Vår, björk och pollen

30 april 2014

 

Vintern rasat ut … och sköna Maj är här. Björken har fått blad stora som musöron och blommar – många till glädje, men överkänsliga till förtvivlan.

 

bild: Lindgren Labs
Hanblommor i hängen av björk

 

bild: Lindgren Labs

Läs mer om >>

Naturens kalender, 2014; Svenska fenologinätverket

Björkar; Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet

Vårtbjörk; Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet

Glasbjörk; Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet

Pollenprognoser och mätningar, 2014 ; Naturhistoriska Riksmuseet

Pollenallergi; Vårdguiden, Stockholms läns landsting m.fl

 

SL

 


Björk, pollen och vår

03 maj 2012

 

Vintern rasat ut … och sköna Maj är här. Björken har fått blad stora som musöron och blommar – många till glädje, men överkänsliga till förtvivlan.

 

Detta inlägg är uppdaterat 2014-04-30 till Vår, björk och pollen.

 

SL

 


Islossning och sommartid

25 mars 2012

 

Under natten försvann isen från sjön och min elektroniska klocka berövade mig en timmes nattsömn.

 

bild: Lindgren Labs
Islossning 24 mars 2012

Det vettlösa experimentet med sommartid påbörjades i Sverige 1980, redan då med betydande motstånd och efter ett misslyckat försök 1916.

Sommartid skall nu sedan 1997 vara föreskriven i ett EU-direktiv, så det måste krävas såväl politisk vilja som grundläggande förstånd bland folkets förtroendevalda för att få ett slut på oskicket.

Sådant förstånd och sådan vilja har vi ännu inte sett i Sverige – vi har ju den riksdag som folket själva har valt.

Inte bara i det lilla Island utan sedan 2011 också i det stora Ryssland har folket insett hur lurade de har blivit och därför avskaffat sommartiden. Regeringen i Kazakhstan avskaffade sommartiden redan 2005 sedan hälsoproblemen blivit upptäckta och Rysslands president talade om ”stress of changing clocks” som skälet för att avskaffa växlingen mellan sommar- och normaltid och behålla sommartiden som ny ”normaltid” i Ryssland året runt.

Under de första åren med sommartid tvingades vårt kuvade svenska folk att vänja sig vid eländet och lärde sig småningom av den löjeväckande ”samhällsinformationen” i pressen om att släpa grillen fram och tillbaka.

Först i den gångna veckan har pressen tagit sitt ansvar och allmänt men försiktigt erkänt de skadeverkningar sommartiden – och växlingen mellan sommar- och normaltid – kan medföra.

Vid övergången till sommartid ökar antalet fall av akut hjärtinfarkt. Ökningen sammanfaller med att vi tvingas gå upp en timme tidigare; efter en vecka kommer antalet hjärtinfarkter att åter vara tillbaka vid ”normal” nivå. Rytmrubbningarna kan emellertid bli svåra och vara veckovis.

 

Tjugo svenska liv offras för sommartidens skullDagens Nyheter

 

Läs mer >>
Aftonbladet   – Dagens Nyheter   – Expressen   – Svenska Dagbladet   – Sveriges Radio Ekot.

 

SL

 


Skarp kritik mot ambulanssjukvården

12 februari 2012

 

Socialstyrelsen har riktat skarp kritik mot ambulanssjukvården i Jönköping.

En sköterska har brustit i sitt arbete och patienten har inte fått vård av god kvalitet.

Det här visar att vi inte är så bra som vi önskar att vi skulle vara, säger en chefsläkare.

 

SL

 


Strokevård – särskilt bristen på – skrämmer också

29 november 2011

Socialstyrelsen lämnade 2009 nationella riktlinjer för att förbättra strokevården och i dag presenterades Socialstyrelsens nationella utvärdering av hur dessa efterlevs.

Strokepatienterna får inte tillräckligt god behandling, framförallt brister eftervård och rehabilitering.

 

Trots lagstadgad skyldighet erbjuder tio procent av kommunerna inte någon rehabilitering alls. I mer än hälften av kommunerna saknas samordning för eftervården mellan kommuner och landsting. Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget gör att dessa patienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd.

Kommunerna tillhandahåller kuratorer och psykologer i alltför liten omfattning. Nedstämdhet är vanligt efter en stroke, men i och mellan landstingen finns stora variationer i behandlingen med antidepressiva läkemedel. I utvärderingen finns uppgifter om väntetider till akut vård för den som drabbats av en stroke.

