidare Dokumentation av de svenska nationalparkerna, 1994. Del 1: Bibliografi. Stockholm: Naturvårdsverket, Rapport 4280, 386 s.

Fylkinger, I., 1990. Gotska Sandön—en säljägarstation och handelsplats? Stockholms universitet.

Fylkinger, I., 2007. Sagor och sägner från Gotska Sandön. Visby.

Fågelrapporter. Gotland 1970. Vår fågelvärld, 1971 (3): 210.

— G

Gavel, M. & Gavel, P., 1981. Strandhugg på Gotland och Gotska Sandön. Stockholm: Gavels arkitektkontor. ISBN 91-970377-0-2

Gorbatschev, R., 1962. The pre-Cambrian sandstone of the Gotska Sandön boring core. Bull. Geol. Inst. Uppsala, nr 39. Uppsala.

Gotska Sandö-frågan. En rekapitulation och ett uttalande. Sveriges natur, 1923, p. 209—210. Stockholm.

Gotska Sandö-frågan. Sveriges natur, 1928, p. 132. Stockholm.

Gotska Sandön: en tvärfacklig beskrivning, 2007. Stockholm: Föreningen Natur och samhälle i Norden. ISBN 91-85586-09-9
[1. upl., 1977. 2. upl., 1979. 3. upl., 1997.]

Gotska Sandöns hembygdsförening, 1982. Gotska Sandön: information från hembygdsföreningen.

Gotska Sandöns nationalpark [Karta], 2007. Visby: Länsstyrelsen Gotlands län; reviderad 1998–2006.
Föregående utgåva av Naturvårdsverket 1997: Karta över Gotska Sandöns nationalpark, 1997. Stockholm: Naturvårdsverket, skala 1:15 000

Gotska Sandön: skildringar, 1979. Sammanställda av Tryggve Siltberg. Visby: B. Press. ISBN 91-7400-092-6

Grönberg, G.,1911. Gotska Sandöns nationalpark. Sveriges natur, p. 86—96. Stockholm.

Gullander, U., 1967. Blommande Sandö. Fältbiologen, nr 3, p 14—16. Stockholm.

— H

Haglund, Marie-Louise, 1964. Gotska Sandön… I alla väder, nr 4, p. 29. Stockholm.

Hallbäck, D.A., 1967. Bland skriktallar och orkideer. I alla väder, nr 3, p. 23. Stockholm.

Hallström, G., 1933. Gotska Sandön. Arkeologisk redogörelse. Opubl., orig i domänstyrelsens arkiv.

Hamp, C., 1981. Gotska Sandön 1566–1981: en bibliografi. Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 1981:91.

Hamp, C., 1982. Tronskiftet på Gotska Sandön 1892. Stockholm: Förf.

Hansson, B., 1962. Bidrag till kännedomen om Gotska Sandöns fjärilsfauna, I. Entomologisk tidskrift, nr 3-4, p. 123. Stockholm.

Hansson, B., 1963. Bidrag till kännedomen om Gotska Sandöns fjärilfauna, II. Entomologisk tidskrift, nr 3-4, p. 216. Stockholm.

Hansson, B., 1965. Bidrag till kännedomen om Gotska Sandöns fjärilfauna, III. Entomologisk tidskrift, nr 3-4, p. 178. Stockholm.

Hanström, B., 1948. En höstlig blixtvisit på Gotska Sandön. Fauna och flora, p. 60. Stockholm.

Hasselgren, H., 1909. Gotlands fåglar. Visby.

Hasselgren, H., 1910. Gotlands däggdjur, reptilier och amfibier. [2. tillök. uppl.] Uppsala: Almqvist & Wiksell [1 uppl., 1908]

Hedström, H., 1894. Studier över bergarter från morän vid Visby. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, Bd. 16.

Hedström, H., 1895. Om block af postarkäiska eruptiva östersjöbergarter från Gotska Sandön. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, Bd. 17.

Hela Gotska Sandön nationalpark? Sveriges natur, 1963, nr 1, p. 21. Stockholm.

