Flamskyddsmedel, hormonstörande effekter och cancer

04 november 2010

 

145 forskare från 22 länder uppmanar gemensamt i ett internatio-nellt upprop till världens regeringar i oktobernumret av den ameri-kanska tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP) till stor försiktighet med den utbredda produktionen och användningen av bromerade och klorerade flamskyddsmedel.

 

Flamskyddsmedel används i många produkter – bland dem möbler, byggmaterial och elektronik. Det är emellertid inte säkert fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna vid bränder.

Bromerade flamskyddsmedel finns i flera olika former, som alla har det gemensamt att de är fettlösliga och därför ansamlas och lagras i människans kropp och i miljön. Att de påverkar fertiliteten hos djur är väl känt, men detta gäller också hos människan. Flamskyddsmedlen kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer.

Det nya nu är att det för första gången har visats att flamskyddsmedel påverkar chansen att bli gravid. – Ju högre halter flamskyddsmedel som kvinnorna som försökte bli gravida hade i blodet, ju längre tid tog det för dem att bli gravida.

EU har tidigare beslutat om att byta ut en grupp av bromerade flam-skyddsmedel mot andra kemikalier – men ännu återstår minst tjugo andra grupper.

Två grupper av ämnen, som framför allt finns i möbler och textilier, är förbjudna såväl i EU som i USA, men finns ändå kvar i stora mängder i vår omgivning. En tredje grupp ämnen är fortfarande tillåten, bland annat i olika slags elektronik.

Fortfarande är mycket lite känt om effekterna av flera av de ämnen som nu introduceras för att ersätta de som förbjuds. Ett ämne som förbjuds blir ersatt av ett annat utan att det har undersökts om detta nya är farligt. Detta kan bli ”ur askan i elden” så länge ingenting är känt.

Vi måste vara vaksamma mot samtliga bromerade och klorerade flamskyddsmedel, säger en av det internationella uppropets författare, professor Åke Bergman.

Tillsamman med Linda Birnbaum, chef för National Institute of Environ-mental Health Sciences i USA har Åke Bergman publicerat en ledare om “San Antonio Statement on Brominated and Chlorinated Flame Retardants”.

 

Läs >>
– ledaren Brominated and Chlorinated Flame Retardants: The San Antonio Statement by Linda S. Birnbaum, and Åke Bergman – Environmental Health Perspectives, 118:A514–A515. 28 October 2010.

– forskningsartikeln PBDE Concentrations in Women’s Serum and Fecundability by Kim G. Harley, Amy R. Marks, Jonathan Chevrier, Asa Bradman, Andreas Sjödin, and Brenda Eskenazi – Environmental Health Perspectives, 118:699–704. 26 January 2010.

SL