 

Läs också >> Stroke skrämmer; kunskap kan hjälpa

SL


Stroke skrämmer; kunskap kan hjälpa

27 november 2011

 

Stroke drabbar var sjuttonde minut någon i Sverige. Varje vecka drabbas femton kvinnor i åldrarna mellan 30 och 49 år.

Det är inte längre så att enbart äldre råkar ut för stroke. Stroke slår nu mot allt fler yngre. Detta syns särskilt bland unga kvinnor.

Hälften av de som råkar ut för stroke avlider eller blir svårt handi-kappade; stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Det är viktigt att känna igen varningssignalerna. Ju snabbare de som drabbas av stroke får vård, desto fler liv kan räddas och desto större är chanserna att minimera skadorna i hjärnan.

Det gäller att söka hjälp och vård – omedelbart. Bättre en gång för mycket, än att drabbas av handikapp eller död.

Tiden är avgörande för den som drabbats. Stroken kommer ofta snabbt och utan förvarning; den kan förväxlas med berusning eller svimning. Från att ha varit helt frisk drabbas man inom några sekunder eller minuter av kraftiga symptom, som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar och svårigheter att tala.

Läs om hur Jill Bolte Taylor har beskrivit en stroke upplevd inifrån.

Professorn i internmedicin vid Linköpings universitet, Fredrik Nyström, rekommenderar mätning av blodtrycket hemma :
– En blodtrycksmätare borde vara årets julklapp; den borde vara lika självklar som brandvarnaren hos den som är i medelåldern.

SL


Slarv och fusk (?) – men världsunik vetenskap

22 september 2011

 

Suchitra Holgersson, för närvarande professor i transplantations-biologi vid Göteborgs universitet, får tillbaka sina forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har inte klarat av att sköta sitt pappersarbete. Utredningen om forskningsfusk har rivits upp och den fuskan-klagade professorn ska få sina forskningsanslag tillbaka.

 

bild: Göteborgs universitet

Professor Suchitra Holgersson

Vetenskapsrådets expertgrupp genomförde den mest omfattande utredningen av forskningsfusk i Sverige och konstaterade att professorn gjort sig skyldig till fyra fall av grov, och ett fall av mycket grov vetenskaplig oredlighet.

Jan Stålhammar är jurist och sekreterare i den expertgrupp som har utrett ärendet.

Eftersom professorn ansågs skyldig till forskningsfusk i flera fall så drogs forskningsanslaget från Vetenskapsrådet in i november 2010 och den fuskanklagade professorn begärdes avskedad.

Utlåtande avseende Vetenskapsrådets beslut att avbryta utbetalandet av forskningsanslag till Suchitra Holgersson lämnades den 10 januari 2011 från professorn i tumörimmunologi, Kristoffer Hellstrand, och professorn i farmakologi, Elias Eriksson, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

I maj månad presenterade Sahlgrenska universitetssjukhuset Suchitra Holgerssons vetenskap som en världsnyhet.

Efter att teknikbloggen Farad riktat flera anmärkningar mot hur Vetenskapsrådet hanterat utredningen så meddelade rådet plötsligt i början av september att expertgruppens utredning skulle dras tillbaka. Det finns flera frågetecken om hur expertgruppen arbetat och utredningen kan därför inte betraktas som rättssäker; myndigheten Vetenskapsrådet har slarvat, inte expertgruppen.

 

Pengarna tillbaka – och allt kan fortsätta som vanligt? Men: hur behandlas svenska forskare och forskare i Sverige? Varför blir Sverige ingen världsledande forskningsnation?

Vetenskapsrådets utredning kan komma att få långt allvarligare konsekvenser för mig och mitt yrkesliv än flertalet av de straff som utdöms av svensk domstol, säger professor Suchitra Holgersson.

Göteborgsläkare rasar nu mot den behandling som kollegan Suchitra Holgersson tvingats genomlida under flera år.

I ett brev till Göteborgs universitets rektor kräver professor Ola Stenqvist ett kraftigt skadestånd till Suchitra Holgersson.
– Pam Fredman [rektorn för Göteborgs universitet] borde avsättas på direkten, säger Ola Stenqvist.

 

[Bild: Göteborgs universitet]

SL

 


Ur askan i elden?

23 april 2011

 

Några landsting säger upp avtalen med SOS Alarm efter den senaste tidens händelser.