Heqvist, K.J., 1955. Asemum tenicorne Kr. en för Skandinavien ny långhorning (Col. Cerambycidae). Entomologisk tidskrift, p. 58. Stockholm.

Heqvist, K.J., 1955. Studien über Braconiden, I. Revision der Gattung Cosmophorus Ratz. Entomologisk tidskrift, p. 92. Stockholm.

Herbertsson, S., 1960. Stipendielägret på Gotska Sandön en storartad upplevelse. I alla väder, nr 6, p. 14. Stockholm.

Herbertsson, S., 1961. Gotska Sandön — ön annorlunda. I alla väder, nr 6, p. 15. Stockholm.

Herlin, S., 2001. Sonjas bästa: små färder i liten båt—och Gotska Sandön. Enskede: Båt & skärgård. ISBN 91-970902-7-1

Hesselman, H., 1907. Orobanche alba Stephan x rubra Hooker och dess förekomst på Gotland. Svensk botanisk tidskrift, Bd 1.

Holtz, L., 1867. Die Insel Gottska Sandö. Journal für Ornithologie, 16, p. 145. Brandenburg.

Holtz, L., 1871. Flora der Insel Gottska Sandö. Ver Bot Ver Prov Brandenburg, 13, p. 59.

Holtz, L., 1872. Berichtigung. Ver Bot Ver Prov Brandenburg, 14: 153.

Hultengren, S. & Stenström, J., 2007. Lavinventeringar på Gotska Sandön 2005 och 2006. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län. ISSN 1653-7041

Hultgren, G., 1975. Gotska Sandöns kapell. Visby: B. Press. ISBN 91-7400-031-4

Högbom, A.G., 1894. Referat af föredrag om Gotska Sandön. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, Bd 16.

Högdahl, T., 1929. Gotska Sandö-frågan. Domänstyrelsen avstyrker Vetenskapsakademiens framställning. Sveriges natur, p 157—158. Stockholm.

Höjer, J., 1967. Gotska Sandöns fågelfauna. En kritisk studie. Fauna och flora, nr 4–5, p. 149. Stockholm.

Höjer, J. & Norbeck, J., 1957. Från Gotska Sandön våren 1956. Vår fågelvärld, p. 135. Stockholm.

Höjer, J. — Se Lundberg

Hörngren, M., 2006. Tolkning av Side Scan Sonardata från ett område öster om Gotska Sandön. Göteborg: University, Earth Sciences Centre. ISSN 1400-3821

— I

Ingmansson, G. & Peterson, J., 1989. Växter på Gotska Sandön. Rindi, 9: 51—138.

— J

Jansson, A., 1923. Coleopterologiska bidrag, 6-7. Entomologisk tidskrift, p. 175—177. Stockholm.

Jansson, A., 1923. Sommardagar på Gotska Sandön, urskogens och dynernas ö. Nerikes Allehanda, nr 286. Örebro.

Jansson, A., 1924. Coleopterologiska bidrag, 8-9. Entomologisk tidskrift, p. 145—155. Stockholm.

Jansson, A., 1925. Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro: A. Jansson.

Jansson, A., 1926. Till frågan om Gotska Sandöns säregna insektfauna och därmed sammanhängande problem. Entomologisk tidskrift, p. 209. Stockholm.

Jansson, A., 1930. Förteckning över Ölands, Gotlands, Fåröns och Gotska Sandöns Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift, p. 36. Stockholm.

Jansson, A., 1934. Förteckning över Ölands, Gotlands, Fåröns och Gotska Sandöns guldsteklar och gaddsteklar. Entomologisk tidskrift, p. 286. Stockholm.

Jansson, A., 1935. Supplement till Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift, p. 52. Stockholm.

Jansson, A., 1947. Dagsländan och dödgrävaren. Biologiska skisser. Stockholm.

Jansson, A., 1947. Noshornsbaggens (Oryctes nasicornis L) förekomst på Gotland, Fårön och Gotska Sandön. Svensk faunistisk revy.

Jansson, A., 1949. Mitt trevligaste entomologiska minne. Sveriges natur, nr 4. Stockholm.

Jansson, A., 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift, p. 199. Stockholm.

