Mot fördumningsindustri och genusvansinne

26 mars 2012

 

Tanja Bergkvist är filosofie doktor i matematik och undervisar vid Uppsala universitet och tidigare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

bild: Tanja Bergkvists Blog
Fil dr Tanja Bergkvist vid KTH

Tanja Bergkvists Blog är ett led i kampen mot fördumningsindustrin, med särskild inriktning mot genusvansinnet. Den behandlar bland mycket annat kemikalierna i vår vardag, genetik, genuskunskap, matematik och naturvetenskap.

Utöver matematikdoktor skulle Tanja Bergkvist kunna titulera sig amatörastronom, bloggare, bloggstrateg, evolutionsforskare, förändringskonsult, genetiker, genuskritiker, hjärncoach, integrationsexpert, kommunikatör, krönikör, mamma, matte-pilot, pedagog, politiskt sakkunnig, PR-konsult, provokatör. radiopratare, samhällsdebattör, språkvetare (fil kand i slaviska språk), TV-profil, utbildningsexpert, värdegrundanalytiker, whistleblower och zoolog. Eftersom hon har insett att allt bygger på matematik är hon också en framstående filosof.

Tanja Bergkvist beskriver själv sin helt normala (!) barndom och uppväxt. Som femårig lärde hon sig det kyrilliska alfabetet och att spela schack. Tre år senare – som åttaårig – lärde hon sig BASIC-programmering, gjorde teckningar på hålkort och lödde komponenter på kretskort. Inkomsterna från tidningsförsäljning gick till inköp av ett teleskop och tonårstiden till att – efter skolan – studera solfläckar och Jupiters månar och till att läsa populärvetenskapliga böcker i kosmologi.

Tanja Bergkvist och några kamrater startade Lunds gymnasieskolors Unga Forskare-förening, byggde teleskop, åkte till solförmörkelse, bjöd in folk från universitetet för att berätta om allt från kvantmekanik till digitalteknik. Hon började studera teoretisk fysik vid Lunds Universitet, men insåg att varje teoretisk fysiker också med nödvändighet måste vara matematiker, och så blev hon det …

 

[Bild: Tanja Bergkvists Blog]

SL

 


Islossning och sommartid

25 mars 2012

 

Under natten försvann isen från sjön och min elektroniska klocka berövade mig en timmes nattsömn.

 

bild: Lindgren Labs
Islossning 24 mars 2012

Det vettlösa experimentet med sommartid påbörjades i Sverige 1980, redan då med betydande motstånd och efter ett misslyckat försök 1916.

Sommartid skall nu sedan 1997 vara föreskriven i ett EU-direktiv, så det måste krävas såväl politisk vilja som grundläggande förstånd bland folkets förtroendevalda för att få ett slut på oskicket.

Sådant förstånd och sådan vilja har vi ännu inte sett i Sverige – vi har ju den riksdag som folket själva har valt.

Inte bara i det lilla Island utan sedan 2011 också i det stora Ryssland har folket insett hur lurade de har blivit och därför avskaffat sommartiden. Regeringen i Kazakhstan avskaffade sommartiden redan 2005 sedan hälsoproblemen blivit upptäckta och Rysslands president talade om ”stress of changing clocks” som skälet för att avskaffa växlingen mellan sommar- och normaltid och behålla sommartiden som ny ”normaltid” i Ryssland året runt.

Under de första åren med sommartid tvingades vårt kuvade svenska folk att vänja sig vid eländet och lärde sig småningom av den löjeväckande ”samhällsinformationen” i pressen om att släpa grillen fram och tillbaka.

Först i den gångna veckan har pressen tagit sitt ansvar och allmänt men försiktigt erkänt de skadeverkningar sommartiden – och växlingen mellan sommar- och normaltid – kan medföra.

Vid övergången till sommartid ökar antalet fall av akut hjärtinfarkt. Ökningen sammanfaller med att vi tvingas gå upp en timme tidigare; efter en vecka kommer antalet hjärtinfarkter att åter vara tillbaka vid ”normal” nivå. Rytmrubbningarna kan emellertid bli svåra och vara veckovis.

 

Tjugo svenska liv offras för sommartidens skullDagens Nyheter

 

Läs mer >>
Aftonbladet   – Dagens Nyheter   – Expressen   – Svenska Dagbladet   – Sveriges Radio Ekot.

 

SL

 


Flumskolan i nya skepnader

23 mars 2012

 

Svenska läroböcker i fysik skall skrivas om ur ett ”feministiskt perspektiv”.

Arbetet pågår som projekt och genom propagandainsatser vid skolor och lärarutbildningar, så kanske dröjer det inte länge innan vi får se ett helt nytt utbildningsmaterial i fysik.

