Nya försök, men inga resultat i Hanöbukten

31 oktober 2015

 

Ett storslaget svenskt naturvetenskapligt forskningsprojekt har i juli startats för att lösa gåtan bakom fiskdöden i Hanöbukten. Nu i oktober har verktygen också kommit i sjön.

De första fiskarna såg fina ut, men många prover kvarstår, påstår en av forskarna.

En mängd rapporter om sårig fisk har under flera års tid från 2010 skickats in från yrkesfiskare i Skåne, men tidigare utredningar har inte lyckats ge svar på mysteriet om vad som ligger bakom fiskdöden.

* * *

Jag är ingen legitimerad ichtyolog (fiskforskare) men jag tillåter mig ändå att stilla undra varför det skulle vara lättare att lösa ”mysteriet med fiskdöden” för akademiskt skolade forskare som nu samlar in fiskar ”som ser fina ut”, än för dem som sedan fem år tilllbaka fått skadade fiskar från yrkesfiskare.

För mig är ju ändå skadad fisk alltid skadad fisk, oavsett vem som har fångat den.

* * *

Under sommaren har det kommit rapporter om sjuka och döda laxar i de norrländska älvarna. Fiskarna hade böldliknande sår, missbildade fenor och luktade illa.

Efter endast ett par månader kunde det visas att dessa laxar hade hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN).

Ingen vet orsaken till varför lax drabbas av UDN. Det har visats att sjukdomen är smittsam, men tills nu har varken bakterier, virus eller parasiter kunnat identifieras. Sjukdomsutbrott har uppträtt oregelbundet med några få eller ett flertal års mellanrum. Själva sjukdomen UDN orsakar inte fiskarnas död, utan det är den svamppåväxt som fiskarna får efter att drabbats av UDN.

* * *

Det kan vara skillnader mellan lax i Norrland och torsk i Hanöbukten, men ändå är det också skillnad mellan ett par månader för att diagnosticera sjukdomen (som i Norrland) och fem år (som i Hanöbukten) för att endast inse att det nog kan finnas något problem.

Kanske är det ändå inte insamlingen av fiskarna som är själva svårigheten, utan ”utredningarna” och undersökningarna?

* * *

Länsstyrelsens forskningsdirektörer hade funnit ett problem som de nu har tvingats att lämna i arv till det vetenskapliga etablissemanget utan att någon förstod vad det handlade om. Dock: problemet var redan identifierat och beskrivet av yrkeskunniga fiskare redan mer än fem år tidigare.

En marinbiolog hoppas nu att ”gåtan” ska kunna lösas:
När vi får in rapporter om att många ser att något har hänt, och att det inte ser bra ut, så är det en viktig sak att satsa på, påstår denna forskare.

Forskningsprojektets nuvarande resultat 2015 är att de första fiskarna såg fina ut. Slutresultatet får väntas först om tre år — 2018.

Redan för fyra år sedan (i augusti 2011) påtalade fiskarna vid Handöbukten ”en skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande. Dessa personer verkar måna om sitt eget välbefinnande utan eget ansvar, medan Hanöbukten blir en död bukt”.

 

Läs mer >>

Gåtan bakom fiskdöden ska lösas. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-10-26.

Mystiskt sjuka fiskar i Hanöbukten. P4 Blekinge, Förmiddag i P4 Blekinge, 2011-05-12

 

SL

 


Vägval för svensk forskning

28 oktober 2015

 

Nu i höst kom en budgetproposition som helt ändrar förutsättningarna från den förra regeringens alltjämt gällande forskningsproposition.

Här införs nu en helt ny fördelningsmodell. Omfördelningar i medelstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå görs nu från forskningsuniversiteten till de fyra nya universiteten och till högskolorna.

I den mån samma politik också kommer att prägla kommande forskningsproposition är det i praktiken en tydlig kursändring för svensk forskning,

Förutsättningen för aktuell forskningspolitik är att medlen nu tycks mer begränsade än på länge. Regeringen talar om kvalitet och excellens, och vill satsa på att Sverige ska nå forskningens världselit.

Samtidigt vill man helt tydligt satsa på regionalpolitiken, och sprida forskningsresurserna över landet. Dessa mål är dessvärre inte kompatibla givet begränsade resurser, och det måste sägas.

Det är vid forskningsuniversiteten som de riktigt starka miljöer kan byggas som förmår attrahera de allra främsta forskarna från den internationella forskningsarenan. Det är också dessa universitet som har ansvaret för att bygga upp och förvaltat forskningens infrastrukturer, till förmån för forskningen i hela landet.

Regionalpolitik leder dessvärre inte till forskningens världselit.

Astrid Söderbergh Widding, rektor

 

Läs mer >>

Universitetsnytt, Stockholms universitets personaltidning, nr 5, sidan 2, 2015.

 

SL

 


Nytt från Hanöbukten

09 oktober 2015

 

bild: Nelly Lindgren
Hanöbukten
Nelly Lindgren, 1982 (olja, 15×10 cm)

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, sedan EU-kommissionen sagt ”ja” till 20-miljonersprojektet Baltic Scope.

 

Welcome to the Baltic Scope.

EU Says ‘Yes’ to €2M SwAM Project for Increased Collaboration in the Baltic. HaV; 2015-03-19.

