Utvecklingstendenser inom forskningens politik

08 april 2012

 

Öppen föreläsning med professor Sven Widmalm från
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Onsdag 11 april 2012, kl. 18.00 – 19.00
Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Föreläsningen
är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

bild: Linköpings universitet
Professor Sven Widmalm, Uppsala

Forskningspolitiken har under de senaste decennierna blivit mer pådrivande när det gäller att styra vetenskapen och har gått i en teknokratisk riktning. Professor Widmalms föredrag kommer utifrån historiska exempel att ge en överblick över förhållandet mellan forskning och politik och avslutas med en diskussion om dagens forskningspolitik.

Sven Widmalm var tidigare professor vid Linköpings universitet och är nu professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har forskat om naturvetenskapernas historia från omkring 1700 tills idag, bland annat om astronomins, fysikens och biokemins socialhistoria.

 

[Bild: Linköpings universitet]

SL


Europe’s Energy Future

28 oktober 2011

 

Future European energy plans in view of the recent German decision to run down its nuclear power.

Open lecture with professors David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

Tisdag 8 november 2011, kl. 10.00—13.15
Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

The lecture is free of charge and open to the public. Registration is required for all participants.

 

David MacKay Rainer Salomaa Ferdi Schüth

David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

 

David MacKay, Professor of Natural Philosophy, University of Cambridge, was appointed as Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change in 2009. His role is to ensure that the Depart-ment’s policies and operations are underpinned by the best science and engineering advice available.

Sustainable Energy – without the hot air

David. MacKay´s book (2008) ”Sustainable Energy – without the hot air” is here available free online.

Rainer Salomaa, Professor of nuclear engineering, Aalto University, Helsinki, will give his views on the consequences of the Fukushima nuclear accident for Helsinki’s energy future.

Professor Ferdi Schüth, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, prepared the German Academy of Sciences report to the Bundes-kanzler’s Ethikkommission on the consequences of the closing of German nuclear plants.

The direct effects of the decision of the closing of German nuclear plants are that the building of coal and gas fired power stations in Germany will be escalated. This will have implications for the EU climate driven energy policy.

 

[Bilder: Respektive institut och förlag]

SL


Forskardagarna vid Stockholms universitet 5 – 6 oktober 2011

28 september 2011

 

Möt forskarna som finns bakom resultaten och hör om nya rön och upptäckter i korta populärvetenskapliga föredrag.

Fri entré och öppet för alla vid Stockholms universitet, Frescati, Södra huset A-D

 


Stockholms universitet, Frescati

Forskardagarna hålls nu för trettonde året i rad med korta föredrag inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Föredragshållarna har alla disputerat vid Stockholms universitet under läsåret 2010/2011.

 

2011 års forskare inom naturvetenskap

Hanna Aronsson: Hur känner vi igen en människa? – Torsdag 6/10 kl 14, hörsal 2

Martin Bergman: Fjärilar som slåss—motivationen avgör utgången – Onsdag 5/10 kl 12, hörsal 4 och torsdag 6/10 kl 09, hörsal 3

Sara Borgström: Stadsnatur – hur, för vem och till vad? – Onsdag 5/10 kl 14, hörsal 6

Frida Edberg: Bakterier och metaller i gruvmiljö – Onsdag 5/10 kl 11, hörsal 4

Micaela Hellström: Korallrev, sex och symbionter – Torsdag 6/10 kl 11, hörsal 7

Gustaf Hugelius: Är arktisk permafrost en tickande klimatbomb? – Onsdag 5/10 kl 09, hörsal 7.

Karin Löfstrand: Alger som källa till giftiga bromerade ämnen – Torsdag 6/10 kl 12, hörsal 7

Sandra Siljeström: Hur man ser spår av liv i uråldriga stenar – Onsdag 5/10 kl 11, hörsal 7

Hela programmet för samtliga fakulteter och ämnen 2010/2011.

 

[Bild: Stockholms universitet]

SL


Förändringar i den svenska fågelfaunan

09 september 2011

 

Seminarium vid vetenskapsakademien till minne av professor Ingrid Sandahl:

Förändringar i fågelfaunan i Sverige under de senaste decennierna – mönster och orsaker

 

bild: Torbjörn Lövgren
Ingrid Sandahl, 1949–2011

Onsdag 21 september 2011, klockan 13.15—16.30
Kungl. Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Ingrid Sandahl (1949–2011) var sedan 1999 professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Ingrid Sandahl var intresserad av natur och friluftsliv och var aktiv bland scouter, idrottare och fågelskådare. Hon var föreståndare för Haparanda Sandskär fågelstation och trivdes med att bo i Kiruna, nära fjäll, skog och vatten. Norrskenet beskriver Ingrid Sandahl 1998 i boken ”Budbärare från rymden”.

I sitt arbete framhöll Ingrid Sandahl ofta betydelsen av biologisk mångfald och hur denna endast kan behållas med ett varsamt utnyttjande av mark och skog. Detta bottnade i hennes stora fågelintresse. Vetenskapsakademien vill hedra Ingrid Sandahls breda forskningsarbete genom att samla flera kolleger till detta seminarium.