Förhoppningen om att kunna ”locka fler kvinnor till fysikämnet” kommer i själva verket att rasera de sista resterna av utbildningsväsendet. Alla de som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid ett svenskt universitet – som måste hålla internationell standard – kommer att ha sex års kunskaper i fysik att ta igen mellan gymnasiet och universitetet.

Flera lärarutbildningar använder den av Skolverket rekommenderade rapporten ”Genus och text” som handlar om jämställdhet i läromedel i fysik och tar upp frågor om manligt och kvinnligt, hur genus konstrueras symboliskt och vilka krav som kan ställas på en jämställd text.

Rapporten är skriven av en genusfrälst professor i pedagogik från Örebro universitet som nu har blivit rektor för Södertörns högskola. Det finns inte någon universitetsutbildning i fysik vid Södertörns högskola men däremot en omfattande lärarutbildning. Flera anmärkningsvärda citat ur rapporten finns i Tanja Bergkvists Blog.

Doktorn i teoretisk fysik, Sören Holst, och professorn i matematisk statistik, Olle Häggström, har undrat varför högskolan vill tillsätta en rektor med dokumenterat vetenskapsfientlig kunskapssyn.

* * * * *

I boken Välfärdsåren (Göran Hägg, 2005: sidorna 292–297) beskrivs i kapitlet Hej matematik! den antiintellektuella ideologi som styrde det pedagogiska etablissemanget under slutet av 1960-talet. I stället för demokrati genom kunskaper och lika chanser för alla skulle då skolan skapa demokrati genom ”medborgaranda”.

Den som då talade om värdet av kunskaper dömdes som fiende till demokrati och jämlikhet.

 

bild: Hägg 2005: sidan 297
Bilden illustrerar ”Sverige som pedagogiskt u-land”. (Hägg 2005: sidan 297)

Pedagogiska debattböcker med teorier som var anpassade för propaganda bland analfabeter i tredje världen styrde den pedagogiska debatten och myndighetsbesluten i Sverige.

Resultatet blev vad som sedan dess har kallats ”flumpedagogik”.
08-slangens ”flum” beskriver den känsla som haschrökarna upplever.

Den tidens pedagogiska ”utvecklingsarbete” visade redan under mitten av 1970-talet sina skadeverkningar vid intagningen till såväl gymnasier som universitet och högskolor. Åtskilliga årskullar av elever – och hela samhället – var drabbade.

Detta förflutna elände ligger nu drygt fyrtio år tillbaka i tiden, men vad pedagogerna sedan dess har ställt till med – och fortfarande orsakar – med nya kunskapsfientliga påfund och ”pedagogisk vetenskap” som täckmantel är ännu svårt att överblicka.

 

SL


Plagiat …

22 mars 2012

”Flest fuskande studenter vid Linnéuniversitetet”

Ingen annanstans i landet är det så många studenter som stängs av från sina studier på grund av fusk, som vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar, meddelar Sveriges Radio, Nyheter P4 Kronoberg, tisdag 20 mars kl 06:37.

 

Läs också >>
– om Lullull och stiliga möbler i stället för god vetenskap, vid Linnéuniversitetet, 13 april 2010
– om Fantasikurser vid lekuniversitet, om vampyrologi vid Linnéuniversitetet, 10 april 2010

 

SL


Akademipris för spetsutbildning i bioteknik

21 mars 2012

 

Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat Mats Hansson och Mia Pontoppidan vid Katedralskolan i Uppsala årets Ingvar Lindqvistpris i kemi/biologi.

 

bild: Expressbild   bild: Bo Pontoppidan
Mats Hansson och Mia Pontoppidan

De belönas gemensamt för utvecklandet av en tvärvetenskaplig, nationell spetsutbildning i bioteknik och därigenom ha visat att kombinationen av kunskaper inom kemi, biologi och matematik gör det möjligt att förstå den moderna molekylära biologin.

Ingvar Lindqvistpriset delas ut sedan 1991 och har sitt namn efter professor Ingvar Lindqvist, som var Kungliga Vetenskapsakademiens preses under åren 1987–1991. Han tog initiativ till en rad aktiviteter som alla visar på lärarnas viktiga roll i samhället.

Priset kommer att delas ut vid Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst lördagen den 31 mars 2012.

 

Vid Ingvar Lindqvistdagen, 29 mars 2012 presenterar årets pristagare i matematik, fysik, kemi/biologi och NO sin undervisning, en tidigare pristagare berättar om vad priset betytt för henne och två av akademiens ledamöter föreläser om aktuella vetenskapliga ämnen.

