Gotska Sandön

 

English      Introduction in English
 

Gotska Sandön ligger i Östersjön 38 kilometer norr om Gotland och 90 kilometer från den svenska kusten.

Gotska Sandön karta

Ön är 36 kvadratkilometer och uppbyggd av berg- och jordarter från enbart kvartärtiden—huvudsakligen av flygsand. En del av ön blev redan 1910 en av de första svenska nationalparkerna och 1963 skyddades hela ön som nationalpark.

På 1960-talet studerade jag naturen på Gotska Sandön, särskilt lövskogsvegetationen och nybildningen av trädbestånd. Mina studier resulterade i två uppsatser (Lindgren 1968 och Lindgren 1969) och ett antal korta rapporter.

Gotska Sandön har genom sitt centrala läge i Östersjön ett stort intresse för naturvetenskapsmän från flera länder som studerar mångfald, utbredning och spridning av växter och djur. Sådana studier kan i dagens internationaliserade samhälle organiseras och samordnas på ett bättre sätt med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik.

Gotska Sandön utgör den yttersta delen av det svenska riket och är ett militärt skyddsområde som endast får beträdas av svenska medborgare. Eftersom jag under 1980-talet arbetade som paleontolog vid Sovjetunionens vetenskapsakademi och hade många kolleger och nära vänner i det landet blev det naturligt för mig att överge mina fältstudier på Gotska Sandön och inte återvända till ön. 

Aktuellt

Läs >> 2015-06-26: Överskott; föremål som jag har förvarat men inte använt på länge. De kan kanske bli till nytta eller glädje för någon annan …?: Bourgströms herbarium från Gotska Sandön, 1907—1910.

Läs >> 2014-08-09: Skogsbrand på Gotska Sandön.

Se >> Svensk utpostEn film om Gotska Sandön och dess historia. Svenska Filminstitutet, 11 minuter.

Läs >> 2011-04-30: Anton Stuxberg och Rebaus Naturhistoria 1879.

Läs >> 2009-10-29: ”Russinkungen” Gustaf Eisen på Gotska Sandön

Bourgströms herbarium

Växter som samlats på Gotska Sandön 1907—1910 av bröderna Torsten (1894–1970) och Bror (1895–1946) Bourgström, söner till fyrmästaren Karl Bourgström (1865—1926). Se vidare: Överskott; (2015-06-26).

Se >> växtförteckning med svenska namn i alfabetisk ordning

Se >> växtförteckning med latinska namn i alfabetisk ordning

Anteckningar om flora och vegetation 1972

Växter i fyrmästarboställets trädgård antecknade av Lars-Erik Kers & Svenolov Lindgren den 1 juli 1972.

Växter vid fyrstationen, särskilt nordost om husen, antecknade av Lars-Erik Kers & Svenolov Lindgren den 1 juli 1972.

Bibliografi över Gotska Sandön

I mitt kompendium Een treekantigh öö (Lindgren 1969) publicerade jag den första bibliografin över Gotska Sandön. Den var tämligen fullständig fram till slutet av 1960-talet. Här är den nu uppdaterad och kompletterad fram till och med 2007.

Ortografi 

Före 1998 skulle Gotska Sandön skrivas med ”litet s” som Gotska sandön enligt Svenska akademiens ordlista, SAOL, t o m upplaga 11 — vilket de flesta inte gjorde och antagligen heller inte kände till.

I upplaga 12 av SAOL som kom ut 1998 har skrivningen ändrats till Gotska Sandön med ”stort s”. Jag har anpassat mig till det nya skrivsättet och accepterar att de som tidigare skrivit ”fel” nu fått ”rätt”.

Se >> bibliografin

Länkar

Se  >> Länkar till internet-sidor om Gotska Sandön 

Se >> Länkar till internet-sidor om naturen i Östersjöregionen [In English:  Environment of the Baltic Sea region]