Tio miljoner kronor krävs 2011 till förorenade områden i Västernorrland

18 november 2010

 

Länsstyrelsen i Västernorrland planerar omfattande insatser 2011 för att utreda och åtgärda flera förorenade områden i länet.

 

bild: Svensk Leverantörstidning
Domsjö industriområde

Omfattande tillsynsarbete och fördjupade undersökningar planeras vid Domsjö industriområde i Örnsköldsviks kommun och Eka Alby i Ånge kommun.

Vid Wifstavarv i Timrå kommun kommer hela markområdet att saneras, föroreningssituationen vid Östrands massafabrik skall utredas och fortsatta åtgärder krävs vid Fagervik före detta industriområde. Vid Hjälta före detta impregneringsanläggning i Sollefteå skall sanerings-arbetena färdigställas.

Länsstyrelsen ansöker från Naturvårdsverket också om medel för ut-redningar bland annat vid Köja före detta sågverk i Kramfors, Östavall före detta kopparvitriolimpregnering i Ånge och vid Nyviks före detta sågverk i Sundsvall.

 

Läs också >> Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrland 2010

[Bild: Svensk Leverantörstidning]

SL


Flamskyddsmedel, hormonstörande effekter och cancer

04 november 2010

 

145 forskare från 22 länder uppmanar gemensamt i ett internatio-nellt upprop till världens regeringar i oktobernumret av den ameri-kanska tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP) till stor försiktighet med den utbredda produktionen och användningen av bromerade och klorerade flamskyddsmedel.

 

Flamskyddsmedel används i många produkter – bland dem möbler, byggmaterial och elektronik. Det är emellertid inte säkert fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna vid bränder.

Bromerade flamskyddsmedel finns i flera olika former, som alla har det gemensamt att de är fettlösliga och därför ansamlas och lagras i människans kropp och i miljön. Att de påverkar fertiliteten hos djur är väl känt, men detta gäller också hos människan. Flamskyddsmedlen kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer.

Det nya nu är att det för första gången har visats att flamskyddsmedel påverkar chansen att bli gravid. – Ju högre halter flamskyddsmedel som kvinnorna som försökte bli gravida hade i blodet, ju längre tid tog det för dem att bli gravida.

EU har tidigare beslutat om att byta ut en grupp av bromerade flam-skyddsmedel mot andra kemikalier – men ännu återstår minst tjugo andra grupper.

Två grupper av ämnen, som framför allt finns i möbler och textilier, är förbjudna såväl i EU som i USA, men finns ändå kvar i stora mängder i vår omgivning. En tredje grupp ämnen är fortfarande tillåten, bland annat i olika slags elektronik.

Fortfarande är mycket lite känt om effekterna av flera av de ämnen som nu introduceras för att ersätta de som förbjuds. Ett ämne som förbjuds blir ersatt av ett annat utan att det har undersökts om detta nya är farligt. Detta kan bli ”ur askan i elden” så länge ingenting är känt.

Vi måste vara vaksamma mot samtliga bromerade och klorerade flamskyddsmedel, säger en av det internationella uppropets författare, professor Åke Bergman.

Tillsamman med Linda Birnbaum, chef för National Institute of Environ-mental Health Sciences i USA har Åke Bergman publicerat en ledare om “San Antonio Statement on Brominated and Chlorinated Flame Retardants”.

 

Läs >>
– ledaren Brominated and Chlorinated Flame Retardants: The San Antonio Statement by Linda S. Birnbaum, and Åke Bergman – Environmental Health Perspectives, 118:A514–A515. 28 October 2010.

– forskningsartikeln PBDE Concentrations in Women’s Serum and Fecundability by Kim G. Harley, Amy R. Marks, Jonathan Chevrier, Asa Bradman, Andreas Sjödin, and Brenda Eskenazi – Environmental Health Perspectives, 118:699–704. 26 January 2010.

SL


Åke Bergman, kemiska hälsorisker och Stefan Jarls film ”Underkastelsen”

31 oktober 2010

 

Vid tisdagsföreläsningen vid Stockholms universitet den 16 novem-ber 2010 ger professorn i miljökemi Åke Bergman en introduktion till dokumentärfilmen ”Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar” av Stefan Jarl och svarar på frågor efter att den visats.

bild: Stockholms universitet
Åke Bergman

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, Hörsal 2, Hus A, plan 3.
Tid: Tisdag 16 november 2010 klockan 18–20 (inklusive. frågestund; filmen är omkring 90 minuter lång)

Tisdagsföreläsningen har fri entré och är öppen för alla. Föranmälan krävs inte.

bild: Folkets Bio

I filmen Underkastelsen möter vi en lång rad forskare från Sverige och världen utanför, alla med expertis inom området kemiska miljö- och hälsorisker. Allvaret i vår tids användning av kemikalier och den brist-ande kunskapen om ämnenas effekter genomsyrar filmen.

Professor Åke Bergman har nyligen fått i uppdrag av FN-organen WHO och UNEP att leda arbetet med en översyn av kunskapsläget om hormonstörande kemikalier.

År 2002 publicerades en bedömning om de hormonstörande ämnena, hur de verkar och vilken exponering olika organismer utsattes för – Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors. Stora framsteg har nu gjorts om kunskapen om hormonsystemet och kemikalierna. Därför genomför FN:s miljöprogram nu en uppdatering av dokumentet. Fjorton experter från åtta länder ingår i arbetsgruppen med professor Åke Bergman som koordinator.

