Ivar Hessland borrade sand och sandsten i Åhus

09 december 2009

I mitt arkiv har jag ett gammalt fotografi som visar arbetsplatsen för den djupborrning som professor Ivar Hessland gjorde i Åhus under åren 1947–48.

Åhus-sandstenen var tidigare enbart påträffad som block med rikligt med fossil från krittiden, men om blockens ursprung var ingenting med säkerhet känt. Ett särskilt syfte med denna djupborrning var därför att fastställa om Åhus-sandstenen också fanns anstående i trakten.

Redan innan borrningen avslutats var det tydligt att Åhus-sandstenen ingår i en mer än 150 meter tjock packe av sand och sandsten under Åhus samhälle. Detta framgår av den preliminära rapporten i Statens naturvetenskapliga forskningsråds redogörelse 1946–1947.

Sandstenen finns som olika tjocka, horisontella lager i sanden och i vissa nivåer är sanden också vattenförande. På omkring 100 meters djup går en synnerligen kraftig vattenåder som antogs kunna bli tillräcklig för hela samhällets vattenförsörjning.

Sedan det har blivit känt att Åhus-sandstenen på sina ställen går praktiskt taget upp till ytan, och ursprungligen har varit högre än nu, så är det lätt att förstå varifrån sanden kommit till de långa sand-stränderna i bukten och till dynlandskapet där innanför. I sanden på badstränderna vid Åhus går det att finna mikroskopiska fossil från krittiden, från mellan 144 och 65 miljoner år före nu. Den sanden har svämmats ut vid den långsamma nedbrytningen av Åhus-sandstenen.

De berömda blocksamlingarna av Åhus-sandsten i trakten av Åhus är inte transporterade dit av landisen utan de är rester av sandstenens fastare skikt som blivit kvar på sina ursprungliga platser sedan den omgivande sanden transporterats bort av vatten och vind.

Det vetenskapliga resultatet av djupborrningen i Åhus beskrivs av Ivar Hessland i Investigations of the Senonian Kristianstad District, S. Sweden. Sedimentology and lithogenesis of the Åhus Series.
Bulletin of the Geological Institute of Uppsala, Vol. 34, 1950.

Sedan jag ägnat ett halvår åt att preparera material från Åhus-kärnan tvingades jag konstatera att den inte innehöll mycket av sådana fossil som jag då var särskilt intresserad av. Mina egna studier av materialet i Åhus-kärnan blev därför begränsade och resulterade endast i en kort artikel i festskriften till professor Ivar Hessland (1914–2006)  vid hans pensionering.

Stockholms universitet har lämnat sina ursprungliga lokaler vid Kungstensgatan 45 i innerstaden. Ännu har ingen arbetat vidare med materialet från Åhus.

I en okänd framtid kommer kanske någon – med nya metoder, nya angreppspunkter och nya problemställningar – att försöka avslöja de hemligheter som ännu finns gömda kvar i sanden och i berget under Åhus.
 

Läs också >>

Så ser det ut under marken i Åhus

Riksdagsmän ska bana väg för sand på strand

Riksdagsmän och experter besökte Åhus

Sanden ska tillbaka till stranden

Mer sand räddar strand

Fyra frågor till ordföranden i erosionsskadecentrum

[Bilder: Eget arkiv]

SL