Hanöbukten: är det på riktigt nu då?

26 juli 2015

 

 

Nu inleds den första och största kontrollen någonsin av området vid Hanöbukten.

Kontrollen nu sker efter att yrkesfiskarna vid Hanöbukten redan under hösten 2010 – nu för 5 år sedan – hade larmat om sårig och skadad fångst.

* * * * *

Efter de första larmen skulle det behöva ta ytterligare mer än ett år innan länsstyrelsen ens hade börjat fundera över orsakerna till problemen.

Vilket slags miljöförstöring som orsakar problemet för Hanöbukten var ändå en gåta för myndigheterna.

– Vi har ingen bra förklaring, svarade då länsstyrelsens fiskeridirektör.

– Vi har inget svar ännu, svarade då länsstyrelsens vattendirektör.

Arbetet gick sakta, länsstyrelsen höll möten och konferenser medan Hanöbukten höll på att dö. Situationen uppfattades som en skrämmande nonchalans och ineffektivitet av de skånska myndigheter som fått förtroendet att värna om våra naturresurser.

Efter lokalpressens artiklar med uttalanden av ”experter” i frågan om Hanöbukten har tidningen direkt och i insändare uppmanats att redovisa den åberopade expertisen, men tidningen har inte visat intresse för sådan grävande journalistik, utan hellre fungerat som megafon åt myndigheten.

Det har emellertid visats att det har funnits välgrundad anledning att ifrågasätta länsstyrelsens kvalifikationer.

Kiviksfiskaren Ola Johnsson skrev 2011 i ett brev till generaldirektören för den då nya Havs- och vattenmyndigheten, Björn Risinger, att han redan för ett år sedan hade slagit larm om tillståndet i Hanöbukten – ålen försvann, liksom öring, torsk och sill, och den torsk som överlevde fick sårskador – men att Länsstyrelsen var för långsam och slarvig med sina kontroller.

Länsstyrelsen påstod sig i september 2011 se allvarligt på problemet med Hanöbukten och arbeta ”väldigt brett” för att komma till klarhet med vad som är orsaken. Den hade då satt till en särskild grupp … Vad som har hänt av denna finns att läsa nedan i Lindgren Labs 2012-05-22.

* * * * *

Med anledning av larmen fick Havs- och vattenmyndigheten förra året – 2014 – i uppdrag av regeringen att kontrollera området runt Hanöbukten.

Den första juli i år stod det klart att Sveriges lantbruksuniversitet till hösten – 2015 – kommer att provfiska i området for är att undersöka hur fisken mår.

Redan 2010 var det omtalat att ålen försvann, liksom öring, torsk och sill, och att den torsk som överlevde hade sårskador. Sådan fisk verkar inte att må bra.

 

Läs mer >>

Omfattande undersökning vid Hanöbukten inleds; P4 Blekinge, 2015-07-25.

Fortsatt fiskdöd i Hanöbukten. Lindgren Labs, 2014-12-02.

Länsstyrelsens hyckleri i Skåne upprör. Lindgren Labs, 2012-11-14.

HYCKLERI ! Hyckleri av grövsta sort. Miljöchefens blogg, Vellinge kommun, 2012-11-08.

Siste fiskaren i Kivik ger upp medan länsstyrelsen i Skåne får bidrag för Hanöbukten; Lindgren Labs, 2012-05-22.

Länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör. Lindgren Labs, 2011-08-20.

Hanöbukten: karta och provtagningspunkter Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Hanöbukten, Kustvattenmiljö 2010. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. – Vad är Hanöbukten?

Provpunkter inom kustvattenkontrollen. Länsstyrelsen i Skåne län

Regional övervakning vid kusterna. Havet punkt nu

Aqua Biota Water Reserach; Harmoni, slutrapporter.

 

SL

 


16 maj får Sverige en trollsländeförening

09 maj 2015

 

Intresset för trollsländor ökar stort i Sverige och nu startar Trollsländeföreningen.

Vi hoppas att alla, vare sig de är experter, noviser eller bara vill beundra dessa vackra insekter kommer med i föreningen.

