Usel utbildning vid Mälardalens högskola

15 juni 2016

 

Västmanlands tingsrätt har fastställt att den amerikanska studenten Connie Dickinson har rätt att få sina studieavgifter vid Mälardalens högskola återbetalda.

En student som själv betalar för en utbildning har rätt till god kvalitet, och när utbildningen inte håller god kvalitet kan studenten ha rätt att få kompensation för detta.

Den domen kan få stora konsekvenser.

* * * * *

Studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes redan hösten 2011. Universitetskanslersämbetet har vid upprepade tillfällen påpekat att dagens system för återbetalning av studieavgifter inte är rättssäkert. Trots detta har inga förändringar gjorts.

Nu har ett fall prövats rättsligt och rätten går på Connie Dickinsons linje.

Utbildningen höll inte måttet. Utbildningen underkändes av Universitetskanslersämbetet, Det saknades lärare med rätt kompetens och studiematerialet var så väl som lokalerna bristfälliga.

Centrum för rättvisa är trygg med domen; det är ett glädjande och logiskt beslut. När staten säljer en utbildning som inte håller måttet, då måste staten hållas ansvarig.

 

Läs mer >>

Högskoledom kan få stora konsekvenser. Sveriges Radio, Ekot, 2016-06-14.

Dom mot Mälardalens högskola kan ge stora konsekvenser. Universitetsläraren, Carl Falck, 2016-06-14.

 

SL

 

Annonser

Karlstads universitet tvingas avveckla speciallärarprogram

08 april 2016

 

Vid granskning av speciallärarprogrammet med specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling vid Karlstads universitet har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, funnit brister i kvaliteten.

De omfattande åtgärder för att förbättra utbildningen som genomförts har inte varit tillräckliga.

Den forskning som bedrivs saknar bredd. Den är framförallt inriktad mot yttre villkor för elevers språk-, skriv- och läsutveckling medan sådana forskningsprojekt som är tydligt riktade mot grundläggande läs- och skrivutveckling saknas.

Det vetenskapliga djupet i kurslitteraturen är inte tillräckligt och befintliga lärarresurser med fördjupad kompetens inom specialiseringen är inte tillräckligt omfattande.

Karlstads universitet har därför beslutat att avveckla speciallärarprogrammets inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling.

 

Läs mer >>

Speciallärarprogrammets inriktning språk-, skriv- och läsutveckling avvecklas. Karlstads universitet, 2016-04-06.

 

SL