En väg någonstans mellan vinter och vår

22 maj 2012

 

En för mig okänd Erik har för några dagar sedan utan kommentarer sänt mig denna intressanta bild av en väg vid gränsen mellan vinter och vår.

bild: Erik
Väg någonstans mellan vinter och vår

Det skulle vara trevligt om Erik också ville skicka en bildtext, så vi får veta åtminstone var och när bilden är tagen.

 

SL


En sjuk dåre vid kränkande fotografering

01 mars 2012

 

Kränkande fotografering är ett brott, som nu kan komma att ge fängelse i upp till två år. Det är inte den fotograferade som själv skall avgöra om det är en kränkning – det skall en domstol avgöra.

Jag blev uppmärksammad på att en bild av mig med en kränkande bildtext fanns tillgänglig på Fejsbok, liksom flera kommentarer med liknande innehåll och anspelningar.

 

bild: Snygfotografen på taket på huset bredvid
Bildtexten:
så här går det till i – – – sjuka pärsoner som smygfilmar varje år

 

Situationen när denna bild togs var följande:

Jag uppmärksammade en svartklädd figur med kamera och långt teleobjektiv vid skorstenen på huset bredvid i färd med att fotografera min fru, som var sysselsatt inne i vår trädgård.

När han insåg att jag, som bevis, fotograferade hans förehavande tog han ovanstående bild av mig innan han skyndade ifrån platsen.

Jag har tidigt insett att Fejsbok inte fyller någon nödvändig funktion för arbetande människor – men däremot kan medföra en del risker och olägenheter. Följaktligen har jag valt bort Fejsbok; och kommer även i fortsättningen att avstå. Jag har emellertid fått veta att bilden inte längre finns kvar på internet, eller om det var hela kontot som avstängts.

Har jag blivit kränkt? Jag anser att det inte skall vara allmänt accepterat i samhället – åtminstone inte bland normalt bildade människor – att tilltala eller omtala andra som dåre, sjuk eller sinnessjuk. Å andra sidan, varför skulle jag bry mig? Uttalanden måste alltid bedömas utifrån vem som har gjort dem och bilder utifrån vad de visar.

Frågan måste tydligen slutligt avgöras av en domstol.

Fejsbok-bilden ovan har inga sådana kvaliteter att den kan belönas med pris i någon fototävling. Kanske kan den av domstolen belönas med två år i fängelse?

Mina bilder av fotografen på taket vill jag inte publicera nu. Dem tar jag inte fram förrän vid ett åtal.

 

Läs >>
DN.se   – Expressen   – Sveriges Radio Ekot   – Svenska Dagbladet.

 

[Bild: Snygfotografen på taket på huset bredvid]

SL


Internationellt framgångsrik naturfotograf

19 februari 2012

 

OASIS

Italiens största internationella tävling i naturfotografi

Oasis Photo Contest 2011

är nu avslutad med 1143 deltagare från 44 länder som tävlade i tio klasser: landskap, däggdjur, fåglar, övriga djur, husdjur, växter, undervattensbilder, människor, portfölj och fototeknik.

Tävlingens ende svenske deltagare Henrik Karlsson/N placerade sig på sjätte plats i klassen däggdjur, med en bild av en kronhjort, och på en delad elfte plats i klassen landskap, med en bild av ett vintrigt och vindpinat Ottenby.

Gratulerar, Henrik!

SL

 


Science Writing in English

16 augusti 2011

 

bild: Underwood No. 5

Internet Links in English on Science Writing:

Writing in the Sciences
This handout details the most critical aspects of scientific writing and provides some strategies for evaluating and improving your scientific prose.
>> Read …

Handouts and Links
The Writing Center at University of North Carolina at Chapel Hill.
>> Read …

Writing Guidelines for Engineering and Science Students
Guidelines for engineering writing and scientific writing designed to help students communicate their technical work. © 2008 The Pennsylvania State University
>> Read …

The Elements of Style, by William Strunk, Jr.
This classic reference book is a must-have for any student and conscientious writer. The principal requirements of plain English style and attention on the rules of usage and principles of composition.
>> Read …

