Lindgren Labs

Docent Svenolov Lindgren

Docent i Botanisk mikropaleontologi, Stockholms universitet
Filosofie doktorsexamen, Stockholms universitet
Filosofie kandidatexamen, Stockholms universitet
Folkhögskollärarexamen, Universitetet i Linköping

Svenolov Lindgren

Annan utbildning

 • Journalistik [Journalisthögskolan, Stockholm]
 • Visuell kommunikation [Konstfackskolan, Stockholm]
 • Ljud- och radiokurs [Journalistlinjen, Kalix]
 • Presentationsteknik samt Talteknik och muntlig kommunikation [Stockholms universitet]
 • Forskningsinformation [Karolinska institutet, Stockholm]
 • Redaktörsutbildning [Nordiska rådet, Oslo och Lund]
 • Svensk samhällsplanering [Stockholms universitet]
 • Administrativ teknik, statskunskap [Stockholms universitet]
 • Grønlands geologiske undersøgelse och Danmarks geologiske undersøgelse samt Institutt for geologi vid universitetet i Oslo [Stipendievistelser]
 • DNA Science technology [Cold Spring Harbor Laboratory, New York]
 • Makedonska språket, litteraturen och kulturen [Universitetet i Skopje]

Tjänstgöring

– Docent i Botanisk mikropaleontologi, Stockholms universitet
– Gästprofessor i paleontologi, Sovjetunionens vetenskapsakademi
– Lektor i biologi och naturkunskap vid gymnasieskola
– Ämneslärare i datateknik vid folkhögskola

Utmärkelser

 • Det store stipendium till videnskabelige studier i Danmark. (Fondet for Dansk-Svensk samarbejde, København, 1981)
 • Marquis Who’s Who in the World. New Providence, NJ, (1997)

Marquis Who's Who

”Svenolov Lindgren, Ph.D. is a subject of biographical record in Who’s Who in the World, fourteenth edition 1997, inclusion in which is limited to individuals who have demonstrated outstanding achievement in their own fields of endeavor and who have thereby contributed significantly to the betterment of contemporary society.”

 • 2000 Outstanding People of the 20th Century. Cambridge, (1998)
 • International Who’s Who of Professionals. Jacksonville, NC (1999) Boston, MA (2001)
 • Outstanding People of the 20th Century. Cambridge (2000)
 • Dictionary of International Biography. Cambridge (2000)
 • 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century. Cambridge (2000)
 • 21st Century Award for Achievement. Cambridge (2000)
 • Who’s Who Award for Achievement. Cambridge (2000)
 • Contemporary Who’s Who. Consulting Editor at the American Biographical Institute. Raleigh, NC (2002)
 • Order of Excellence. Cambridge (2003)

Contemporary Who's Who Order of Excellence

 • Kungliga Vetenskapsakademiens stora pris: Ingvar Lindqvistpriset. Stockholm (2005)

KVA 2005

Svenolov Lindgren (längst till höger) tar emot Vetenskapsakademiens stora pris, Ingvar Lindkvistpriset 2005

Sakkunnigutlåtanden

Dr. Lindgren’s scientific work, predominantly dealing with acid resistant microalgae, is of great importance because of the increasing interest in the environmental and biostratigraphical significance of fossil algae.

       Dr. Lindgren has studied Mesozoic and Tertiary as well as Precambrian algal microfossils, using modern methods and reaching sound results. His contributions, published in internationally well-known journals, are of high standard.

       Acid resistant algae and other organic remains are becoming one of the main goals of paleontological investigations.  …  Paleontology should focus on those groups of organisms which are of interest both for geology and biology. Acid resistant algae certainly belong to these groups.

Prof. Dr. Erik Flügel, Erlangen-Nürnberg

 

I have followed Svenolov Lindgren’s scientific progress through his publications for several years and can state that he has tackled several difficult paleontological problems with great success. His knowledge of a great range of organic-walled microfossils ranging in age from Proterozoic to Tertiary is impressive and bodes well for a productive and useful scientific career.

       Algal microfossils constitute a group of great demonstrated and potential importance in both geological and paleobiological research. Svenolov Lindgren has the training, knowledge, and perspective necessary to contribute in important ways to micropaleontological research on organic-walled algae.

Andrew H. Knoll, Professor of Biology, Harvard University.

 

Dr. Lindgren has produced a number of excellent research papers that are factually sound and of exceptionally high scholarship. Lindgren has been able to not only clearly demonstrate morphological and structural features, but most importantly has carried his taxonomic approach to the level of modern statistics. Thus his taxonomy combines the best of traditional approaches, with those that clearly reflect the diversity and levels of plasticity within a population of marine organisms.

       In addition, I believe he is one of the few modern workers who are concerned with the parameter of ontogeny and development in his taxonomic and morphological studies. This latter approach in which life history variables are considered in systematic studies is an important new dimension in micropaleontology, and one for which Lindgren has made an important contribution. Finally, he has used modern analogues in the characterization of his fossil forms, thereby providing a better basis for understanding the biology of the fossil organisms he studies.

Professor Thomas N. Taylor, Ohio State University

 

Lindgrens vetenskapliga produktion sammanfattas i huvudsak i den kumulativa doktorsavhandlingen som behandlar en omfångsrik fossilgrupp, vars främsta praktiska betydelse ligger i att den i många fall erbjuder de enda möjligheterna att tidsbestämma, klassificera och identifiera geologiska avlagringar som antingen inte lämnar ifrån sig andra fossil eller förekommer på så stort djup att de endast kan studeras i minimala provbitar från djupborrningar. Den mer teoretiska och paleobiologiska betydelsen av denna fossilgrupp är bl.a. att den omfattar de äldsta kända fossilen överhuvudtaget och därmed representerar livets äldsta historia på jorden.

       Förutsättningen för att syraresistenta mikroalger kan användas som ledfossil i jakten på geologiska råvaror, som paleobiologiska indikatorer eller som dokument om livets utveckling är att de undersöks och klassificeras med biologisk sakkännedom; i annat fall inträffar det att differentieringen av objekten antingen drivs otillåtligt långt eller att den försummas.

       Lindgrens styrka ligger i att han i motsats till nästan alla andra som har studerat dessa mycket svårbehandlade objekt har använt tillgängliga preparativa och kvantitativa metoder för att differentiera mikroalgerna som biologiska företeelser och därmed uppnå en evolutionistiskt och ekologiskt sund taxonomi.

Professor Maurits Lindström, Stockholm

 

Leningrad 1998

Svenolov och sonen Kaj. Sovjetunionens vetenskapsakademi, Leningrad 1988

Kommentarer är stängda.