Guidebok 2010 om naturreservat i Västernorrlands län

10 juni 2012

 

Länsstyrelsen Västernorrland har 2010 gett ut en guidebok om länets allra finaste naturupplevelser – fridfulla, lättillgängliga, spännande, utmanande – i 38 naturreservat och i nationalparken Skuleskogen.

 

bild: Gustaf ForssellFrån nationalparken Skuleskogen


Naturreservaten i Västernorrland
är sammanlagt 149 stycken och finns inom tre kommuner i Medelpad – Sundsvall, Timrå och Ånge – och fyra kommuner i Ångermanland – Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Boken 38 naturreservat och en nationalpark i Västernorrlands län (Torbjörn Engberg, 2010) behandlar 14 naturreservat i Medelpad – åtta i Sundsvall, två i Timrå och fyra i Ånge – och 24 i Ångermanland – tre i Härnösand, åtta i Kramfors, fem i Sollefteå och åtta i Örnsköldsvik.

Guideboken omfattar 102 sidor i format 138 x 200 mm, är illustrerad med 50 bilder i färg, 39 områdeskartor, drygt 100 beskrivningar av sevärdheter, vägbeskrivningar till samtliga reservat och en tiosidig kartguide. Boken kan beställas från info(at)naturumhoga-kusten.se utan kostnad eller laddas hem från Länsstyrelsen.

Nationalparken Skuleskogen ligger centralt i världsarvet Höga Kusten. Flertalet av de för landhöjningen typiska fenomenen, som kalottberg, högsta kustlinjen och klapperfält kan studeras och upplevas i Skuleskogen.

Naturum Höga Kusten visar en utställning om hur världsarvet Höga Kusten har formats av de geologiska processer som har pågått i området sedan den senaste istidens avsmältning.

Naturum ligger vid foten av det mäktiga Skuleberget, där landhöjningen har varit som störst i hela världen. Den högsta kustlinjen ligger här strax nedanför Skulebergets topp, 286 meter över den nuvarande havsytan.

Naturum vill – liksom den nya guideboken – inspirera till att besöka den fantastiska natur som finns i Höga Kusten-området, och presenterar 21 platser som alla bär spår av landhöjningen.

SL


Nya naturreservat i Västernorrland

23 november 2010

 

bild: Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrland har inrättat tre nya naturreservat.

Felåsen i Ånge kommun utgörs till största delen av äldre, brand-präglad naturskog.

Kvarnhusberget i Örnsköldsviks kommun består till största delen av äldre grandominerad barrnaturskog med mycket höga skogliga natur-värden.

Grenigtmyrans naturreservat i Härnösands kommun är en viktig lokal för den rödlistade laven långskägg. Långskägg är en skägglav, som kan bli flera meter lång och som främst påträffas i äldre gran-skogar.

I Västernorrland finns nu totalt 145 naturreservat.

[Bild: Länsstyrelsen Västernorrland]

SL


Världsarvet Höga Kusten

07 oktober 2010

 

bild: Länsstyrelsen Västernorrland

Världsarvet Höga Kusten sträcker sig omkring 10 mil från Höga Kusten-bron i söder till Skagsudde i norr. Det omfattar ett område där landhöj-ningen har varit den största i världen och där det är lätt att se klapperfält, kalottberg och avsnörda havsvikar. Skuleskogens nationalpark ligger centralt i världsarvet, 4 mil söder om Örnsköldsvik.

Entré Syd till Skuleskogens nationalpark öppnas lördagen den 9 oktober 2010

Den nya, södra entrén till Skuleskogens nationalpark invigs lördag 9 oktober kl 11 av landshövding Bo Källstrand och Lena Sundin Råd-ström, Naturvårdsverket. – Därmed är den tredje och sista av de nya portarna till nationalparken färdigställd.

Entré Syd är till stor del utförd i sten och bjuder besökaren utsikt över hav och skärgård. Den nya entrén – belägen 60 meter över havet – är en lämplig startpunkt för att besöka Slåttdalsskrevan; Skuleskogens mest populära sevärdhet. En nydragen stig över det kalspolade Slått-dalsberget ger vandraren nya utsikter. Klockan 11.30 genomförs guidad tur till Slåttdalsskrevan och Slåttdalsberget och klockan 11.30—16 ser-veras kolbullar, kaffe och kaka vid Kälsviken.

Entréerna har utformats av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter i samarbete med Formverkstan Söder, Stockholm. I projektet har också ingått framtagandet av en webbsida, ny nationalparksfolder, informa-tionsskyltar, en fotobok samt en rast- och övernattningsstuga.

Entréprojektet har bekostats av Naturvårdsverket med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond och länsstyrelsen Västernorrland. Totalt har projektet omfattat cirka 20 miljoner kronor under perioden 2008–2010.

 

Läs mer >> om Skuleskogen – där berg möter hav

[Bild: Länsstyrelsen Västernorrland]

SL


Ny guidebok om nationalpark och naturreservat i Västernorrlands län

29 augusti 2010

 

Länsstyrelsen Västernorrland har i dagarna gett ut en ny guidebok om länets allra finaste naturupplevelser – fridfulla, lättillgängliga, spännande, utmanande – i 38 naturreservat och i nationalparken Skuleskogen.