Jansson, A., 1955. Phaenopria incrassata n.sp. und Galesus intermedius n.sp., zwei neue Diapriiden (Hym) aus Schweden. Entomologisk tidskrift, p. 1. Stockholm.

Jansson, A., 1962. Fjärde resan till Gotska Sandön, II. Entomologisk tidskrift, nr 3-4, p. 237. Stockholm.

Jansson, K., 1935. Iakttagelser från Gotska Sandöns fågelvärld från mitten av augusti till mitten av december 1933 och 1934. Fauna och flora, p. 55. Stockholm.

Jansson, K., 1937. Om fågellivet på Gotska Sandön under olika årstider. Sveriges natur, p. 28—36. Stockholm.

Jansson, K., 1943. Sommardagar på Gotska Sandön. Svensk Jakt, p. 278.

Jansson, K., 1943. Blåkråka på Gotska Sandön. Fauna och flora, p. 181. Stockholm.

Jansson, K., 1946. Iakttagelser av ringtrast på Gotska Sandön. Fauna och flora, p. 231. Stockholm.

Jansson, K., 1958. Lärarinna på Gotska Sandön. Svenska turistföreningens årsskrift, p. 81. Stockholm.

Jansson, K., 1995. Lärarinna på Gotska Sandön. Visby: Guteböcker. ISBN 91-87524-29-5

Johansson, K., 1897. Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi grundade på en kritisk behandling av dess kärlväxtflora. Kgl Sv Vetenskaps-Akademiens Handl., Bd 29, n:o 1.

Johansson, K., 1907. Till Gotska Sandöns floristik. Svensk botanisk tidskrift, Bd. 1. Stockholm.

Johansson, K., 1910. Nyare bidrag till kännedomen om Gotlands kärlväxtflora. Botaniska notiser, p. 209. Lund.

Johansson, K.-R., 2000. Gotska Sandön: nationalpark i Östersjön. Stockholm: Naturvårdsverket förl. ISBN 91-620-1203-7

Jonasson, Jan Å., 2002. Småfjärilsfaunan på Gotska Sandön. Stockholm: Naturvårdsverket, Dokumentation av de svenska nationalparkerna, nr 11: 1—92. ISSN 0282-7298. Värnamo: Fälth & Hässler; ISBN 91-620-5164-4

Jordartskartan 8J/8K Gotska Sandön. Skala 1:50 000. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning, 1984.

— K

Kaudern, W., 1906. Bidrag till kännedomen om Sandöns insektfauna. Entomologisk tidskrift, p. 132. Stockholm.

Kindberg, C., 1908. Bryogeografiska uppgifter. Botaniska notiser.

Kers, L. E., 1973. Psilocybe ammophila funnen på Gotska Sandön. Svensk botanisk tidskrift, 67: 65—66. ISSN 0039-646X

Kers, L. E., 1976. Rapport om Trichaster och Myriostoma (Gasteromycetes) i Sverige. Svensk botanisk tidskrift, 70: 45. ISSN 0039-646X

Kers, L. E., 1976. Fönsteralger funna på Gotska Sandön. Svensk botanisk tidskrift, 70 (3):000. ISSN 0039-646X

Kjellin, B., Axberg, S. & Elhammer, A., 1987. Maringeologiska kartbladet 09/480 Gotska Sandön. Uppsala: SGU Ser. Am 1. ISSN 0283-9458, ISBN 91-7158-429-3

Kopparstenarne. Svenska turistföreningens årsskrift 1899, p. 91—100. Stockholm.

— L

Landell, N., 1965. Gotska Sandön. Sveriges natur, nr 3, p. 82—85. Stockholm.

Landell, N., 1968. Så kan man möta en svensk orkide. Sveriges natur, p. 22. Stockholm.

Larsson, I., 2004. Kvinnornas natur: några namn i den svenska naturskildringens 1900-talshistoria. [Om lärarinnan på Gotska Sandön, Karin Jansson, sid. 138] Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen. ISBN 91-88396-20-7

Laufeld, S., 1984. Gotska Sandön, Blå Jungfrun. Stockholm: Sv. turistfören. ISBN 91-7156-040-8

Lindgren, S., 1968. Lövskogsvegetation på Gotska Sandön. Stockholms universitet, Botaniska institutionen. ISBN 99-1870339-3.

