Usel utbildning vid Mälardalens högskola

15 juni 2016

 

Västmanlands tingsrätt har fastställt att den amerikanska studenten Connie Dickinson har rätt att få sina studieavgifter vid Mälardalens högskola återbetalda.

En student som själv betalar för en utbildning har rätt till god kvalitet, och när utbildningen inte håller god kvalitet kan studenten ha rätt att få kompensation för detta.

Den domen kan få stora konsekvenser.

* * * * *

Studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes redan hösten 2011. Universitetskanslersämbetet har vid upprepade tillfällen påpekat att dagens system för återbetalning av studieavgifter inte är rättssäkert. Trots detta har inga förändringar gjorts.

Nu har ett fall prövats rättsligt och rätten går på Connie Dickinsons linje.

Utbildningen höll inte måttet. Utbildningen underkändes av Universitetskanslersämbetet, Det saknades lärare med rätt kompetens och studiematerialet var så väl som lokalerna bristfälliga.

Centrum för rättvisa är trygg med domen; det är ett glädjande och logiskt beslut. När staten säljer en utbildning som inte håller måttet, då måste staten hållas ansvarig.

 

Läs mer >>

Högskoledom kan få stora konsekvenser. Sveriges Radio, Ekot, 2016-06-14.

Dom mot Mälardalens högskola kan ge stora konsekvenser. Universitetsläraren, Carl Falck, 2016-06-14.

 

SL

 

Annonser

Bekymmer för minister utan högre utbildning och utan forskningserfarenhet

17 november 2014

 

Den nuvarande regeringens försök att lägga ner medelhavs-instituten i Rom, Aten och Istanbul har misslyckats.

 

Efter svidande kritik från många håll inom kultur- och forskarsverige har ministern utan utbildning, Helene Hellmark Knutsson, ändå fått förstå att regeringen ”värnar om instituten och deras betydelsefulla verksamhet”.

– Okunskap leder till sådana här dumheter, säger ordföranden för Svenska institutet i Rom.

Regeringen är anmäld till konstitutionsutskottet (KU) för att redovisa hur utredningen om institutens nedläggning egentligen har gått till.

 

Läs mer >>

Proteststorm tycks stoppa planerade neddragningar. Universitetsläraren (SULF), 2014 (12): 6-7.

Sveriges tysta förakt för kunskap. Lindgren Labs, 2014-10-06.

 

SL