Det privatägda företaget MedHelp kommer att ta emot larmsamtalen, eftersom MedHelphade ett starkare anbud”.

Det finns anledning att fundera över i vilken utsträckning enbart pengarna fått avgöra och vilken kompetens MedHelp kommer att tillhandahålla.

Händelser i Kristinehamn inger inte något.förtroende för MedHelp: deras så kallat ”erfarna sjuksköterskor” varken minns eller förstår …

Sjuksköterskorna har tidigare fått extra betalt inom MedHelp för att hålla patientsamtalen korta: Den som klarade att hålla snittiden fick 1.000 kronor extra i månaden …

Ja, se pengar, pengar, pengar; jag blir sjuuuk …

SL


SOS – ytterligare en sjuksköterska utan förstånd

13 april 2011

 

En 23-årig yngling hade larmat SOS tre gånger. Han ringde 112 tills han svimmade. Ändå fick han ingen ambulans. – Han hittades död av sin granne.

* * *

När han ringde 112 klockan 05.54 en dag i januari hade han svårt att andas; han svimmade när han reste sig. Han berättade detta för sjuk-sköterskan på SOS Alarm och sa att han behövde en ambulans.

Sköterskan bedömde inte symptomen som allvarliga. – Han fick inte någon ambulans.

Samtalet bröts, antagligen för att han svimmade. Han blev uppringd av sköterskan och fick återigen förklara att han inte kunde andas. – Han fick inte någon ambulans den här gången heller.

Vid det sista samtalet, några minuter efter klockan 06, bedömde sjuk-sköterskan att han led av panikångest. Sköterskan skickade ingen ambulans.

* * *

Hur ofta sådana här felbedömningar görs kan chefsläkaren vid SOS Alarm inte säga.

Men människor gör misstag, medger han*  *  *

Läs mer >>
om nonchalans och inkompetens inom akutsjukvården # 1# 2# 3

Senare >>
Sjuksköterskan får sparken (14 april 2011)

SL


”Erfarna sjuksköterskor” vid MedHelp i Kristinehamn förmår inte hjälpa

06 april 2011

 

Att bli sjuk år riskfyllt, särskilt om man är ensam. Ibland finns hjälp att få men några möter en bottenlös okunnighet och kvalificerad inkompetens. MedHelp är företaget som sköter sjukvårdsrådgiv-ningen åt landstinget.

bild: Sjukvårdsrådgivning

En 60-årig man i Kristinehamn föll en fredag i sin lägenhet och slog sig svårt. Han fick smärtor i ena foten och kunde inte röra ena armen. Han lyckades släpa sig till sin säng och försökte sedan under flera timmar att ringa efter hjälp.

Halv fem på eftermiddagen fick han tala med en ”erfaren sjuksköt-erska” (?) som konstaterade att han borde få träffa en läkare … men sedan bröts samtalet. Sköterskan hade sagt att hon skulle ringa upp igen – men det mindes inte sköterskan. – Hon ringde aldrig tillbaka.

Sköterskan har vid MedHelps interna utredning förklarat att hon inte minns hur hon tänkte (?) när hon inte ringde upp mannen.

Klockan 20 i nio på kvällen fick han tala med en annan sjuksköterska, ännu ”mer erfaren än den första” (?). Mannen berättade hur ont han hade, att han kissat på sig och att han inte kunde röra fot och arm; han trodde att armen var bruten.

Han fick rådet att sova på saken och på lördagen – alltså efter ett dygn! – kontakta jourcentralen ”så att han slapp åka till Karlstad”.

Denna sköterska förstår inte hur hon kunde komma med så katastrofalt dåliga råd (?)

MedHelp anser att sköterskorna skulle ha kontaktat SOS alarm för dirigering av en ambulans.

Den här gången kom slutligen också hjälpen från SOS alarm sedan mannens gode vän hade ringt och larmoperatören skickat en ambulans som tog mannen till Karlskoga lasarett. Där konstaterades ett brott på fotleden och ett komplicerat brott på axeln.

* * * * *

Dessvärre är det många som inte känner något förtroende för SOS alarm efter att där ha träffat på okunnig och aningslös personal. Tyvärr är det inte alltid kompetent och professionell personal med ett trevligt bemötande som arbetar vid SOS Alarm.

 

[Bild: Sjukvårdsrådgivning]

SL