Global warming? – eller bara en kall dag?

03 juni 2012

 

Köldrekord i Stockholm – lägsta maximitemperaturen i juni under 84 år. Faller också hypotesen om ”Global Warming”?

 

bild: Kaj Lindgren

 

Inledningen av juni har varit kall och blöt på många håll i Sverige. I Stockholm nådde temperaturen inte över sex grader under lördagen – så låg har maximitemperaturen under juni inte varit sedan 1928.

Kylan ser ut att bita sig kvar ännu en tid men trots den höstlika början av juni så skall det fortfarande finnas chanser för en god sommar.

Men, har nu ytterligare en grundsten för hypotesen om ”Anthropogenic global warming” (AGW) fallit?

 

SL

 


Varm sommar …?

19 april 2012

 

Det är redan för sent för att uppnå FN:s mål att begränsa jordens uppvärmning till två grader. Den politiska viljan saknas, säger den tidigare chefen för FN:s klimatförhandlingar.

Det var han, Yvo de Boer, som tidigare ledde FN:s klimatförhandlingar, och som drev igenom det så kallade tvågradersmålet vid klimatmötet i Köpenhamn 2009. Världens ledare kom då – för tre år sedan – överens om att hejda temperaturökningen vid två grader under det närmaste århundradet, men åtgärderna för att förverkliga drömmen har inte synts till; den politiska viljan saknas.

Världens ledare verkar inte vara redo för att nu engagera sig i den här frågan; några nya politiska överenskommelser är inte i sikte. Kanske känner de sig inte helt övertygade om det hotfulla talet om vad den så kallade ”forskningen” säger och hoten om möjligen väntande katastrofer.

 

SL

 


Svensk klimatforskning

03 april 2012

 

Energimyndigheten har tvingats lägga ner två svenska projekt för utsläppsminskning av koldioxid efter hård kritik från FN.

En miljon kronor hann Energimyndigheten lägga ner på projekten innan den tvingades dra sig ur.

– Det var ingen som visste hur man skulle räkna …

– Vi använde expertis som fanns …

FN:s bedömning skilde sig från Energimyndighetens, antagligen för att de i FN lärt sig att räkna.

Kan det finnas ett enkelt samband med att matematikundervisningen är för dålig i svenska skolor?

Regeringen har nu beslutat att 50 tusen matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa fram till år 2016 med hjälp av tusen lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor. På sikt kan kanske även klimatet få glädje av det initiativet.

 

SL

 


Solen: från kärnfusion till klimatförändring

06 februari 2012

 

bild: Kaj Lindgren

 

The Sun: From Nuclear Fusion to Climate Change

Öppen föreläsning med professor Roger-Maurice Bonnet, ISSI, Bern, Schweiz, och CNRS, Frankrike

Tisdag 15 februari 2012, kl. 18.00 – 19.00

Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

bild: KVA/Guy Lebègue
Professor Roger-Maurice Bonnet

 

Space techniques have allowed a continuous Survey of the Sun, its total and spectral irradiance as well as its magnetic activity. We now know where inside the Sun does solar variability finds its sources. The solar sunspot cycle is observed since Galileo back in 1610, but only now are we able to accurately quantify and monitor its effects on the Earth, in particular its climate.

Forecasting climate evolution and assessing anthropogenic forcing on it require a continuous monitoring of solar activity: the total and spectral irradiance and all effects associated with the Sun’s magnetic field, what is called ”space weather”.

Professor Roger-Maurice Bonnet is a solar physicist, director of research at Centre national de la recherche scientifique, France, and since 2003 Executive Director of International Space Science Institute in Bern. He is a foreign member of the Royal Swedish Academy of Sciences.

Professor Bonnet has written more than 150 scientific articles and books, among which ”Surviving 1000 Centuries. Can we do it?”.

 

[Bilder: Kaj Lindgren & KVA/Guy Lebègue ]

SL


Värmland, december 2011

12 december 2011

 

Vinter? ”Global Warming” eller ”Climate Change”? Snöslask och ishalt …

 

Kristinehamns kommun, 9 december 2011 kl 13

Kristinehamns kommun, 9 december 2011 kl 13
“Climate Change” är inte problemet.
Problemet är usel snöröjning.
[Kristinehams kommun, 9 december 2011 kl 13]

 

Hot om klimatkatastrofer

FN:s klimatmöte i Durban, Sydafrika, har liksom tidigare konferenser propagerat för framtida katastrofer. Detta senaste möte har uppmärk-sammat en påstådd katastrofal havsytehöjning som skall orsakas av sådan antropogen (mänsklig) global uppvärmning (AGW) som politikerna genom media har matat oss med. FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är ju ett politiskt – inte något vetenskapligt – organ. Det är skapat av politiker, med särskilt utvalda vetenskapsmän som rådgivare.