VASAB – Vision And Strategies Around The Baltic Sea

HaV samordnar projekt kring Östersjön. Fackförbundet ST, Publikt, 2015-03-20.

 

Läkemedelsutsläpp och hönsskit

Teknik som hindrar skadliga läkemedelsutsläpp i sjöar och hav. Forskning-punkt-se, Pressmeddelande från Högskolan Kristianstad, 2015-10-06.

Hönsskit ska ge rent vatten. Kristianstadsbladet, Bromölla, 2015-03-02

Vatten kan renas med hönsskit och tång. SVT; Sydnytt, 2015-02-26

Hönsbajs som renar avloppsvatten. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-26

Letar läkemedel i havet. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-24.

1,1 Mkr till forskning om vattenrening i Hanöbukten … för att hitta reningsmetoder för läkemedelsrester med förhoppning att bidra till en lösning av fiskdöden i Hanöbukten.” HKR, Pressmeddelande, 2015-02-05.

Festen är slut i Hanöbukten! Ytterligare 1,1 miljoner till utveckling av fullskalig rening av kemiska cocktails. – MyNEWSdesk, 2015-02-05.

 

SL

 


Den äldsta bloggerskan

08 oktober 2015

 

Dagny Carlsson är Sveriges — kanske världens — äldsta bloggare. Hon är frisk och nöjd. Hon är 103 år.

 

bild: Bojans blogg
Dagny Carlsson, 103 år

 

Ursprungligen kommer Dagny Carlsson från Kristianstad, men har under de senaste 65 åren bott i en Stockholmsförort. Hon använder varken rollator eller stödkäpp, men har säsongskort för tunnelbanan. Färdtjänsten är ingenting för henne.

Dagny Carlsson fick sin första dator när hon var 93 år och deltog i sin första datorkurs när hon var 99 år. Senare har hon också lärt sig bildhantering och att blogga.

 

Läs, lyssna och se >>

Vid 103 år är jag aktivare än någonsin. Sveriges Radio, P1, Tendens. 2015-08-24.

”Jag är en tuff tant, som gillar det mesta”. Det roliga gillar jag mest. Välkommen till min blogg. Dagny Carlsson, alias Bojan.

Nu måste alla läsare vara uppmärksamma om ni vill följa min blogg i fortsättningen.

Det har blivit för trångt på sidan Blogga med mig. Därför fortsätter jag på Min blogg avsnitt 2.

Välkomna till min nya sida. Jag upprepar namnet som är Min blogg avsnitt 2.

 

SL

 


Docent Göran Hägg, R.I.P.

06 oktober 2015

 

Författaren Göran Hägg har avlidit den 30 september 2015, 68 år gammal.

bild: Wikimedia Commons
Göran Hägg, 1947 – 2015

 

Göran Hägg var docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Filosofie doktor blev han 1978 på avhandlingen Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890–1930.

Göran Hägg har gett ut ett flertal skrifter om litteraturvetenskap, retorik, historia och kulturhistoria. Italiens kultur och historia intresserade honom särskilt. Som föreläsare var han populär och ofta anlitad.

Sin skönlitterära debut gjorde Göran Hägg 1972 med diktsamlingen ”Ögon”. Han var också debattör, kritiker och författare till radiopjäser.

 

Läs mer >>

Göran Hägg är död. SVT Nyheter, 2015-10-02.

I boken Välfärdsåren (Göran Hägg, 2005) beskrivs … . Svenolov Lindgren, 2012-03-23.

 

Boktips >>

Göran Hägg, 2010. Gud i Sverige. Stockholm: Norstedt, 557 sidor. ISBN 978-91-1-302095-2

Göran Hägg, 2005. Välfärdsåren: svensk historia 1945-1986. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 475 sidor. ISBN 91-46-20273-0

Göran Hägg, 2004. Stora retorikboken. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 253 sidor. ISBN 91-46-21066-0

Göran Hägg, 2003. Svenskhetens historia. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 750 sidor. ISBN 91-46-18110-5

Göran Hägg, 2002. Retorik idag: aktuella exempel och praktiska tips. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 221 sidor. ISBN 91-46-18341-8

Göran Hägg, 2000. Världens litteraturhistoria. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 772 sidor. ISBN 91-46-17309-9

Göran Hägg, 1983. Doktor Elgcrantz eller Faust i Boteå. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 205 sidor. ISBN 91-46-14407-2

 

SL

 


Opartisk rådgivning om klimatförändringar, ja, ja!

05 oktober 2015

 

tidningsklipp

 

… rådgivning om klimatförändringar! Kostnadsfri och opartisk …!

Mycket finns att läsa och lära … ???

Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara ”observeras” indirekt, genom insamling och analys av väderobservationer under en längre tid. (SMHI.)

 

SL

 


Skånes Fältbiologers årsmöte 2015

02 oktober 2015

 

Logo_Fältbiologerna.svg

Skånedistriktets årsmöte kommer att hållas 23–25 oktober och förläggs till gården Fågelsången i nordöstra Skåne, två mil norr om Kristianstad.

Stugan ligger någon kilometer från sjön Immeln, där vi också kommer att paddla under helgen!

Anmäl dig genom att maila skane@faltbiologerna.se senast 15 oktober.

Det är för fint för att missa!

 

Läs mer >> om Skånes fältbiologers årsmöte 2015

 

bild: Skånes fältbiologer

 

SL