 

Läs också några recensioner om filmen Underkastelsen >>
Min son föddes med kemikalier i kroppen, av Ewa Jacobsson – Afton-bladet, 23 april 2010
Underkastelsen, av Helena Lindblad – Dagens Nyheter, 23 april 2010
Underkastelsen, av Mats Bråstedt – Expressen, 22 april 2010
Otäckt men hoppfullt klarspråk, av Malin Lindroth – GT, 21 april 2010
Stefan Jarl tar prov på världen, av Jeanette Gentele – Svenska Dag-bladet, 21 april 2010
Tungt budskap från Stefan Jarl, av Karoline Eriksson – Svenska Dag-bladet, 22 april 2010
Underkastelsen, av Michael Tapper – Sydsvenskan, 23 april 2010
De oföddas försvarare, av Annika Gustafsson, – Sydsvenskan, 24 april 2010
En dokumentär rysare i tiden, av: Björn G Stenberg – Upsala Nya Tid-ning, 23 april 2010
Underkastelsen, av Lars Böhlin – Västerbottens Folkblad, 23 april 2010

[Bilder: Stockholms universitet och Folkets Bio]

SL


Varningsklocka om vårt kemiska samhälle

26 april 2010

 

Under min livstid – efter andra världskriget – har ett kemikalie-samhälle vuxit fram med hundra-tusentals kemikalier som många är giftiga för såväl oss människor som för andra levande varelser.

 bild: Folkets Bio

I den nya filmen Underkastelsen visar Stefan Jarl hur vi människor underkastar oss sådant som vi vet är skadligt för oss. Barnen idag föds med ökande mängder kemikalier i sina kroppar och de nyfödda har högre koncentrationer i sina kroppar än mammorna.

Guide i filmen är Åke Bergman – professor i miljökemi vid Stockholms universitet – som tillsamman med forskare från USA, Kanada, Storbri-tannien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Finland, Danmark och Sverige ger skrämmande fakta om hur lite vi vet om vilka faror det innebär, särskilt när olika kemikalier blandas.

Ingen vet riktigt hur mycket kemikalier en vanlig människa har i sitt blod. Gifterna lagras i kroppen och ingen vet heller riktigt hur de påver-kar oss på sikt. Särskilt angeläget är det att reducera mängden kemikalier i barn.

Industrin påstår att det är dyrare att förbjuda användningen av vissa kemikalier än att låta dem fortsätta spridas, men med vilken rätt?

Spridningen av kemikalier jorden runt är ett lika stort problem för mänskligheten som det så stort uppmärksammade ”hotet” från ett variabelt klimat, men den kan ändå pågå i tysthet. Bland politiker och allmänhet i det lilla Sverige väcker den inte ens samma uppmärksam-het som jakten på några oskyldiga rovdjur.

Kemikalierna i våra samhällen är en fråga som borde engagera alla – men vem har modet och vem har kunskapen?

Filmen Underkastelsen har i veckan haft premiär i Köpenhamn och visats på ett antal biografer i Sverige. I svensk TV kommer den att visas nästa år.

 

Läs recensionerna >>
Min son föddes med kemikalier i kroppen, av Ewa Jacobsson – Afton-bladet, 23 april 2010
Underkastelsen, av Helena Lindblad – Dagens Nyheter, 23 april 2010
Underkastelsen, av Mats Bråstedt – Expressen, 22 april 2010
Otäckt men hoppfullt klarspråk, av Malin Lindroth – GT, 21 april 2010
Stefan Jarl tar prov på världen, av Jeanette Gentele – Svenska Dag-bladet, 21 april 2010
Tungt budskap från Stefan Jarl, av Karoline Eriksson – Svenska Dag-bladet, 22 april 2010
Underkastelsen, av Michael Tapper – Sydsvenskan, 23 april 2010
De oföddas försvarare, av Annika Gustafsson, – Sydsvenskan, 24 april 2010
En dokumentär rysare i tiden, av: Björn G Stenberg – Upsala Nya Tid-ning, 23 april 2010
Underkastelsen, av Lars Böhlin – Västerbottens Folkblad, 23 april 2010

[Bild: Folkets Bio]

SL


Bhopal: historiens värsta katastrof i kemisk industri

03 december 2009

 

Under natten till 3 december 1984 – idag för 25 år sedan – inträffade historiens värsta industikatastrof i Bhopal i Indien. Den har senare omnämnts som den kemiska industrins Hiroshima.

Några tiotal ton dödligt giftiga gaser – metylisocyanat, cyanväte, kväveoxid, koloxid – läckte ut från Union Carbide Corporation’s industrianläggning för tillverkning av insektsbekämpningsmedel i Bhopal.

Under de första tre dagarna efter katastrofen dog omkring 10 tusen människor. Sedan har ytterligare flera än 15 tusen dött genom kontakten med de giftiga gaserna och ytterligare 120 tusen är obotligt kroniskt sjuka.

 

Läs mera >>

The World’s Worst Industrial Disaster—Bhopal 1984 until today

DOW Chemical Company , Union Carbide Corporation and the Bhopal Communities in India – från Amnesty International USA

Air, Water, Earth And The Sins Of The Powerful – The story of Bhopal’s ongoing disaster: the factory that killed 15,000 in 1984 is still poisoning new victims, by Raghu Karnad – från Tehelka, 5 april 2008

Dow Chemical: Liable for Bhopal – från BusinessWeek, 28 maj 2008 

Union Carbide Corporation

Dow Chemical Company

Läs också i svensk press >>

Offren väntar på ersättning 25 år efter Bhopal – Dagens Nyheter

Den fruktansvärda natten i Bhopal – Ny Teknik

Bhopal ännu förgiftat av utsläppet – Dagens Nyheter

Vrede i Bhopal ännu efter 25 år – Svenska Dagbladet

Bhopal ännu drabbat – TT: Svenska Dagbladet, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning

[Bild: Tehelka]

SL