 

TSF_logga

 

Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker att trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Föreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Trollsländeföreningen skall bejaka glädjen i att skåda trollsländor, kunna ge tips om trollsländevårdande åtgärder i naturen eller i trädgården, bevaka trollsländornas utbredning och spridning i landet och sprida kunskap om trollsländor. Vi har självfallet jämställdhet inskrivet i våra stadgar.

Den 16 maj hålls ett konstituerande möte i Mörbylånga på Öland där en styrelse väljs.

Läs mer om föreningen på Trollsländeföreningens hemsida där du också hittar information om våra trollsländor och deras liv.

För ytterligare information kontakta:
– Magnus Billqvist, magnus.billqvist(at)gmail.com, 070/96 41 443, Lund
– Helena Lager, helena.lager(at)gmail.com, 070/941 55 02, Gårdby.

 

bild: Erik Hirschfeld
Höstmosaikslända, Aeshna mixta [bild: Erik Hirschfeld]

 

SL

 


Rapportera dina vårtecken!

12 april 2015

 

Det är väl belagt att växter påbörjar sin blomning tidigare nuförtiden. I Sverige har vi data som visar att vårblomningen börjar ungefär en vecka tidigare än under de senaste decennierna. Förändringen är mindre för sommarblommorna och större för de tidigaste vårtecknen.

I naturens kalender kan du rapportera dina iakttagelser av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hösttecken är lika viktiga som vårtecken!

 

bild: Lindgren Labs
Vitsippa, Anemone nemorosa

 

Tillsamman med andra bidrar du till en landsomfattande bild av årstidsskiftningarna i landet. Dina observationer kommer dessutom till nytta för forskare och miljöövervakande myndigheter.

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? När vaknar björnen ur sitt ide och när kommer flyttfåglarna åter till Sverige? Mycket av det vi uppfattar som årstider är just sådana skiften i naturen – tussilagon slår ut och vi känner att våren är på väg.

Förutom att beskriva sådana tidsmönster försöker fenologer att förstå vad som styr dem och vad som händer om tidsmönstren förändras.

Växter och djur använder ofta temperatur- och ljusförhållanden som tecken för när de ska börja växa, para sig, eller gå in i vintervila. En förändring av klimatet kan innebära att det blir varmare på jorden och med det kan också de system som växter och djur använder för att reglera sin årscykel förändras.

Störst utmaning kommer detta att vara för växterna eftersom de inte kan flytta sig utan måste leva med förhållandena där de växer. Många växter är dessutom beroende av insekter för sin pollinering och av fåglar för fröspridningen.

Väldigt lite är ännu känt om hur dessa samspel mellan insekter, fåglar och växter kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Detta är ett av huvudskälen till att Svenska fenologinätverket samlar in fenologiska data för så många arter och fenologiska faser som möjligt.

 

Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga fenologiväktare. Flera fältforskningsstationer, botaniska trädgårdar och naturum deltar tillsamman med ett stort antal frivilliga observatörer i ett nätverk med Sveriges lantbruksuniversitet som huvudman.

Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om fenologi och naturens kalender.

Motivet bakom ett fenologinätverk är den dokumenterade förändringen av årstidsmönster världen över och vårt behov av att förstå dess effekter på nationell, regional och lokal nivå.

 

LÄS MER >>

Naturens kalender. Svenska fenologinätverket.

Titta på det som har rapporterats in till Naturens kalender.

Observationerna få större värde när alla fenologiväktare gör dem på samma sätt.

Rapportering till Naturens kalender.

Fenologimanual – instruktioner för växtfenologiska observationer.

Fältbiologerna möter våren. Lindgren Labs, 2011-03-22.

 

SL

 


Fortsatt fiskdöd i Hanöbukten

02 december 2014

 

När Ola fiskare i Kivik inspekterade sin fångst i sumpen var merparten av ålarna döda och de övriga sargade och såriga.

– Jag ska ta upp ål till en kund och ser då att nästan alla ålar är mycket påverkade och nästan döda, säger Ola fiskare

 

bild: Länsstyrelsen Blekinge
Ål (Anguilla anguilla)

 

Kvällen innan hade han tittat till ålarna utan att se några sår eller skador
så det hade skett under natten. En akut syrebrist i kombination med kemikalier i Hanöbukten kan kanske varit orsaken.