Writing for Botany
©1997 McGraw-Hill College Division
>> Read …

ChemInfo
Chemical informatics at Indiana University
>> Read …

Communicating Chemistry
Article by John Garratt and Brian Mattinson in Education in Chemistry, 32(5), 1995
>> Read …

Computer Science Writing
An incomplete list of some writing tips, particularly useful in technical CS writing.
>> Read …

Science Journalism
25th Anniversary Symposium at MIT
>> Read …

The 25 Absolute Best Web Resources for Writers
An About.com Guide by Jamie Littlefield
>> Read …

Science Resources
©1997 McGraw-Hill College Division
>> Read …

o o o 0 0 0 o o o

SL


Klippor på Ornö i Stockholms södra skärgård

05 juni 2011

 

Ornö – den största ön i Stockholms södra skärgård – har en vidsträckt och orörd vildmark men också ett öppet jordbrukslandskap.

De gamla hällmarkstallskogarna ger en stiglös vildmark med små myrar med doft av pors. Ädellövskogarna är rika på orkidéer.

På öns nordspets – Ornö huvud – bildar grönstenar och leptiter de välkända bandmönstren på strandhällarna. Från sydligaste delen av Ornö sträcker sig Sundby naturreservat också långt ut i ytterskärgården.

Agneta Hansson, Ornö 1974
Agneta Hansson, 1974, 21 x 29 cm, blyertsteckning.

Omedelbart öster om Ornö ligger Kymendö med havsstrandängar, ekhagar och ålderdomlig gårdsbebyggelse. Ön är mest känd för att ha inspirerat August Strindberg till romanen Hemsöborna. [Kymmendö har 2010 återfått den äldre skrivningen Kymendö.]

På ön Fjärdlång, öster om Ornö, är de gamla hällmarkstallskogarna och bestånden av idegran mest kända. Naturreservatet omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal små öar, kobbar och skär.

Läs också >>

Ornö – Haninge kommun

Norra Ornö, stiglösa vildmarker och blomsterrika kalkberg – Naturskyddsföreningen

Sundby naturreservat, Ornö – Haninge kommun

Ornöborna, en ideell förening

Ornös historia – Ornös turistbyra

Protest mot vindkraftverk på Ornö — Lindgren Labs, 2011

 

SL

 


Utsikt vid vattnet

01 juni 2011

 

logo: konst

 

Känner du igen motivet och kan berätta var det är målat? Känner du också till något om signaturen ”EF”?

 


Signaturen ”EF” (utan år), 49 x 36 cm, olja på masonite.

 

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Anton Stuxberg och Rebaus Naturhistoria 1879

30 april 2011

 

För något år sedan kom jag åter att intressera mig för Gotska Sandön och för Eisen och Stuxberg. Nu med internet som ett naturligt arbetsverktyg fann jag Anton Stuxberg – och min gamla Rebaus Naturhistoria.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

1960-talet var alldeles färskt när jag tillsamman med några vänner besökte en auktion på landsbygden någonstans i östra Skåne. Jag köpte en låda med småprylar och ett par böcker för någon krona.

Två skinnband – Rebaus Naturhistoria – med guldornerade ryggar och handkolorerade planscher saknade uppgift om tryckår men verkade för mig vara ”mycket gamla”.

Detta var långt före tiden med intenet och Google, så utan att få veta mera lät jag böckerna hamna i hyllan – och sedan under femtio år också följa mig genom några flyttar i landet.

När jag i mitten av 1960-talet började mina fältstudier på Gotska Sandön var Eisen och Stuxberg bland de första författare jag kom i kontakt med. Också detta var långt före Google, AltaVista och internet.

De första naturvetenskapliga undersökningarna av Gotska Sandön gjordes 1867 av två unga grabbar som på sommaren från den 28 juni till den 16 juli besökte ön ytterst i havet. Gustaf Eisen var tjugo år och Anton Stuxberg bara arton. Deras rapport publicerades 1868.