Medverkande
Johan Elmberg: Skogsbrukets påverkan på fågelsamhällena.
Sönke Eggers: Talltitans och lavskrikans krav på skogsbruket.
Stefan Bleckert: Monitoring av skogens fåglar på landskapsnivå – effekt 20.
Krister Mild: Varför vet vi så lite om orsakerna bakom fåglarnas populationssvängningar? – och behöver vi alltid försöka åtgärda populationsminskningar?
Susanne Åkesson: Fågelflyttning i tid och rum: om silvertärnor och andra långflyttare.

[Bild: Torbjörn Lövgren]

SL


Evolution of the Earth’s crust over geological time

07 september 2011

 

Open lecture with Professor Martin Whitehouse, The Swedish Museum of Natural History

 

bild: V.L. Pease
Professor Martin Whitehouse

The lecture is open to the public and free of charge.
Onsdag 14 september 2011, kl 18.00—19.00
Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

The principle of ”uniformitarianism”, introduced by the 18th century Scottish geologist James Hutton, has adequately underpinned most geological thinking for over two centuries. The earliest crust on Earth however, cannot readily be explained by observable present-day processes despite simple exponential cooling since the moon-forming giant impact at c. 4.5 Ga.

Recent advances applying micro-analytical tools to rare samples from the earliest Earth are now contributing to a coherent model of Earth’s crustal evolution that can be divided into early single plate, transitional and modern-style multiple plate tectonics.

Martin Whitehouse is Director of Nordsim (the Nordic ion microprobe facility) at the Swedish Museum of Natural History and Adjunct Professor at Stockholm University. He has a DPhil. in geology from the University of Oxford, UK, and pursues research into the development of Earth’s crust, hydro- and atmosphere and early life using isotope geochemistry and geochronology.

[Bild: V.L. Pease]

SL


Åke Bergman, kemiska hälsorisker och Stefan Jarls film ”Underkastelsen”

31 oktober 2010

 

Vid tisdagsföreläsningen vid Stockholms universitet den 16 novem-ber 2010 ger professorn i miljökemi Åke Bergman en introduktion till dokumentärfilmen ”Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar” av Stefan Jarl och svarar på frågor efter att den visats.

bild: Stockholms universitet
Åke Bergman

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, Hörsal 2, Hus A, plan 3.
Tid: Tisdag 16 november 2010 klockan 18–20 (inklusive. frågestund; filmen är omkring 90 minuter lång)

Tisdagsföreläsningen har fri entré och är öppen för alla. Föranmälan krävs inte.

bild: Folkets Bio

I filmen Underkastelsen möter vi en lång rad forskare från Sverige och världen utanför, alla med expertis inom området kemiska miljö- och hälsorisker. Allvaret i vår tids användning av kemikalier och den brist-ande kunskapen om ämnenas effekter genomsyrar filmen.

Professor Åke Bergman har nyligen fått i uppdrag av FN-organen WHO och UNEP att leda arbetet med en översyn av kunskapsläget om hormonstörande kemikalier.

År 2002 publicerades en bedömning om de hormonstörande ämnena, hur de verkar och vilken exponering olika organismer utsattes för – Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors. Stora framsteg har nu gjorts om kunskapen om hormonsystemet och kemikalierna. Därför genomför FN:s miljöprogram nu en uppdatering av dokumentet. Fjorton experter från åtta länder ingår i arbetsgruppen med professor Åke Bergman som koordinator.

 

Läs också några recensioner om filmen Underkastelsen >>
Min son föddes med kemikalier i kroppen, av Ewa Jacobsson – Afton-bladet, 23 april 2010
Underkastelsen, av Helena Lindblad – Dagens Nyheter, 23 april 2010
Underkastelsen, av Mats Bråstedt – Expressen, 22 april 2010
Otäckt men hoppfullt klarspråk, av Malin Lindroth – GT, 21 april 2010
Stefan Jarl tar prov på världen, av Jeanette Gentele – Svenska Dag-bladet, 21 april 2010
Tungt budskap från Stefan Jarl, av Karoline Eriksson – Svenska Dag-bladet, 22 april 2010
Underkastelsen, av Michael Tapper – Sydsvenskan, 23 april 2010
De oföddas försvarare, av Annika Gustafsson, – Sydsvenskan, 24 april 2010
En dokumentär rysare i tiden, av: Björn G Stenberg – Upsala Nya Tid-ning, 23 april 2010
Underkastelsen, av Lars Böhlin – Västerbottens Folkblad, 23 april 2010

[Bilder: Stockholms universitet och Folkets Bio]

SL


Tisdagsföreläsningar vid Stockholms universitet, hösten 2010

05 oktober 2010

 

Lyssna till reflektioner och tankar av några av Stockholms univer-sitets forskare om händelser i vår samtid och i vår omvärld.

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, Hörsal 2, Hus A, plan 3.
Tid: klockan 18–19.30 (inkl. frågestund)
Tisdagsföreläsningarna har fri entré och är öppna för alla. Ingen för-anmälan krävs.

12 oktober 2010

Oljeutsläppet i Mexikanska golfen – förstörd natur och kraschat varumärke – eller?

Michael Tedengren, docent i systemekologi & Mats Georgson, lektor i reklam och PR.

9 november 2010

Efter askan kommer solsken – hur reparerar sig naturen och vilken beredskap har samhället för att klara av naturkatastrofer?

Stefan Wastegård, professor i kvartärgeologi & Niklas Bremberg, doktorand i statsvetenskap.

16 november 2010

bild: Folkets Bio

”Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar”. (Filmvisning med efterföljande diskussion.)

Åke Bergman, professor i miljökemi.

SL