– Jag tror att det är någon yttre faktor som gör att de tappar slem väldigt fort och då blir de väldigt lätt påverkade, säger Ola fiskare.

 

”Havet dör” står det målat på ena hamnpiren i Kivik.

Ola Johnsson (som Ola fiskare egentligen heter) har under flera år försökt att uppmärksamma det han har sett i sitt dagliga arbete: fiskarter försvinner och de som blir kvar skadas av Hanöbuktens vatten.

Jag tycker att nu är det så allvarligt att myndigheterna måste ta hand om det här, säger han och uppmanar återigen såväl kommunpolitikerna och länsstyrelsen som Havs- och vattenmyndigheten och de högre politikerna att reagera.

Det som satsas på miljöarbetet i Hanöbukten tar alldeles för lång tid och är alldeles för svagt, säger Ola Johnsson.

 

Läs mer >>

Fiskare hittade 300 kilo död ål. Sveriges radio, P4 Kristianstad, 2014-11-20.

Årets djur 2011 – ålen. Länsstyrelsen Blekinge län.

Ålen är akut hotad. Havs- och vattenmyndigheten, 2014-02-10.

Länsstyrelsens hyckleri i Skåne upprör. Lindgren Labs, 2012-11-14.

HYCKLERI ! Hyckleri av grövsta sort. Miljöchefens blogg, Vellinge kommun, 2012-11-08

Länsstyrelsen håller möten och konferenser medan Hanöbukten dör. Lindgren Labs, 2011-08-20

 

SL

 


Viking Olsson — naturens försvarare

06 maj 2014

 

Viking Olsson — biologiläraren, fågelforskaren och författaren — är död, 92 år gammal. Han var en av dem som alltid försvarade naturen med näbbar och klor.

 

bild: SR P4 Sörmland
Viking Olsson

Även med ett kommunalråd från miljöpartiet hemma i Nyköping, så hamnade miljöfrågorna långt ner på prioriteringslistan. Kommunen sålde för all framtid ut viktiga områden i skärgården, med allvarliga konsekvenser för miljön. Om tio år skulle de upptäcka vad som har gått förlorat – Nyköpings orörda skärgård finns inte längre.

Viking Olsson var chockad över exploateringen, företrädesvis med exklusiva villor, och han bävade för konsekvenserna om den fortsätter i dagens takt.

Särskilt besviken var Viking Olsson på att miljöpartiet varit så tyst i de här frågorna, trots att partiet har haft ett eget kommunalråd.

— De har inte gjort ett skvatt för miljön, menade Viking Olsson.

 

Läs och lyssna mer om Viking Olsson >>

Till Viking Olssons minne; Angarn-gruppen.

Naturens försvarsadvokat har tystnat; Naturmorgon, Sveriges Radio, P1.

Bostäder går före miljön; Sveriges Radio, P4 Sörmland.

Böcker av Viking Olsson >>

Dispersal migration, longevity and death causes of Strix aluca, Buteo buteo, Ardea cinerea and Larus argentatus — a study based on recoveries of birds ringed in Fenno-Scandia, 1958

Studies on a population of eagle owls, Bubo bubo (L.), in southeast Sweden, 1979

Lilla djurboken, 1947

Lilla djurboken, 1950

Naturen som hobby, 1952

Kort handledning i fågelskydd, 1955

Fåglarnas år — en bok om årets alla händelser i fågelvärlden, 1956

Fåglar i närbild, 1960

Märkningar och återfynd av svenska gräsänder, Anas platyrhynchos L., 1960

Fågelskydd, 1962

Året om i fågelmarkerna, 1963

Fågelholkar, 1965

Kustens fåglar, 1966

Några intryck från en vandring i Muddus nationalpark. Fauna och flora, 1967, s. 245–252.