Särskild uppmärksamhet har i år orsakats av Maldivernas president Mohamed Nasheed. Den uppseendeväckande rubriken ”Maldivernas sopor väller ut i havet” och texten om att Maldivernas regering tillfälligt har förbjudit dumpan-de av sopor på en konstgjord ö sju kilometer från huvudstaden Malé har emellertid ingenting med havshöjningsbluffen att göra.

Sopor från hela landet har fraktats till ön Thilafushi, där de har begravts, bränts eller ibland återvunnits. Båtar som fraktar avfall till ön har nu också börjat dumpa detta direkt i havet. En lokal miljöorganisation har i flera år kämpat med problemet att giftämnen sipprar ut i havet.

President Mohamed Nasheed har 2009 fått Anna Lindh-priset för ansträng-ningarna att sätta människor och deras mänskliga rättigheter i centrum i debatten om de klimatförändringar som påståtts kunna ge upphov till flyktingströmmar, krig om minskande resurser och andra mellanmänskliga problem. Anna Lindh-fondens ordförande var socialdemokraten Jan Eliasson.

Sea-levelgate
IPCC har påstått att det finns starka bevis för att havsytan har stigit under de senaste årtiondena. Den har gått så långat att den har påstått att ”satellite observations available since the early 1990s provide more accurate sea level data […] This decade-long satellite altimetry data set shows that since 1993, sea level has been rising at a rate of around 3 mm yr–1, significantly higher than the average during the previous half century.” – Nästan varje ord av detta uppges vara osant.

Satellitmätningar är en värdefull modern teknik men som av politiska skäl har missbrukats av IPCC. Vid en “global warming”-konferens i Moskva 2003 medgav en brittisk IPPC-ledamot offentligt att skälet för förändrade värden var att ”we had to do so, otherwise there would be no trend.”

Detta är skandalen ”Sea-levelgate” – havshöjningsbluffen.

Professor emeritus Nils-Axel Mörner har varit föreståndare för enheten för Paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms Universitet och ordförande för INQUA Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution. Han har stor erfarenhet av forskning om havsnivåer och har studerat flera låglänta regioner under sin 45-åriga forskarkarriär med att mäta och tolka havsnivåer och kan försäkra att larmet från de låglänta länderna är falskt.

Professor Mörner har bland annat genomfört fältarbete i Maldiverna sex gånger, har varit i Bangladesh och har noggrant studerat data från den sjunkande Tuvalu. Trots att dessa områden har problem meddelar han att de inte riskerar höjda havsnivåer; dessa stiger och sjunker fullständigt oberoende av klimatförändringar.

The Great Sea-level Humbug: There Is No Alarming Sea Level Rise.     Sea-level Expert: It’s Not Rising.

År 1999 var professor Mörner internationell expertgranskare av kapitlet ”Sea Level Changes” i IPCC:s rapport. Han förvånades över att ingen av de 22 författarna var specialist på havets nivåförändringar, och över den mycket låga, för att inte säga usla, vetenskapliga kvaliteten på text och bilder.

Ett forskarlag under ledning av professor Mörner sökte på Maldiverna bevis för hur havsytan där har varierat under århundrandena. Ungefär år 1970 föll den mycket snabbt med ett par decimeter. Om den senare stiger med 2,4 millimeter om året så borde den i slutet av detta århundrade kunna vara på samma nivå som före 1970.

Beskrivning av INQUA:s projekt ”Sea Level changes and Coastal Evolution” på Maldiverna och resultaten av detta.

I oktober 2009 sände professor Mörner ett öppet brev till President Mohamed Nasheed på Maldiverna och önskar att han “for Heaven’s sake, lift he terrible psychological burden […] placed upon the shoulders of all people in the Maldives, who are now living with the imagined threat that flooding will soon drive them from their homes; a wholly false notion that is nothing but an armchair fiction artificially constructed by mere computer modelling, constantly proven wrong by meticulous real-world observations.”

 

Lena jublar – Svante grymtar

FN:s klimatmöte i Durban, Sydafrika har nu enats om en ”färdplan” för minskade utsläpp av växthusgaser.