Christina Moberg, professor vid Kungliga Tekniska högskolan berättar om ”Marie Curie – personen och den tvåfaldiga Nobelpristagaren”.
Per Olof Hulth, professor vid Stockholms universitet, berättar om ”IceCube på Sydpolen söker neutriner som kosmiska budbärare

Programmet kommer att direktsändas och senare publiceras på KVATV.se.

 

Läs också om tidigare pristagare >>
Rasmus Neideman, 2011
Helena Hörvin Billsten, 2010

 

[Bilder: Expressbild och Bo Pontoppidan]

SL

 


Linköping bland världsbästa miljöuniversiteten

10 mars 2012

 

Linköpings universitet har 2011 rankats på femte plats bland världens främsta miljöuniversitet.

Bland de femton främsta kommer tio från USA och övriga fem från England, Irland, Sverige och Kanada.

I Greenmetrics rankning har sammanlagt 178 universitet från 42 länder ingått. Såväl hållbarhet och miljö vid universitetsområdena som hur dessa ämnen behandlas i undervisning och forskning ingår bland kriterierna för rankingen.

 

Universitas Indonesia

World Ranking 2011 – Resultat

1.  University of Nottingham, England

”The University of Nottingham highly values the environmental agenda and is committed to becoming a leading green University. The University’s groundbreaking research in environmental sustainability includes housing, energy, chemistry and construction.”

2.  Northeastern University, USA

3.  University of Connecticut, USA

4.  University College Cork, Ireland

Världens första universitet som mottagit det prestigefyllda internationella ”Green Flag Award”.

5.  Linköping University, Sverige

Linköpings universitet har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Universitetets miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet.
  Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor genom att forska om miljö och hållbar utveckling, erbjuda en rad miljöutbildningar och fristående kurser om miljö, samverka med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och allmänheten kring miljöfrågor och genom att miljöanpassa den egna verksamheten.

6.  University of California, Berkeley, USA

7.  University of California, Los Angeles, USA

8.  Washington University In St. Louis, USA

9.  University of California Merced, USA

10.  University of Bath, England

11.  University of California, Davis, USA

12.  University of North Carolina, Chapel Hill, USA

13.  Cornell University, USA

14.  York University, Canada

15.  Grand Valley State University, USA

”Sustainability is about meeting the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their needs.”

Läs om universitetens arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling under länkarna.

Linköpings historia

Under de senaste åren har Linköpings historia – genom arkeologiska undersökningar och historisk forskning – tillförts en stor mängd ny kunskap.

Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. – Sök tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika perioder och se på bilder och kartor.

 

[Bild: Universitas Indonesia]

SL


En sjuk dåre vid kränkande fotografering

01 mars 2012

 

Kränkande fotografering är ett brott, som nu kan komma att ge fängelse i upp till två år. Det är inte den fotograferade som själv skall avgöra om det är en kränkning – det skall en domstol avgöra.

Jag blev uppmärksammad på att en bild av mig med en kränkande bildtext fanns tillgänglig på Fejsbok, liksom flera kommentarer med liknande innehåll och anspelningar.

 

bild: Snygfotografen på taket på huset bredvid
Bildtexten:
så här går det till i – – – sjuka pärsoner som smygfilmar varje år

 

Situationen när denna bild togs var följande:

Jag uppmärksammade en svartklädd figur med kamera och långt teleobjektiv vid skorstenen på huset bredvid i färd med att fotografera min fru, som var sysselsatt inne i vår trädgård.

När han insåg att jag, som bevis, fotograferade hans förehavande tog han ovanstående bild av mig innan han skyndade ifrån platsen.

Jag har tidigt insett att Fejsbok inte fyller någon nödvändig funktion för arbetande människor – men däremot kan medföra en del risker och olägenheter. Följaktligen har jag valt bort Fejsbok; och kommer även i fortsättningen att avstå. Jag har emellertid fått veta att bilden inte längre finns kvar på internet, eller om det var hela kontot som avstängts.

Har jag blivit kränkt? Jag anser att det inte skall vara allmänt accepterat i samhället – åtminstone inte bland normalt bildade människor – att tilltala eller omtala andra som dåre, sjuk eller sinnessjuk. Å andra sidan, varför skulle jag bry mig? Uttalanden måste alltid bedömas utifrån vem som har gjort dem och bilder utifrån vad de visar.

Frågan måste tydligen slutligt avgöras av en domstol.

Fejsbok-bilden ovan har inga sådana kvaliteter att den kan belönas med pris i någon fototävling. Kanske kan den av domstolen belönas med två år i fängelse?

Mina bilder av fotografen på taket vill jag inte publicera nu. Dem tar jag inte fram förrän vid ett åtal.

 

Läs >>
DN.se   – Expressen   – Sveriges Radio Ekot   – Svenska Dagbladet.

 

[Bild: Snygfotografen på taket på huset bredvid]

SL