Lindgren, S., 1969. Een treekantigh öö. Kompendium till Friluftsfrämjandets fältkurs på Gotska Sandön. Stockholm: Friluftsfrämjandet.
[Omtryck 1977. Stockholm: Föreningen Symbios]

Lindgren, S. — Se Bergquist, A. & Lindgren, S.

Lindroth, C., 1924 . Coleopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift, p. 131—138. Stockholm.

Lundberg, S., 1955. Smalnäbbad nötkråka (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos) häckande på Gotska Sandön. Vår fågelvärld, p. 166. Stockholm.

Lundberg, S., 1964. Bidrag till kännedom om skalbaggsfaunan på Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift, nr 1-2, p. 45. Stockholm.

Lundberg, S., 1965. Några fågeliakttagelser på Gotska Sandön våren 1963. Vår fågelvärld, p. 68. Stockholm.

Lundberg, S., 1967. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar, 10. Entomologisk tidskrift, nr 1-2, p. 76. Stockholm.

Lundberg, S., 1981. Gotska Sandöns skalbaggsfauna—nytillskott och intressanta arter. Entomologisk tidskrift, 102: 147—154.

Lundberg, S., Höjer, J. & Norbeck, J., 1954. Invasion av lundsångare (Phylloscopus trochiloides) på Gotska Sandön 1954. Vår fågelvärld, p. 240. Stockholm.

Lundblad, O., 1921. Mezira tremulae (Germar) och dess förekomst i Sverige. Fauna och flora, Stockholm.

Lundblad, O., 1925. Om sandöfaunans invandring. Recension. Entomologisk tidskrift, Stockholm.

Lundblad, O., 1948. Fridlysning av vissa skalbaggar på Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift, p. 105. Stockholm.

Lundblad, O., 1950. Hela Gotska Sandön nu naturskyddad. Entomologisk tidskrift, p. 155. Stockholm.

Lundquist, Jan A.G., 1994. Dokumentation av de svenska nationalparkerna. Stockholm: Naturvårdsverket, Rapport 4280. ISBN 91-620-4280-7

Lönnberg, E., 1922. Kungsörntillgången i Sverige i nutiden. Fauna och flora, p. 112. Stockholm.

Lönnberg — se von Wright & Lönnberg

— M

Martinsson, A., 1960. The submarine morphology of the Baltic Cambro-Silurian area. Bull. Geol. Inst. Uppsala, 38: 11—36. Uppsala 1958 (1960).

Melin, D., 1923. Contributions to the knowledge of the biology, metamorphosis and distribution of the Swedish Asilids in relation to the whole family of Asilids. Diss. Uppsala.

Melin, P. — se Norbeck & Melin

Mjöberg, E., 1912. Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektfauna på Gotland och Öland jämte en del allmännare insektgeografiska spörsmål. Entomologisk tidskrift, Stockholm.

Munthe, H., 1924. Beskrivning till kartbladet Gotska Sandön. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU Ser. Aa, nr 161. Stockholm. ISSN 0348-0992

Månsson, J., 1644. Een siö-book som innehåller om siöfarten i Östersjön. Stockholm.

— N

Nilsson, A., 1905. Anteckningar om svenska flygsandsfält. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, 27. Stockholm.

Norbeck, J. & Melin, P., 1955. Några fågelobservationer på Gotska Sandön. Vår fågelvärld, p. 24. Stockholm.

Norbeck — se Höjer

Norbeck — se Lundberg

Nordenstam, S., 1970. The Hieracium flora of Gotska Sandön. Svensk botanisk tidskrift, 64 (3):312—320. ISSN 0039-646X

Nordström, F., 1924. Släktet Oporinia Hb i Sverige. Entomologisk tidskrift, p. 182—190. Stockholm.

Norehn, N., 1947. Martornet (Eryngium maritimum) upptäckt på Gotska Sandön. Botaniska notiser, p. 285. Lund.