Barrskogens fåglar, 1969

Lövskogens och kulturlandskapets fåglar, 1971

Stoppa fågeldöden i ledningsnätet, 1992

Året om i fågelmarkerna, 1997

 

SL

 


Färskt angrepp av varg i Skåne

16 oktober 2012

 

En varg gick nyligen till attack mot fåren på Näsbyholms gods i Skurup. Ett 20-tal tackor dödades.

 


Vargangrepp utanför Skurup, oktober 2012

– Efter att ha sett skadorna och obducerat tackorna utgår jag ifrån att det är en ensam varg som haft ihjäl dem; jag vill inte säga hundra procent säker, men näst intill, säger Länsstyrelsens rovdjurshandläggare Nils Carlsson.

Alla fåren har dödats på samma sätt. Det rör sig om extremt kraftfulla bett i hals och nacke. Fåren uppvisar också bitskador tvärs över ryggen, vilket signalerar varg och inte hund. En av tackorna har fått allt bröstfett uppätet; detta är inte heller typiskt för en hund, däremot för vargen.

Intervju med Nils Carlsson, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne Webb-TV 2.37 min

Det är alltså ”mycket sannolikt” att en varg härjar i Skurup – och det finns stor risk att den slår till igen. En varg som har varit inne i en fårhage och ätit vet att det finns mat där, och då vill den oftast ha mer.

 

Läs också >>
Naturvänner kan ha sett varg. Sydsvenskan, 2012-10-17
Varg kan ha setts i Danmark. Sydsvenskan, 2012-10-16
Varg kan ha setts i Smygehamn. Sydsvenskan, 2012-10-12
Hon stod öga mot öga med vargen. Ystads Allehanda, 2012-10-12
Varg sågs nära skola i Smyge. Ystads Allehanda, 2012-10-12
Forskare jagar skånskt vargbajs. Sydsvenskan, 2012-10-12
Troligt vargangrepp i Skurup. Länsstyrelsen i Skåne, 2012-10-10
20 får döda i misstänkt vargattack. Norra Skåne, 2012-10-10
Varg i Skåne igen? Svenolov Lindgren, 2011-04-14
Vargen är välkommen i Danmark – men inte i Nordanstig. Svenolov Lindgren, 2010-02-17

 

[Bild: Sprisse Nilsson, Ystads Allehanda]

SL

 


Fjärilsvandringar i Kristianstad

04 juli 2012

 

Många vill lära sig mer om fjärilar. I måndags var det dags för årets första fjärilsvandring i Kristianstad.

 

bild: Rolf Kokkonen
Luktgräsfjäril, Aphantopus hyperantus

Det blir ytterligare två tillfällen att studera fjärilar vid Naturum i Kristianstad:

Torsdag den 12 juli klockan 15.00 och onsdag den 25 juli klockan 15.00, men fjärilsvandringen ställs in vid dåligt väder. – Fjärilshåvar finns att låna för den som inte har någon egen.

 

[Bild: Rolf Kokkonen]

SL

 


Rovdjursansvaret i Värmland

08 juni 2012

 

Länsstyrelsen Värmland söker Rovdjursansvarig

Den rovdjursansvarige vid Länsstyrelsen i Värmland har tröttnat och avgår i protest mot regeringens vargpolitik, som han anser präglas av fel beslut vid fel tidpunkt.

 

SL

 


Fiskmåsar i östra Värmland

06 juni 2012

 

bild: Kaj Lindgren
Fiskmås; boet över takfönstret och två ungar på taket längst till höger

bild: Kaj Lindgren

 

bild: Julia Andreasson

 

SL

 


Pjoddar spp. – Hjälp till …

20 februari 2012

 

I Småland och Skåne kallas de pjoddar och i Göteborgstrakten tjippar. Vad kallas obestämda småfåglar i övriga landet?

 

bild:Sveriges Radio
Anna Lena Ringarp – Lars-Gunnar Andersson

I programmet Vetenskapsradion Språket med Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar Andersson kommer efterlysningen:
vad kallas obestämda småfåglar hemma hos dig?

Hjälp till med att vidga språkforskningens kunskap om våra svenska fåglar. Skriv och svara till Vetenskapsradion Språket.

SL