Detta inlägg är uppdaterat 2012-06-10 till Guidebok 2010 om naturreservat i Västernorrlands län.

SL


Från skånskt vattenrike till värmländsk vildmark

13 maj 2010

 

Den blev min 1953 – kanadensaren. Den var 520 centimeter lång och 96 centimeter bred, byggd med hel bordläggning av mahogny fäst med kopparnitar på ekspant, täckt med oljad bomullsväv och målad i gult; på den tiden en ovanlig färg för en kanadensare.

bild: Allan LindgrenHelge å, 1958

Med kanoten upptäckte jag delar av det som nu är Kristianstads vat-tenrike långt innan det blev ett berömt biosfärområde. Endast med svårighet var det då möjligt att ta sig fram genom Helge å från Åhus och ut till havet vid Yngsjö, särskilt genom den grävda kanalen Graften. Sjövägen tillbaka var ofta gropigare och blåsigare.

Nästa kanadensare blev vår 1980 och fick sin ”hemmahamn” på Söder-törn, utanför Stockholm. Mohikan Chief var också gul och lika stor, men byggd av glasfiber. Med den gjorde vi långfärder i södra, östra och mellersta Sverige, från Helge å i söder till Ångermanälven i norr.

bild: Svenolov LindgrenFrån Västernorrland mot Värmland, 1990

För korta turer på våra värmländska sjöar har vi i båthuset också två rotationsgjutna kajaker: enmans Voyager och tvåmans Explorer.

bild: NWT/Maria Rygaard
Preben Mortensen

Vildmarksentusiasten Preben Mortensen träffade jag första gången hos gemensamma vänner i Kristianstad i slutet av 1950-talet. Vid kanotvattnen i Dalsland blev jag också bekant med hans hustru Gun. Senare flyttade de båda norrut och etablerade ett kanotcenter i den värmländska vildmarken.

Skicklighet, noggrannhet och god planering resulterade i en fram-gångsrik verksamhet till glädje och nytta för såväl svenska som ut-ländska natur- och friluftsvänner.

bild: Nordmarkens Kanot-CenterGun och Preben Mortensen tilldelades redan 2004 utmärkelsen Årets turismföretagare från Värmlands Turistakademi för sina då mer än trettio år av framgångsrikt arbete med värmländsk äventyrs- och vildmarks-turism vid Nordmarkens Kanot-Center.

Allt vi behöver veta om de möjligheter som erbjuds vid Nordmarkens Kanot-Center finns på deras hemsida. I Prebens blogg Swecanoe får du veta mera om det som händer där ute i den värmländska vild-marken, om vardagen och de senaste äventyren och om annat som hör till aktivt friluftsliv.

Ett porträtt av Preben Mortensen – ”Ubehagelige overraskelser er resultatet af dårlig planlægning” – och en beskrivning av en tur till Nordmarkens Kanot-Center finns på danska i Rejse-Avisen.

 

bild: Sydsverige.dkVästvärmländska kanotvatten

 

[Bilder: Allan Lindgren; Svenolov Lindgren; NWT/Maria Rygaard; Nordmarkens Kanot-Center; Sydsverige.dk]

SL


Sundsvall är Sveriges friluftskommun 2010

12 februari 2010

 

bild: Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun fick idag priset som Sveriges friluftskommun 2010.

Priset Sveriges friluftskommun 2010 delades ut av Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges kultur- och friluftschefers förening, Svenskt friluftsliv och Svenska ekoturismföreningen. Priset är 50 tusen kronor till arbete med friluftsliv inom kommunen.

Det som gjorde Sundsvall till vinnare är kommunens samverkan med ett stort antal aktörer, dess långsiktiga friluftsstrategi och markinköp av tätortsnära natur. Sundsvall fick högst poäng i en undersökning bland alla Sveriges kommuner med avseende på planering för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv och friluftsaktiviteter.

Sundsvall fick 31,5 poäng och på delad andra plats kom Kristianstad och Örnsköldsvik med 30,0 poäng.

Nyheten presenterades av Sveriges Radio P4 Västernorrland, men vid en webbsökning med sökorden ”friluftskommun 2010” blev det inga träffar hos Dagbladet i Sundsvall, Sundsvalls Tidning eller Örnskölds-viks Allehanda.

Norran i Skellefteå kunde berätta att ”Sundsvalls kommun som frilufts-kommun fick högst poäng i undersökningen av alla Sveriges kommu-ner; Skellefteå hamnade på delad 13:e plats” och Norrbottens-Kuriren att ”länets bästa friluftskommun är Kalix som kom på 14:e plats i riks-rankingen där Sundsvall vann; tvåa i länet – och totalt 31:a – blev Luleå följt av Haparanda, Arjeplog och Piteå”.

”Kristianstad kommun vann inte – men segrade ändå” – är de lokala representanternas tolkning av den delade andraplaceringen.

[Bild: Sundsvalls kommun]

SL