Min vidgade kunskap om Gustaf Eisen kom från boken Russinkungen av Fredrik Sjöberg (2009). Men Anton Stuxberg då …?

 

Anton Stuxberg föddes på Gotland den 12 april 1849. Han var son till kyrkoherden i Bunge. Den 30 november 1902 dog han av en hjärt-infarkt, endast 53 år gammal. Det Stuxbergska familjearkivet har över-lämnats till Arkivcentrum i Visby 2010 med bland annat skriftväxlingen med fadern Johannes och de två bröderna i Fårösund och andra handlingar som beskriver studentlivet och de vetenskapliga expedi-tionerna.

Efter sina arbeten på Gotska Sandön och Gotland 1869 började Anton Stuxberg studier vid universitetet i Uppsala där han gjorde en snabb karriär. Som 26-åring disputerade han på en avhandling om ryggrads-lösa djur och blev filosofie doktor i zoologi 1875.

Han var en av den tidens främsta kännare av den arktiska faunans fiskar och evertebrater och gjorde flera resor till Arktis – norra Sibirien, Novaja Zemlja, Jenisej – och deltog 1878–1880 i Vegaexpeditionen. Hans senare resor gick till Kaukasus och Krim. Från 1882 och fram till sin död 1902 var Anton Stuxberg intendent vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Anton Stuxberg var i sin ungdom en av de fattiga studenterna i Uppsala. Bevarade handlingar visar hur fader Johannes fick betala indrivning efter sonens köp av vetenskaplig litteratur.

Anton Stuxberg umgicks med målaren Carl Larsson och den unge August Strindberg och är omtalad i ”En dåres försvars-tal”; det är också han som gestaltas som doktor Borg i ”Röda rummet”. Hans blivande hustru Helga Frankenfeldt var nära vän med August Strindberg. När Vegaexpeditionen kom hem till Sverige skrev Anton Stuxberg till August Strindberg:
– Nu är det mycket festligheter på gång och du måste genast lämna tillbaks fracken du lånat.

 

Rebau 1879; bild: Lindgren Labs

 

Heinrich Rebau är författarpseudonym för Christian August Gebauer.
Han föddes i Knobelsdorf i Sachsen den 28 augusti 1792 och dog i Tübingen den 15 november 1852.

Gebauer blev 1818 professor i filosofi vid det nyetablerade universi-tetet i Bonn. Som författare hade han en omfattande produktion men viktigast var hans populärt naturvetenskapliga skrifter. Hans mest betydelsefulla arbete ”Volksnaturgeschichte”, 1838, gavs ut i sin sjunde bearbetade upplaga med titeln ”Naturgeschichte für Schule und Haus” 1877.

Rebaus Naturhistoria för skolan och hemmet gavs ut av Oscar Lamms Förlag i Stockholm på svenska 1879 i översättning och bear-betning efter originalets sjunde upplaga . De tre delarna omfattar 1049 sidor text, 39 sidor register, 79 träsnitt och 49 handkolorerade planscher, tecknade av Carl Votteler och tryckta och handkolorerade i Tyskland. Volym ett omfattar delen Djurriket (741 sidor) och volym två delarna II–Växtriket (158 sidor) och III–Mineralogi och Geologi (150 sidor).

Översättningen och bearbetningen av delen om djurriket är gjord av Anton Stuxberg.

 


Rebau 1879, plansch 1
  Rebau 1879,  plansch 36   Rebau 1879, plansch 37   Rebau 1879, plansch 48
Rebaus Naturhistoria, planscherna 1, 36, 37 och 48
[Förstora – i två steg – genom att klicka på planschen.]

 

Slutligen hade jag funnit en bok av Anton Stuxberg – efter femtio år, och i mitt eget bibliotek. Den var väl värd de kronor jag betalade för den på auktionen 1961 och kostar nu i antikvariat tusen kronor. Det gläder mig fortfarande att bläddra bland de handkolorerade plancherna.

Rebaus Naturhistoria är nu placerad på en av de översta hyllorna i mitt bibliotek tillsamman med Eisen & Stuxberg (1868).

