Världens 100 främsta universitet 2014

23 september 2014

 

Academic Ranking of World Universities, som nyligen har publicerats av Shanghai Jiao Tong University i Kina, har högt anseende och anses vara en av de viktigaste internationella rankningarna.

Shanghai Jiao Tong-universitetet är ett av Kinas mest ansedda lärosäten, med drygt 30 000 studenter. 1200 av världens universitet är där granskade och 500 är rangordnade i den årliga rapporten.

 

bild: universitet

Främst i Sverige

Plats 47 Karolinska institutet, Stockholm

Plats 61 Uppsala universitet

Plats 79 Stockholms universitet

 

Främst i Norden

Plats 40 Universitetet i Köpenhamn

Plats 69 Universitetet i Oslo

Plats 73 Universitetet i Helsingfors

Plats 74 Universitetet i Århus

 

Främst i världen

Plats 1 Harvard University, USA

Plats 2 Stanford University, USA

Plats 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Plats 4 University of California, Berkeley, USA

Plats 5 University of Cambridge, Storbritannien

Plats 6 Princeton University, USA

Plats 7 California Institute of Technology (Caltech), USA

Plats 8 Columbia University, USA

Plats 9 University of Chicago, USA

Plats 10 University of Oxford, Storbritannien

 

Av världens 40 främsta universitet kommer

– 28 från USA

– 5 från Storbritannien

– 1 från Schweiz

– 2 från Japan

– 2 från Kanada

– 1 från Frankrike

– 1 från Danmark

 

Läs mer >>

Academic Ranking of World Universities, 2014. Shanghai Jiao Tong University.

 

SL

 

Annonser

Linköping bland världsbästa miljöuniversiteten

10 mars 2012

 

Linköpings universitet har 2011 rankats på femte plats bland världens främsta miljöuniversitet.

Bland de femton främsta kommer tio från USA och övriga fem från England, Irland, Sverige och Kanada.

I Greenmetrics rankning har sammanlagt 178 universitet från 42 länder ingått. Såväl hållbarhet och miljö vid universitetsområdena som hur dessa ämnen behandlas i undervisning och forskning ingår bland kriterierna för rankingen.

 

Universitas Indonesia

World Ranking 2011 – Resultat

1.  University of Nottingham, England

”The University of Nottingham highly values the environmental agenda and is committed to becoming a leading green University. The University’s groundbreaking research in environmental sustainability includes housing, energy, chemistry and construction.”

2.  Northeastern University, USA

3.  University of Connecticut, USA

4.  University College Cork, Ireland

Världens första universitet som mottagit det prestigefyllda internationella ”Green Flag Award”.

5.  Linköping University, Sverige

Linköpings universitet har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Universitetets miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet.
  Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor genom att forska om miljö och hållbar utveckling, erbjuda en rad miljöutbildningar och fristående kurser om miljö, samverka med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och allmänheten kring miljöfrågor och genom att miljöanpassa den egna verksamheten.

6.  University of California, Berkeley, USA

7.  University of California, Los Angeles, USA

8.  Washington University In St. Louis, USA

9.  University of California Merced, USA

10.  University of Bath, England

11.  University of California, Davis, USA

12.  University of North Carolina, Chapel Hill, USA

13.  Cornell University, USA

14.  York University, Canada

15.  Grand Valley State University, USA

”Sustainability is about meeting the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their needs.”

Läs om universitetens arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling under länkarna.

Linköpings historia

Under de senaste åren har Linköpings historia – genom arkeologiska undersökningar och historisk forskning – tillförts en stor mängd ny kunskap.

Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. – Sök tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika perioder och se på bilder och kartor.

 

[Bild: Universitas Indonesia]

SL