Fisken som försvinner från Hanöbukten

26 augusti 2011

 

Mera om gåtan för myndigheterna:

Fisken försvinner från Hanöbukten utan att någon förstår vad det beror på.

Fisk ??

I två artiklar i Kristianstadsbladet den 20 augusti 2011 uppges dels att ”fisken försvinner från Hanöbukten men vilken typ av miljöförstöring som orsakar flykten är en gåta för experter” dels att ”experter… håller med om att Helgeåns och Hanöbuktens ekologi är ur balans”.

Signaturen Bottennapp har i en kommentar – och direkt till tidningen – meddelat:
Det är värdefullt om Kristianstadsbladet också vill granska den åberopade ”expertisen”

– Vilken naturvetenskaplig skolning har vattendirektören Ola Gustafsson respektive fiskeridirektören Johan Wagnström vid länsstyrelsen i Skåne och vilka vetenskapliga arbeten inom det aktuella ämnesområdet har de publicerat?

Signaturen SGS26 kommenterar
Hoppas media följer upp inlägget med nya artiklar och inte lägger sig för byråkraternas ursäkter.

Kristianstadsbladet har inte svarat och är tydligen inte intresserat av sådan grävande journalistik.

Vetenskapliga publikationer redovisas i de svenska forskningsbiblio-tekens gemensamma katalog LIBRIS. Av denna framgår att den utan titel i artikeln, på endast tre rader, omnämnde ” Lars Collvin på länsstyrelsen” förefaller att vara den ende som har dokumenterat vetenskapliga kvalifikationer med en vetenskaplig avhandling vid Limnologiska institutionen i Lund (1984) om abborrens ekologi och trettiotalet vetenskapliga rapporter.

I LIBRIS redovisas för fiskeridirektören Johan Wagnström
endast 41 sidor i ett tjugo år gammalt länsstyrelsetryck med ”arttexter” om fiskar i Kristianstads vattenrike, 38 sidor i en sex år gammal länsstyrelserapport om fiskets framtid på sydkusten, och 40 blad som medförfattare för mer än tio år sedan om flodkräftan i Skåne – men däremot inga vetenskapliga publikationer. Inte heller för vattendirektören Ola Gustafsson återfinns några vetenskapliga publikationer i LIBRIS.

– Vi har ingen bra förklaring, säger länsstyrelsens fiskeridirektör.

– Vi har inget svar ännu, säger länsstyrelsens vattendirektör.

Naturligtvis hade det varit önskvärt att Kristianstadsbladet vågat följa upp sitt inlägg med nya artiklar …

Kanske kan av ovanstående ändå förstås något av det som i artikelkommentarerna kallas ”år av misskötsel och usel kontroll på vattenskadande verksamheter” och en ”skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande”.

Var finns biologerna?


Miljövårdsdirektör i teori och praktik

06 december 2010

 

En miljökonferens har hållits i Kristianstad.

Utfiskningen och klimatförändringarna tillsamman med övergöd-ningen påstås vara de största hoten mot Skånes miljö.

Arter som riskerar att utrotas på grund av överfiske är ett problem som bekymrar länsstyrelsens miljödirektör Kristian Wennberg.

 

bild: Kristianstadsbladet
Blankålarna är mycket fina i år. De flesta här väger 1,5 kilogram.

 

– Torsken har återhämtat sig i delar av Östersjön, men ålen är på väg att försvinna, påstår miljödirektören.

Hur är det med den saken? – Läser inte miljödirektören Kristianstads-bladet?

De licensierade fiskare Kristianstadsbladet talat med (11 november 2010) säger alla samma sak: ”Ålfångsterna slår alla rekord”.

Det finns enormt mycket ål i Hanöbukten med omnejd i år. Under några få nätter har de fått 20 ton ål – och det liknar inget som fiskarna upplevt tidigare.

Kanske är det dags för miljödirektören att dra på sig stövlarna, lämna skrivbordet och ge sig ut i den lokala biologiska verkligheten i stället för att teoretisera om något ”globalt klimathot”?


Rikligt med ål i Hanöbukten

12 november 2010

 

Ålen är akut utrotningshotad men ändå finns det mycket ål i Hanö-bukten i år. De licensierade ålfiskarna har aldrig fått upp så mycket ål som nu. Under några få nätter har de fått 20 ton ål – det liknar inget som fiskarna upplevt tidigare.

bild: Kristianstadsbladet
Den 4 november var sista dagen för årets ålfiske.

– Jag har varit fiskare i 40 år och det tidigare rekordet var ungefär 550 ålar i en kasse. I år fick vi över 1500; vi har fått något otroligt … berättar en ålfiskare. Det är främst i Blekinge som rekorden har slagits.

Vattnen däromkring har varit ovanligt varma och det kan vara orsaken till att det funnits så mycket ål i år. Blankålen har dessutom varit mycket fin.

Ålen är upptagen på årets röda lista, den är akut utrotningshotad och alla har uppmanats att undvika den fisken. Världspopulationen av ål har minskat med mer än 95% sedan 1980-talet. Årets fångst är ännu inte redovisad men uppgifterna om att den har varit god tycks stämma.

Rödlistningen har gjort att folk har tvekat för att ha ål på julbordet. De stora restaurangerna i trakten har inget val. Ålen måste helt enkelt finnas på ett skånskt julbord – annars hade de drabbats av bojkott.

Ett julbord utan ål är inget riktigt julbord.

[Bild: Kristianstadsbladet]

SL


Grönt – för natur och miljö i Kristianstad

26 augusti 2010

 

Högskolan Kristianstad

Styrelsen för Högskolan Kristianstad har beslutat att ta fram ett nytt varumärke som skall presenteras den 1 oktober – det mesta kommer då att gå i grönt.

Valet av grönt ska anknyta till Kristianstad som en stad präglad av natur och miljötänkande. Högskolan Kristianstad hoppas kunna sticka ut med sitt färgval eftersom merparten av landets lärosäten har blått som profilfärg.

SL