Miljöbrott i Pajala?

27 mars 2015

 

Gruvbolaget Northland Resources gav framtidstro åt Pajala. Nu, två år senare, har det gått i konkurs och anmälts för flera misstänkta miljöbrott.

Drömmen om jobben gick i kras.

Radioprogrammet Kaliber har granskat berättelsen om Pajalagruvan och funnit nya misstankar om miljöbrott.

 

Läs mer >>

Turerna kring konkursade Pajalagruvan. Sveriges Radio, P1, Kaliber, 2015-03-01.

Gruvan i Pajala stängs. Lindgren Labs, 2014-10-07.

Här lastas sista malmbilen i Kaunisvaara. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-14.

Direkt från Pajala: Northland stänger gruvan i Pajala. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-07 kl 15.

Northland stänger gruvan i Pajala. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-07.

När gruvan kom till Kaunisvaara. Sveriges Radio, P1 Dokumentär, 2013-06-23.

 

Boktips >>

”Detta är mycket viktig läsning i en tid när de nya gruvprojekten står på rad och förhoppningarna om tusentals nya gruvjobb runtom i landet är stora.”

Arne Müller: Smutsiga miljarder – Den svenska gruvboomens baksida.

Skellefteå, 2013; 233 sidor. ISBN 9789186621582
Ny utökad upplaga: Skellefteå, 2014; 265 sidor. ISBN 9789186621858

Boken ger en samlad bild av de miljöproblem som de svenska gruvorna orsakar, trots en delvis skärpt miljölagstiftning. Arne Müller är programredaktör och journalist vid SVT i Umeå och har ägnat flera år åt att studera den svenska gruvnäringen.

 

SL

 


Nyhet: Stockholm University Press

26 mars 2015

 

Stockholms universitet har samlat förlagsverksamheten vid biblioteket och håller efter ett rektorsbeslut från december 2012 på att bygga upp Stockholm University Press.

Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand.

Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet med främsta mål att öka spridning, tillgänglighet och användning av forskningsresultat från Stockholms universitet och dess samarbetspartners. Utgivningen stöds för monografier, antologier (edited collections) och tidskriftsartiklar. Allt som publiceras ska genomgå extern peer review enligt etablerad internationell standard.

 

Läs mer >>

Stockholm University Press. Stockholms universitetsbibliotek, 2015-02-04.

Welcome to Stockholm University Press. SUP is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books. We aim to make journals and books affordable, and to give them the widest possible dissemination so that researchers around the world can find and access the information they need without barriers.

The Stockholm University Press Blog.

Why you can’t always believe what you read in scientific journals. Vox, 2015-03-14.

 

SL

 


SL Minnen: Främmande världar

25 mars 2015

 

bild: Svenolov Lindgren, 1954
Bevarat från teckningslektion i realskolan 1954

 

Verkligheten:
1957, 4 oktober: Första människan i rymden:: Jurij Gagarin.

 

Boken som inspirerade >>

20150301_lizzodolly-01

 

20150301_lizzodolly-02 20150301_lizzodolly-03

20150301_lizzodolly-04 20150301_lizzodolly-05

Lillemor Dahlin, 1949: Lizz och Dolly i främmande värld: fantastisk berättelse för ungdom. Stockholm: Lindqvists ungdomsbibliotek, 1949.

 

 

SL

 


SL Minnen & SR Minnen

25 mars 2015

 

SL Minnen är några personliga tillbakablickar — Svenolov Lindgren Minnen.

Minnen av vad som har dokumenterats i bloggen sedan 2009 i WordPress och 1997 i GeoCities och av sådant som genom åren har samlats i mina arkiv.

 

SR Minnen innehåller program och klipp ur Sveriges Radios arkiv.

SR Minnen byter 2015 namn till Avgörande ögonblick för firandet av Sveriges Radio 90 år. Här finns allt kring jubileet liksom alla de arkivklipp som samlats under åren med SR Minnen.

Den första januari 1925 sändes det allra första programmet i Sveriges Radio – eller Radiotjänst som det hette under de tidiga åren – och 90 år har nu gått sedan dess. Hela 2015 blir firande och återterblickar i radion.

 

SL

 


Sveriges bästa lärare

23 mars 2015

 

Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun, tilldelas 2015 års Ingvar Lindqvistpris i biologi av Kungliga Vetenskapsakademien.

Per Paulsruds undervisning har en stark koppling till forskning där han utnyttjar både modern bioteknologi och aktuella databaser i ett undersökande arbetssätt.

 

bild: KVA
Per Paulsrud, Falun

 

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars 2015. Prissumman är 70 tusen kronor.


Ingvar Lindqvistprisen
har fått sitt namn efter Kungliga Vetenskapsakademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Prisen delas ut till lärare inom den svenska obligatoriska skolan eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Tidigare mottagare av Ingvar Lindqvistprisen.

 

SL

 


Oro inför vård och räddning

18 mars 2015

 

Sverige, Malta och Portugal är de enda länder i Europa som inte har nationella riktlinjer för läkares fortbildning.

Istället är det landstingen som är ansvariga för att läkarna har rätt kunskaper. SKL, Sveriges kommuner och landsting, tror inte på hårdare krav på fortbildning, och inte heller att mer pengar skulle vara svaret.

Det finns en utbredd kritik mot svenska läkares fortbildningsmöjligheter.

Undersökningen från radioprogrammet Kaliber har besvarats av 52 specialistkliniker i landet. Nästan hälften att dem anser att specialistläkarna där inte får tillräcklig fortbildning. Som främsta orsak nämns brist på pengar och tid. Nästan alla vill ha hårdare krav på fortbildning.

Läs mer >>

Fortbildning för läkare måste bli bättre. Sveriges Radio, 2015-03-15.

 

Kaliber granskar vården

Hur säker kan du vara på att få rätt vård och att den läkare du möter har rätt kompetens? Kaliber har undersökt vem som kontrollerar kvaliteten i den svenska vården.

Läs mer >>

Kan man lita på att läkaren kan sitt jobb?. Sveriges Radio, P1, Kaliber, 2015-02-22.

Patienter skadas allvarligt, och några har till och med omkommit, efter att ha träffat läkare som saknar de rätta kunskaperna. Sverige är ett av mycket få länder i Europa som inte ställer några nationella krav på att specialistläkare hänger med i utvecklingen och får den rätta fortbildningen.

Läs mer >>

Kan man lita på att läkaren kan sitt jobb?, del 2. Sveriges Radio, P1, Kaliber, 2015-03-15.

 

Kvaliteten inom svensk räddningstjänst riskerar att försämras kraftigt

Tidigare fanns det fyra räddningsskolor i Sverige som utbildade brandmän och brandbefäl.

Antalet skolor har minskats till två.

Nu utreder MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, om de på grund av minskade anslag kan lägga ner ytterligare en skola. Detta har väckt kraftiga reaktioner runtom i Sverige.

Ett hundratal räddningschefer och ett femtiotal politiker i kommuner och landsting har skrivit gemensamma brev till inrikesministern där de uttrycker sin oro för att kvaliteten inom svensk räddningstjänst riskerar att försämras kraftigt.

Risken är nu stor för att de tvingas använda sig av räddningspersonal som inte är färdigutbildad.

Läs mer >>

En av landets två kvarvarande räddningsskolor riskerar att läggas ner. Sveriges Radio, P1, Vetenskapsradion Forum, 2015-03-16 (10.05-24.00).

 

SL

 


Islossning

12 mars 2015

 

bild: lindgren labs
Islossning i Värmländsk insjö.

 

SL