Norén, C.O., 1903. Orobanche alba (Stephan) x rubra (Hooker) på Gotska Sandön. Botaniska notiser, Lund.

— O

von Oettingen, H., 1954. Beitrag zur Thysanopterenfauna Schwedens. Entomologisk tidskrift, Stockholm.

Ottosson, Å., 2003. En ö nära himlen. Stockholm: Svenska naturskyddsföreningens årsbok, sid 21—33. ISBN 91-558-2003-4.

— P

Palm, T., 1953. Leptura sandoeensis n.sp. eine neue BockkäferArt aus Schweden (Col Cerambycidae). Entomologisk tidskrift, p. 124. Stockholm.

Palm, T., 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar, VIII. Entomologisk tidskrift, p. 171. Stockholm.

Palm, T., 1953. Eremotes elongatus (Gyll) und E. nitidipennis (Thoms) (Col Curculionidae). Opuscula entomologica, Lund.

Palm, T., 1954. Biologiska iakttagelser över några skalbaggsarter på Gotska Sandön (Col). Opuscula entomologica, Lund.

Persson, F., 1929. Om fågellivet på Gotska Sandön. Sveriges natur, p. 101—110. Stockholm.

Pettersson, B., 1941. Cephalanthera longifolia (L) Fritsch x rubra Rich på Gotska Sandön. Botaniska notiser, p. 114. Lund.

Pettersson, B., 1946. Strövtåg i flygsand, en snabbskiss av Gotska Sandön. I Natur på Gotland s. 31—46. [Göteborg, ed. Pettersson & Curry-Lindahl]

Pettersson, B., 1959. Dynamik och konstans i Gotlands vegetation och flora. Acta Phytogeographica Suecica, 40. Diss. Uppsala.

Pettersson, B., 1971. Gotska Sandön. [3. uppl.] I serien Sveriges nationalparker. Stockholm. ISBN 91-29-42336-8 [1. uppl., 1959. 2. uppl., 1961.]

Pettersson, B., 1965. Maritime Sands. Acta Phytogeographica Suecica, 50, p. 105. Uppsala.

Pettersson, U., 1966. Fågellivet på Gotska Sandön. Fältbiologen, h. 1, Stockholm.

R

von Reis, J., 1986. Gotska Sandöns bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. ISBN 91-7192-659-3

Rodebrand, S., 1967. Ornitologiska observationer från Gotska Sandön 1967. Fältbiologen, h. 5-6, p. 29. Stockholm.

Roman, A., 1924. Schwedische Schlupfwespen, alte und neue. Arkiv för zoologi, Bd 17A, nr 4. Stockholm.

Ruhe, A., 1903. Gotska Sandön. Svenska turistföreningens årsskrift, p. 96—115. Stockholm.

Ruhe, A., 1912. Livet på Gotska Sandön. Svenska turistföreningens årsskrift, p. 81—104. Stockholm.

— S

Schönberg, P., 1995. Gotska Sandön. Fårösund: Fårösunds marinbrigad (FMB).

Sernander, R., 1901. Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Uppsala. (Pages 123—126, 138—143.)

Sernander, R., 1927. Gotska Sandön nationalpark—en ”ekonomisk” fråga? Sveriges natur, p. 146. Stockholm.

Sernander, R., 1927. Litteraturanmälan av Albert Engström: ”Gotska Sandön”. Sveriges natur, p. 176—178. Stockholm.

Siltberg, T., 1979. Gotska Sandön: skildringar. Visby: B.Press. ISBN 91-7400-092-6

Siltberg, T., 1986. Dikt och tradition i sandöromanen Östersjöns pärla. Från Gutabygd, 1986 (8): 140-157.

Siltberg, T., 2002. Storebror och strandrövaren: ett människoöde från Gotska Sandön i myndighetsarkivens spegel. I: Av kärlek till arkiv; festskrift till Erik Norberg, p. 355—362 . ISBN 91-88366-60-X

Sjöberg, G., 1969. Fjärilar insamlade på Gotska Sandön 1968. Entomologisk tidskrift, h. 1, Stockholm.