Helt underbart, detta vågade jag aldrig hoppas på, jublar miljöminister Lena Ek.

Detta innebär att världens alla 194 stater – inklusive de länder som släpper ut mest koldioxid: Indien, Kina och USA – har anslutit sig utan några undantag.

Färdplanen saknar innehåll, tycker naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Den saknar konkreta beslut för att stoppa den globala uppvärmningen:
– Det är en seger för klimatförhandlingarna men inte för klimatet.

 

bild: Bob Dinetz Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Europe’s Energy Future

28 oktober 2011

 

Future European energy plans in view of the recent German decision to run down its nuclear power.

Open lecture with professors David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

Tisdag 8 november 2011, kl. 10.00—13.15
Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

The lecture is free of charge and open to the public. Registration is required for all participants.

 

David MacKay Rainer Salomaa Ferdi Schüth

David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

 

David MacKay, Professor of Natural Philosophy, University of Cambridge, was appointed as Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change in 2009. His role is to ensure that the Depart-ment’s policies and operations are underpinned by the best science and engineering advice available.

Sustainable Energy – without the hot air

David. MacKay´s book (2008) ”Sustainable Energy – without the hot air” is here available free online.

Rainer Salomaa, Professor of nuclear engineering, Aalto University, Helsinki, will give his views on the consequences of the Fukushima nuclear accident for Helsinki’s energy future.

Professor Ferdi Schüth, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, prepared the German Academy of Sciences report to the Bundes-kanzler’s Ethikkommission on the consequences of the closing of German nuclear plants.

The direct effects of the decision of the closing of German nuclear plants are that the building of coal and gas fired power stations in Germany will be escalated. This will have implications for the EU climate driven energy policy.

 

[Bilder: Respektive institut och förlag]

SL


Klimat säljer kanske ännu, trots vädret

18 oktober 2011

 

En ”klimatfilmfestival” –The Green Planet– arrangeras i Torsby onsdag – söndag, 19 – 23 oktober 2011.

Under festivalen visas gratis ett program med 60 filmer om klimatets utveckling från alla världsdelar.

Torsby ligger i norra Värmland, i norra änden av sjön Övre Fryken intill mynningarna av älvarna Ljusnan och Röjdan.

Festivalen skall syfta till att öka kunskapen om den globala utveck-lingen och hur olika frågor påverkar vårt dagliga liv och vår gemen-samma framtid.

På dagtid genomförs (med deltagaravgift) några seminarier med bland andra chefen för energikontoret vid Region Värmland, miljöchefen för Sveaskog, ordföranden för Kon-Tiki-museet, ordföranden för Riks-dagens kulturutskott och författaren Stefan Edman. Ingen av dessa är emellertid känd för expertis inom klimatvetenskap.

 

bild: Bob Dinetz Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL


Svenska språket eller enbart politikertugg

01 juni 2011

 

I P1:s morgonmagasin hörde jag tidigt på måndagen den 30 maj nyheten att Tyskland skall avveckla all kärnkraft till år 2022.

I en 6 minuter och 53 sekunder lång intervju med miljöminister Andreas Carlgren fick jag mest höra vanligt politikersvammel och papegojlikt upprepande av agitationsfraser. Under knappt sex minuter hördes ordet ”klimatutsläpp” åtta gånger – mer än en gång i minuten.

”Klimatutsläpp” – vad är det, utsläpp av klimat? Verbal luftförorening?

Jag söker i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.

De enda sammansättningar med klimat- som finns är -anläggning, -bälte, -fråga, -förhållanden, -försämring, -förändring, -gräns, -isk, -kammare, -konvention, -lära, -ologi, -ologisk, -ombyte, -politik, -politisk, -station, -typ och –zon.

I svensk språket finns inte något som heter klimatutsläpp.

Det borde vara ett rimligt minimikrav att svenska folkets före-trädare i regeringen har förmåga att uttrycka sig begripligt och med användande av svenska språket.

 

bild: Victor Brott
Ministerutsläpp

* * *

Från Maud Olofssons skola

Jag söker vidare i Google och finner att Birger Schlaug den 12 januari 2009 efter att ha hört Maud Olofsson använda ordet ”klimatutsläpp” ungefär 22 gånger på fem minuter blev tvungen att ta reda på om ordet …

Tyvärr måste jag gissa vad Birger Schalug ville veta om ordet ”klimatut-släpp”. Länken som Google visar till berättar istället att ”två sökningar på Google drar lika mycket energi som det går åt för att koka upp en vatten till en kopp te”.