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Målat vid vattnet

11 april 2011

 

Känner någon till mera om konstnärerna F. Sörhed (1950) och A-son (1954) och kan berätta något om dem och deras målningar?

logo: konst

 

A-son, 1954
A-son (1954), 44 x 37 cm, olja på masonite.

A-son
 

 

 

Sörhed, 1950
F. Sörhed (1950), 45 x 27 cm, olja på masonite.

Sörhed

 

 

 

 

[Bilder: Lindgren Labs]

SL


Fotoutställning i naturum i Karlstad

16 november 2010

 

Naturfotografen Arne Mortensen ställer ut sina bilder i naturum i Karlstad till den 30 januari 2011.

bild: Värmlands Folkblad
Naturfotografen Arne Mortensen

Naturfotografen Arne Mortensen gillar inte att sitta i gömslen och vänta på att djuren ska söka sig in framför linsen. I stället rör han sig i markerna.

Arne Mortensen har fotograferat mycket mera än varg. Han har också mött björnar, polarrävar, valrossar och lunnefåglar. Om höstarna brukar han åka upp till Sonfjället i Härjedalen och fotografera björnar. Han har också varit på Island, Svalbard och Shetlandsöarna. Han tycker om det storslagna landskapet där, de öppna ytorna.

[Bild: Värmlands Folkblad]

SL


Åke Bergman, kemiska hälsorisker och Stefan Jarls film ”Underkastelsen”

31 oktober 2010

 

Vid tisdagsföreläsningen vid Stockholms universitet den 16 novem-ber 2010 ger professorn i miljökemi Åke Bergman en introduktion till dokumentärfilmen ”Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar” av Stefan Jarl och svarar på frågor efter att den visats.

bild: Stockholms universitet
Åke Bergman

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, Hörsal 2, Hus A, plan 3.
Tid: Tisdag 16 november 2010 klockan 18–20 (inklusive. frågestund; filmen är omkring 90 minuter lång)

Tisdagsföreläsningen har fri entré och är öppen för alla. Föranmälan krävs inte.

bild: Folkets Bio

I filmen Underkastelsen möter vi en lång rad forskare från Sverige och världen utanför, alla med expertis inom området kemiska miljö- och hälsorisker. Allvaret i vår tids användning av kemikalier och den brist-ande kunskapen om ämnenas effekter genomsyrar filmen.

Professor Åke Bergman har nyligen fått i uppdrag av FN-organen WHO och UNEP att leda arbetet med en översyn av kunskapsläget om hormonstörande kemikalier.

År 2002 publicerades en bedömning om de hormonstörande ämnena, hur de verkar och vilken exponering olika organismer utsattes för – Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors. Stora framsteg har nu gjorts om kunskapen om hormonsystemet och kemikalierna. Därför genomför FN:s miljöprogram nu en uppdatering av dokumentet. Fjorton experter från åtta länder ingår i arbetsgruppen med professor Åke Bergman som koordinator.

 

Läs också några recensioner om filmen Underkastelsen >>
Min son föddes med kemikalier i kroppen, av Ewa Jacobsson – Afton-bladet, 23 april 2010
Underkastelsen, av Helena Lindblad – Dagens Nyheter, 23 april 2010
Underkastelsen, av Mats Bråstedt – Expressen, 22 april 2010
Otäckt men hoppfullt klarspråk, av Malin Lindroth – GT, 21 april 2010
Stefan Jarl tar prov på världen, av Jeanette Gentele – Svenska Dag-bladet, 21 april 2010
Tungt budskap från Stefan Jarl, av Karoline Eriksson – Svenska Dag-bladet, 22 april 2010
Underkastelsen, av Michael Tapper – Sydsvenskan, 23 april 2010
De oföddas försvarare, av Annika Gustafsson, – Sydsvenskan, 24 april 2010
En dokumentär rysare i tiden, av: Björn G Stenberg – Upsala Nya Tid-ning, 23 april 2010
Underkastelsen, av Lars Böhlin – Västerbottens Folkblad, 23 april 2010

[Bilder: Stockholms universitet och Folkets Bio]

SL