Skid- och friluftsfrämjandet — se Friluftsfrämjandet

Skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark, 1990. Solna: Statens naturvårdsverk. [Ersätter 1982 års skötselplan] ISBN 91-620-0044-6

Spessivtseff, P., 1923. Zweites Beitrag zur Kenntnis der Borkenkäfer-fauna Schwedens. Entomologisk tidskrift, Stockholm.

Sturkell, C. E., 1959. Gotska Sandöns ägare. Gotländskt arkiv, 31. Visby.

Suhm, P. F., 1779. Samlinger til den Danske Historie. København.

Svedelius, N. E., 1901. Studier öfver Östersjöns hafsalgflora. Akad. avh. Uppsala.

Svensson, R., 1966. Skogen i havet. Några dagboksblad från en färd till Gotska Sandön. Svenska turistföreningens årsskrift, p. 283—304. Stockholm.

Svensson, R., 1997. Skogen i havet. Några dagboksblad från en färd till Gotska Sandön. Stockholm.

Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening, 1964. Iakttagelser vid SFU-lägret på Gotska Sandön 19—29 juni 1964. Unpublished report.

Sveriges geologiska undersökning, 1984. Jordartskartan 8J/8K Gotska Sandön. Skala 1:50 000. Uppsala: SGU

Sylvan, E., 1907. Gottska Sandön. Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, p. 117.

Syneprotokoll över skatteläggning av Gotska Sandön 13/7 1805. Unpublished. Länsarkivet i Visby.

Säve, P. A., 1874. Artiklar i Gotlands Tidning, nrs 77—89, 1874.

Säve, P. A., 1937. Sandön. Ur handelns och samfärdselns sagor från gutarnas ö. Utg. J. Ridelius, Visby.

Säve, P. A., 1940. Jaktens sagor och djurlivet på Gotland. Utg. H. Gustavsson, Visby.

Säve, P.-A., 1993. Sandön 1873. Stockholm: Historiska förl. [Ur: Gotlands tidning 1874]. ISBN 91-88412-01-6

Säve, P. A. Brevsamling. Opublicerad. Uppsala universitetsbibliotek.

Säve, P. A. Gotländska Samlingar, 1—5. Manuskript. Uppsala universitetsbibliotek.

— T

Thorslund, P., 1958. Djupborrningen på Gotska Sandön. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, Bd 80, h. 2. Stockholm.

Tibell, L., 1967. Gotska Sandöns lavflora och lavvegetation. Uppsala universitet: Systematisk botanik.

Trybom, F., 1908. Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 28 sept 1907. (Referat av föredrag av E. Mjöberg.) Entomologisk tidskrift, p. 48—50. Stockholm.

— U

Undervisningsbok över hela Gotland 1653.

— V, W

Wahl, M., 2000. Husbonden. Stockholm : Bonnier Carlsen. ISBN 91-638-3845-1

Wirén, E., 1953. Några erfarenheter av Gotska Sandöns coleopterfauna sommaren 1947. Fauna och flora, Stockholm.

Wirén, E., 1962. Bidrag till Ölands och Gotlands coleopterfauna och dess invandring, I. Entomologisk tidskrift, p. 146. Stockholm.

Wirén, E., 1963. Bidrag till Ölands och Gotlands coleopterfauna och dess invandring, II. Entomologisk tidskrift, p. 73. Stockholm.

Wiséhn, E., 1989. Myntfynden från Gotska Sandön. I: Festskrift till Lars O. Lagerqvist, p. 499—509, with an English summary. ISBN 91-85204-13-7

von Wright & Lönnberg, 1929. Svenska Fåglar. Stockholm.

— X, Y, Z

— Ö

Östrand, C. H., 1919. Nya fyndorter för skalbaggar. Entomologisk tidskrift, p. 180—182. Stockholm.

Östrand, C. H., 1921. Skalbaggsfynd på orter som avvika från dem som uppgivits i Thomsons ”Skandinaviens insekter”. Entomologisk tidskrift, p. 246—249. Stockholm.

o o o O O O o o o

Svenolov Lindgren, 1969; uppdaterad 23 november 2007.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s