Östersjöns första marina nationalpark

25 juni 2016

 

Som ett av de första områdena i Europa fick Gotska Sandön 1909 skydd som nationalpark.

Nu vill Naturvårdsverket också skydda de omgivande vattnen till Östersjöns första marina nationalpark.

* * * * *

Själva Gotska Sandön är idag skyddad eftersom ön är nationalpark. I vattnen runt ön råder fiskeförbud, men nu skall skyddet för området utökas genom hårdare regler för mänsklig verksamhet.

Fiskeförbudet runt Gotska Sandön infördes 2006 och gäller fyra sjömil från kustlinjen, men skyddar inte mot olika former av exploatering.

Den nya formen av skydd skulle kunna skydda också havsbotten så att den får förbli orörd, exempelvis mot ett vågkraftverk på bottnen.

Gotska Sandön är 7 km bred och 5 km lång, den högsta punkten på det stora revet Salvorev, fyra mil norr om Fårö.

 

Läs mer >>

Mer skydd runt Gotska Sandön; SVT, Nyheter, 2016-06-25.

Östersjöns första marina nationalpark; SVT, Nyheter, 2016-06-25.

 

SL

 

Annonser

Nya avdelningschefer vid Naturvårdsverket

20 juni 2016

 

Vid årsskiftet, när en ny organisation införts, får Naturvårdsverket två nya avdelningschefer. Claes Svedlindh blir då chef för Naturavdelningen och Stefan Nyström blir chef för Klimatavdelningen.

Claes Svedlindh är idag naturvårdschef vid länsstyrelsen i Östergötland och Stefan Nyström är kanslichef vid Miljömålsberedningen som arbetar på uppdrag av regeringen. Båda kommer att börja arbeta vid Naturvårdsverket 1 oktober men tillträder som avdelningschefer när den nya organisationen införs.

 

SL

 


Naturvårdsverket ska också prioritera artskydd (?)

22 december 2015

 

Om alla myndigheter och organisationer som arbetar med artskydd gör det tillsammans utifrån en gemensam ambitionsnivå så finns stora möjligheter att effektivare motverka brott som hotar den biologiska mångfalden, både i Sverige och internationellt.

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska riksmuseet och flera andra bidrar alla på olika sätt till att bekämpa artskyddsbrott.

Vi måste se varje myndighet som en länk i en kedja. Det är den svagaste länken som avgör kedjans styrka, oavsett hur starka övriga länkar är, säger en representant för Naturvårdsverket.

Det bör uppmärksammas att ansvariga vid Naturvårdsverket tidigare har uppgivit att begära skadestånd vid artskyddsbrott inte har varit något prioriterat område.

I rapporten till Miljö- och energidepartementet 2015-12-16 föreslås åtgärder för att förebygga artskyddsbrott och stärka myndigheters arbete mot artskyddsbrot:

— Höjd kunskapsnivå hos myndigheter som arbetar med artskyddsbrott,
— Bättre verktyg för att upptäcka och lagföra artskyddsbrott.

 

Läs mer >>

Svenska myndigheter ska upptäcka och agera mot artskyddsbrott. Jordbruksverket, 2015-12-16.

Jordbruksverket vill stärka artskyddet. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-12-16.

Inte prioriterad naturvård. Svenolov Lindgren, 2015-09-14.

Svensk natur kan komma att prismärkas. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-09-14.

 

SL

 


Antalet lodjur minskar i Skandinavien

28 november 2014

 

Stammen av lodjur har minskat under de senaste fem åren visar den senaste inventeringen i Sverige och Norge.

 

bild: Fotoakuten
Lodjur (Lynx lynx). Bild: www fotoakuten se

 

Den senaste vintern fanns det enligt Naturvårdsverket 840 lodjur här i landet. För en frisk och livskraftig stam skulle det behövas 870 djur.

 

Läs mer >>

Tillståndet för lodjursstammen. Naturvårdsverket.

Rapportera observation av rovdjur. Länsstyrelserna.

Lita inte på värmlänningarna i Rovobs; 2010-10-10.

Jakt med fällor för jodjur ny skandal för svensk naturvård; 2010-01-29.

 

SL