Vidare får jag mer än fyrtio tusen svar på min sökning om ”klimat-utsläpp”. – Resultatet av en intellektuell och språklig förflackning, antagligen med politikerstöd.

* * *

Det skulle vara klimatsmart om en klimatpolitiker klimatstädade sitt klimatspråk så att klimatföroreningarna inte klimatutsläpptes och klimatförstörde språkklimatet för dem som förstår och kan använda svenska språket.

* * *

Läs också >>
DN 30 maj – DN 1 juni – SvD 30 maj – SvD 31 maj – Norra Skåne.

SL


Miljövårdsdirektör i teori och praktik

06 december 2010

 

En miljökonferens har hållits i Kristianstad.

Utfiskningen och klimatförändringarna tillsamman med övergöd-ningen påstås vara de största hoten mot Skånes miljö.

Arter som riskerar att utrotas på grund av överfiske är ett problem som bekymrar länsstyrelsens miljödirektör Kristian Wennberg.

 

bild: Kristianstadsbladet
Blankålarna är mycket fina i år. De flesta här väger 1,5 kilogram.

 

– Torsken har återhämtat sig i delar av Östersjön, men ålen är på väg att försvinna, påstår miljödirektören.

Hur är det med den saken? – Läser inte miljödirektören Kristianstads-bladet?

De licensierade fiskare Kristianstadsbladet talat med (11 november 2010) säger alla samma sak: ”Ålfångsterna slår alla rekord”.

Det finns enormt mycket ål i Hanöbukten med omnejd i år. Under några få nätter har de fått 20 ton ål – och det liknar inget som fiskarna upplevt tidigare.

Kanske är det dags för miljödirektören att dra på sig stövlarna, lämna skrivbordet och ge sig ut i den lokala biologiska verkligheten i stället för att teoretisera om något ”globalt klimathot”?


Agitationens offer

01 december 2010

 

Sveriges politiker hade tänkt sig en evigt blommande sommar med rutiga badbyxor och högsta solskyddsfaktorn – ”Climate Change”, ”Global Warming” …

Deras uppvaknande i verkligheten blev isigt.

 

 bild: Sveriges Radio Ekot
”Climate Change” och ”Global Warming” i november …?

Kylan och snön som har fallit gör att pengarna redan är slut i flera kommuners budget för snöröjning. Efter den senaste tidens snöfall är det nu vinter i hela landet.

Landets kommuner budgeterar sin snöröjning för kalenderåret, från januari till december. Trots att det varit vinter i Norden under flera mansåldrar har det kommunala förståndet inte märkt att vintern ofta börjar – som i år – redan före jul och fortsätter fram mot våren. Sedan bli det sommar.

Eftersom årets första månader – slutet av förra vintern – var en snörik vinter i stora delar av landet, så är pengarna för snöröjning på många håll redan slut.

Det blir köldrekord i Stockholm den här veckan. Så kallt har det inte varit på över hundra år.

SMHI räknar med temperaturer ned mot minus 20 grader i Stockholm. Kallast blir det i fjälltrakterna i Dalarna, Jämtland och Härjedalen, med 25 – 30 minusgrader. Det är inte extremt kallt där, men sådana temperaturer har på vissa platser varat i nästan två veckor.

Att det har blivit så här kallt beror på att Nordatlantiska oscillationen, NAO, är i en negativ fas. Västvindarna hamnar då längre söderut och kall luft strömmar från norr in över landet. En sådan situation höll i sig länge förra året men det betyder inte att det blir så resten av den här vintern också.

Före nästa vecka blir det mer snö. Under torsdagen kommer ett lågtryck med snöfall söderifrån in över Skåne och Blekinge och rör sig sedan snabbt norrut. Natten till fredag kommer lågtrycket upp över södra Svealand. Lokalt blir det stora mängder snö, kring Stockholm uppemot tio centimeter.

Om den här vintern fortsätter som den har börjat så blir det besvärigt för många kommuner.
Jag hoppas att det inte behöver snöa så mycket till, säger en optimis-tisk småländsk kommuntjänsteman.

Drömmen om rutiga badbyxor och ”Global Warming” får säkert fortsätta i kylan i Mellerud, Mullsjö och Vetlanda och i flera andra kommuner utan pengar.

[Bild: Sveriges Radio Ekot]

SL