Inte prioriterad naturvård

14 september 2015

 

När någon i Sverige plundrar ett fågelbo eller plockar en fridlyst växt är det ovanligt att staten — genom Naturvårdsverket — begär skadestånd från den åtalade för artskyddsbrottet.

Staten har rätt till skadestånd, men begär det oftast inte i sådana här mål.

Ansvariga vid Naturvårdsverket har uppgivit att begära skadestånd inte har varit något prioriterat område.

Åklagare i Finland har en prislista över hundratals djur och växter som används vid domstolarna där. Att döda en jaktfalk kostar i Finland omkring 64 tusen kronor och en gråsparv 340 kronor.

Ett liknande system bör införas i Sverige.

 

Läs mer >>

Svensk natur kan komma att prismärkas. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-09-14.

 

SL

 


Sundsvall är Sveriges friluftskommun 2010

12 februari 2010

 

bild: Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun fick idag priset som Sveriges friluftskommun 2010.

Priset Sveriges friluftskommun 2010 delades ut av Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges kultur- och friluftschefers förening, Svenskt friluftsliv och Svenska ekoturismföreningen. Priset är 50 tusen kronor till arbete med friluftsliv inom kommunen.

Det som gjorde Sundsvall till vinnare är kommunens samverkan med ett stort antal aktörer, dess långsiktiga friluftsstrategi och markinköp av tätortsnära natur. Sundsvall fick högst poäng i en undersökning bland alla Sveriges kommuner med avseende på planering för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv och friluftsaktiviteter.

Sundsvall fick 31,5 poäng och på delad andra plats kom Kristianstad och Örnsköldsvik med 30,0 poäng.

Nyheten presenterades av Sveriges Radio P4 Västernorrland, men vid en webbsökning med sökorden ”friluftskommun 2010” blev det inga träffar hos Dagbladet i Sundsvall, Sundsvalls Tidning eller Örnskölds-viks Allehanda.

Norran i Skellefteå kunde berätta att ”Sundsvalls kommun som frilufts-kommun fick högst poäng i undersökningen av alla Sveriges kommu-ner; Skellefteå hamnade på delad 13:e plats” och Norrbottens-Kuriren att ”länets bästa friluftskommun är Kalix som kom på 14:e plats i riks-rankingen där Sundsvall vann; tvåa i länet – och totalt 31:a – blev Luleå följt av Haparanda, Arjeplog och Piteå”.

”Kristianstad kommun vann inte – men segrade ändå” – är de lokala representanternas tolkning av den delade andraplaceringen.

[Bild: Sundsvalls kommun]

SL


”Jakt” med fällor för lodjur ny skandal för svensk naturvård

29 januari 2010

 

bild: Bernard Landgraf

Världsnaturfonden WWF kräver att lodjursjakt med fällor skall förbjudas i Sverige.

Lodjuren som fångats i fällorna har blivit svårt stressade, många av dem hade skador på tänder och klor och hade träflisor från fällorna i magen. Se och lyssna själv här!

En sammanställning över jakten på lodjur under de 14 åren 1996—2009 har gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på uppdrag av Världsnaturfonden. Av de 1130 undersökta lodjuren hade 280 fångats i fällor och bland dem hade 46 procent träflisor i magen sedan de kämpat för att ta sig ut från fällorna. Lodjuren tvingas lida alldeles i onödan.

Naturvårdsverket har godkänt fem typer av fällor, men det finns ingen oberoende kontroll av att bestämmelserna följs. Tre av de godkända fällorna finns inte ens beskrivna hos Naturvårdsverket så det går inte heller att kontrollera om de verkligen är godkända.

Det är skandal att det inte finns kontroll över vilka fällor som används för att fånga lodjur. Under de senaste två åren har också 45 olagliga fällor använts vid fångsten.

Denna sorts ”jakt” är inte godtagbar; det handlar om en simpel slakt. Reglerna är oklara och ogenomtänkta och tillsynen över tillämpningen är likaså ogenomtänkt. Därför måste ”jakten” med fällor förbjudas.

Om någon månad inleds lodjursjakten igen och då blir det alltså åter-igen tillåtet att fånga lodjur i fälla. Hur länge skall skandalen tillåtas att fortsätta?

* * * * *

Från den 15 februari 2010 är det länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt på varg, lo och björn. En Viltförvaltningsdelegation med politiker och representanter för jakt, naturvård och friluftsliv ska inrättas vid Länsstyrelsen i Örebro för frågorna om skyddsjakt.

Naturvårdsverket har redan beslutat hur många djur som högst får skjutas i årets skyddsjakt inom mellersta förvaltningsområdet, där Örebro, Dalarna, Värmland, Västmanland och Västra Götaland ingår.

* * * * *

Redan när lodjursjakten 2009 bara hade pågått i några dagar så hade för många djur blivit skjutna i flera län. I södra Värmland sköts tolv lodjur i stället för de tilldelade sju djuren.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt skärpta kontroller. Eftersom jakten ska ske under strikt kontrollerade former skulle Naturvårds-verket se över reglerna till detta år och utreda om de behöver korrigeras. Inför årets jakt har ännu inget meddelats från Naturvårds-verket men länsstyrelsen i Värmland håller på att bygga upp ett sms-system som de hoppas (!) ska fungera.

Naturvårdare i Halland är kritiska till lodjursjakten. Svenska Jägare-förbundets förslag till avlysningsjakt är helt galet menar en natur-vårdsrepresentant i Hallands viltförvaltningsdelegation. Om Jägare-förbundet hade sett på lodjuret ur ett biologiskt perspektiv skulle förslaget snabbt ha hamnat i papperskorgen.

I Hälsingland vill regionavdelningarna av Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Djurens Rätt och Ornitologiska föreningen förbjuda jakt på lodjur i länet.

* * * * *

Läs också >> [4 mars 2010] i Dala-DemokratenNerikes AllehandaNya Värmlands-TidningenSveriges Radio VärmlandVärmlands Folkblad 1Värmlands Folkblad 2Västerbottens-Kuriren.

Läs också >> Björn Ljunggrens insändare i Östersunds-Posten den 17 februari 2010 och Christina Lindbergs debattartikel den 4 mars 2010.

[Bild: Bernard Landgraf]

SL